wordpress คืออะไร
Business

WordPress คืออะไร? ทำไมธุรกิจยุคใหม่ต้องมีเว็บไซต์

  ในยุคที่ทุกๆ อย่างขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์ ผู้บริโภคสมัยใหม่ต่างนิยมใช้ช่องทางนี้หาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งรายงานจากเว็บ Datareportal เผยว่ากว่า 88% ของผู้บริโภคจะ Search หาข้อมูลสินค้า เพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุดก่อนซื้อเสมอ ดังนั้นการมีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ และยิ่งคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆ หากผู้บริโภคไม่แม้แต่จะเห็นเราอยู่ในตัวเลือก ...