Productivity

Project Management ทำงานมากขึ้นแต่ได้ผลน้อยลง?

ขณะที่เราพูดถึงภาวะคนทำงานยุคปัจจุบันพากัน Burnout เหนื่อยหน่ายหมดใจ ข้ามไปมองฝั่งขององค์กรที่หลายครั้งกลับได้ผลลัพธ์น้อยลง สวนทางความกดดันจากการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นทุกวัน.. ” นี่อาจจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดของ Project Management ที่คนทำงานและองค์กรทั่วโลกกำลังเผชิญร่วมกันอยู่ “ บน Digital Transformation Stage ...
Productivity

เป็นหัวหน้าที่ดียังไง ไม่ให้ลูกน้อง ‘ลาออก’

สรุปเคล็ดลับที่ผู้นำยุคนี้ควรอ่าน จากคุณแท็ป รวิศ หาญอุตสาหะ CEO Srichand ใน Session: Leader Vision ของงาน CTC2023 Festival เมื่อเรื่องเงินและสวัสดิการไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเลือกที่ทำงานอีกต่อไป กลายเป็นเรื่องของ ...
Productivity

รวิศ หาญอุตสาหะ มุมมองต่อกระแส Anti Productive และภารกิจนำศรีจันทร์สู่ IPO

หลังจากได้ชื่อว่าเป็นผู้จุดกระแสคำว่า “Super Productive” ให้เป็นที่ฮือฮาในสังคมไทยเมื่อหลายปีก่อน ลองมาอัปเตดมุมมองของคุณรวิศ หาญอุตสาหะ CEO บริษัทศรีจันทร์ และ Mission To The Moon ในวันที่สังคมคนรุ่นใหม่เริ่ม Burnout ...
Productivity

ฝึกอบรมพนักงานกับ Skooldio ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250%

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง ทั้งในกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง (ฝึกภายใน / In-house Training) คือทางบริษัทจัดฝึกอบรมขึ้นเอง หรือจ้างจัด และกรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกกับสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ฝึกภายนอก ...

Posts navigation