ใครที่กำลังอยากจะอัปสกิลอยู่ ไม่ว่าจะสาย Data, Design, Tech หรือ Business และอยากจะเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพียงสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ หรือเวิร์กชอปที่เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมกดขอใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ได้รับ ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2567 ได้สูงสุดได้ 50,000 บาทต่อได้เลย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด) 

เงื่อนไขโครงการ Easy E-Receipt 
 1. เฉพาะผู้ใช้งานที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น (นิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วม)
 2. ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ต้องระบุชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่ และเลขที่บัตรประชาชนในใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง
 3. ซื้อสินค้าและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบลงวันที่ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 4. สินค้า/บริการที่เข้าร่วม ต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดการให้บริการใน 1 ม.ค. – 15 ก.พ. สำหรับเวิร์กชอปที่ให้บริการหลังวันที่ 15 ก.พ. จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ (ดูรายชื่อเวิร์กชอปที่เข้าร่วมได้ด้านล่าง)
 5. บริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 6. หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อกลับภายใน 7 วัน หลังการชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหากเกินกำหนด

 

ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษี
 1. ซื้อสินค้าและชำระเงินผ่าน Skooldio.com 
 2. เลือก ‘ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน’ 
 3. เลือกประเภทใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินแบบ ‘บุคคลทั่วไป’
 4. กรอกข้อมูลสำคัญในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องทั้ง ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และอีเมล
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนส่ง โดยเฉพาะอีเมล (เพื่อส่งใบเสร็จ) 
 6. บริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ท่านสามารถตรวจสอบว่า Skooldio ได้รับการรับรองการใช้ระบบ e-Tax Invoice ผ่านเว็บไซต์ ของกรมสรรพากร เพียงค้นหารายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ โดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท Skooldio คือ 0105560034621 ที่ 👉 https://efiling.rd.go.th/rd-questionnaire-web/etax-invoice

Workshop ที่เข้าร่วมรายการ

DevOps Transformation รุ่นที่ 3
พัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ด้วยการทำ DevOps อย่างถูกวิธี
วันที่ 24 – 26 มกราคม 2567

Effective Data Storytelling รุ่นที่ 6
สื่อสารข้อมูลให้รู้เรื่อง พร้อมนำเสนอ และโน้มน้าวคนอื่นด้วยข้อมูล
วันที่ 31 มกราคม 2567

Information Architecture รุ่น 2
ออกแบบ Product ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

Psychology and UX รุ่น 15
ออกแบบให้ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยหลักจิตวิทย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

Service Design in the Digital Age รุ่นที่ 16
เป็นต่อทางธุรกิจดิจิทัล ด้วยการออกแบบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ในส่วนของคอร์สออนไลน์นั้นสามารถเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ได้ทุกคอร์ส สามารถเข้าไปดูคอร์สได้ที่นี่

More in:Business

Comments are closed.