Hybrid App คืออะไร? ทำไมถึงต้องหันมาใช้?

ในปัจจุบัน การเติบโตของ Mobile Application นั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการคาดการณ์ของ Statista ในปี 2024 ผู้ใช้ Mobile Application จะสูงถึง 1 พันล้าน User ในขณะที่จำนวน Moblie Application เองก็พุ่งสูงขึ้นในแต่ละปี ทำให้การพัฒนา Application ในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของหลาย ๆ องค์กร…