Technology

12 ทักษะ Technical skills & Soft skills ที่ Programmer ควรเรียนรู้

นอกจากทักษะการเขียนโค้ด หรือ ภาษาเขียนโปรแกรมจะเป็นทักษะสำคัญที่โปรแกรมเมอร์ต้องมีแน่นอนอยู่แล้ว ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่สำคัญในเชิงการทำงานเป็นทีมในระดับองค์กรทั้ง Technical skill และ Soft skill ต่าง ๆ ที่จำเป็นไม่แพ้กัน ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...