Better Workflow with Design System

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา Design System กลายเป็นคำที่คุ้นหูกันในหมู่ UI Designer องค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับการวางผัง Design System ของตัวเองให้เป็นระบบ เพื่อรองรับการขยายตัวของทีมและผลิตภัณฑ์ ในบทความนี้จะพูดถึงประสบการณ์การออกแบบ ทั้งก่อนและหลังมี Design System รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนจะมี Design Systems Designer แต่ละคนมี Preference ในการออกแบบที่ต่างกัน ซึ่งทำให้การออกแบบ UI…

TCASter: Design Case Study

เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นแบบใหม่ (อีกแล้ว🤔) ทำให้นักเรียนระดับชั้นม.ปลายทั่วประเทศประสบปัญหาด้านการรับมือกับการสอบแบบใหม่นี้ ในบทความนี้เราจะพาไปดู Design Process ของแอปที่ช่วยให้เด็กกว่า 100,000 คน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันได้

Design System: Scale อย่างเป็นระบบ

get started

ในปี ค.ศ. 1570 หนังสือ The Four Books of Architecture ได้ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในเมืองเวนิส ภายในหนังสือบรรจุด้วยองค์ความรู้ นิยามขอบเขตและกฎเกณฑ์ของการออกแบบ รวมไปถึงคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม จุดประสงค์ก็เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการสื่อสารระหว่างสถาปนิกเองและทีมก่อสร้าง อีกทั้งช่วยวางระบบการคิด ให้อยู่ในกรอบเดียวกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้าง ต่อเติมหรือการซ่อมบำรุงอาคารในอนาคต

Information Architecture — เรื่องที่ UX Designer ไม่ควรมองข้าม

มองสถาปัตยกรรมข้อมูลแบบเด็กสถาปัตย์ หลายๆ ครั้งที่เรา UX Designer มักจะได้ยินคำว่า Information Architecture (IA) หรือ ‘สถาปัตยกรรมข้อมูล’ แล้วมักมองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของ Developer  

กระบวนท่าพริ้วไหวมัดใจ User – Lottie เครื่องมือดีๆ ที่ UI Designer ควรรู้

Airbnb fun design

เมื่อก่อน การสร้าง Animation ลงใน iOS, Android และ React Native เป็นอะไรที่ยุ่งยากและกินเวลา ไหนจะต้องมาจัดการ Image File ที่เยอะและใหญ่ แล้วกว่า Developer จะปั้นงานของ Designer ให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้นั้น ใช้เวลาเป็นอย่างมาก

นิ่งสงบ ไม่ได้สยบ User เสมอไป กระบวนท่าพริ้วไหวมัดใจ User

flat-design

การใส่ animation หรือ motion ต่างๆ ผสมผสานกับ flat design ที่เรียบง่าย เป็นแนวทางการออกแบบ UI ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ User ไม่รู้สึกเบื่อกับการใช้แอปพลิเคชันแบบเดิมๆ