Docker คืออะไร | Skooldio Blog
Technology

Docker คืออะไร? เครื่องมือยอดนิยมที่จะช่วย Dev ทำงานเร็วขึ้น 2 เท่า!

การ deployment เป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำงานที่ dev ทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่แต่ละองค์กรไม่เหมือนกันคือความยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลาในการ deploy ที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับ process และเครื่องมือที่ใช้ ซึ่ง Docker ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมที่จะช่วยให้การ ...