Skooldio Internship มากกว่าความรู้ที่ได้รับ ประสบการณ์การฝึกงานที่ Skooldio

เข้ามาฝึกงานได้ยังไง เริ่มต้นจาก ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมของมหาลัยปี 3 เทอม 1 ระหว่างเล่นมือถือนั้น ได้ไปเห็นโพสๆ หนึ่งในกลุ่ม ประกาศว่า Skooldio มีรับเด็กฝึกงาน ตำแหน่ง software engineer และเห็นว่าเป็น stack ที่ตัวเองนั้นสนใจอยู่แล้ว เลยลองส่ง resume เพื่อลองสมัครดู หลังจากนั้นไม่นาน ก็ถูกเรียกสัมภาษณ์และได้พบกับพี่ต้า Ta Virot Chiraphadhanakul และพี่คนอื่นๆ…