Technology

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเอา Blockchain ไปใช้กับการเมือง?!

ทุกวันนี้ เทคโนโลยี Blockchain ถูกนำไปใช้ในหลากหลายวงการทั่วโลก ไม่ได้จำกัดอยู่แค่วงการ Cryptocurrency เพียงเท่านั้น ปัจจุบันเราอาจจะเห็นข่าวผ่านตาอยู่บ่อยๆ ครั้ง ถึงการนำ Blockchain ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนส่งบ้าง หรือ ในเชิงสาธารณะสุขบ้างก็ตาม ...