Data

Data for Social Good

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” กันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แต่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าข้อมูลนั้นสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้างได้เช่นกัน
Child looking at bookshelf
Data

นิทานเรื่อง big data กับหนังสือในห้องสมุด

สมศรีเป็นคนชอบอ่านหนังสือ เธอเริ่มสะสมหนังสือทีละเล่มจนเต็มชั้นวาง หนังสือเหล่านี้เธอสามารถหยิบมาเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ จะบอกว่าเธอเคยอ่านหนังสือทุกเล่มบนนั้นก็ไม่ผิด เมื่อมีใครถามเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือเหล่านั้น เธอตอบได้แทบจะทันที เพื่อนๆจึงชอบถามสมศรีเมื่อมีคำถาม