Technology

4 เหตุผลที่ Web Dev ควรอัพสกิลเพิ่มจาก Web ให้ครอบคลุม Mobile App

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้คนหันมาใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น แต่การที่จะเปลี่ยนสายจาก Web Dev เป็น Mobile Dev นั้น Web Dev หลาย ๆ คนคงจะคิดว่ามันยากเกินไป หรือต้องมีการลงทุน ...