pea-design-thinking-2024
Corporate Training

PEA อัปสกิลพนักงานพร้อมสร้าง Innovation ผ่านเวิร์กชอป Design Thinking

สิ่งที่องค์กรมักพลาดเวลาคิดเรื่อง Process Improvement หรืออยากแก้ปัญหาเรามักลืมถอยกลับมาตั้งคำถามว่า ‘ผู้ใช้งาน’ มี Need อะไร แล้วกระโดดไปทำ Solution เลย สุดท้ายจบที่ ‘คนไม่ใช้งาน’ . จบไปแล้วกับ ...
Business

ค้นพบชีวิตแบบ Yarigai 
ความสำเร็จที่ ‘ไม่ต้องเปรียบเทียบ’

“ความสำเร็จของเราที่ทำให้ใครสักคนมีความสุข นี่คือคุณค่าของงานเรา” สรุป Session Yarigai: Re-define your own Meaning of Success โดยอาจารย์เกด – กฤตินี พงษ์รนเลิศ ...
Business

โชค = โอกาส x การเตรียมตัว เรื่องที่ AI ก็ทำนายไม่ได้

“โชค = โอกาส x การเตรียมตัว” ที่มาอยู่ตรงนี้ได้ อาจจะเพราะโยนหัวก้อยครั้งนั้นก็ได้ สรุปเรื่องราวของ ‘โชค’ โดยคุณโจ้ – ธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ Bluebik ...

Posts navigation