Data

3 สายงาน Data มาแรง! Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer ต่างกันอย่างไร

โดยภาพรวมแล้ว ทั้ง Data Analyst, Data Scientist และ Data Engineer คือผู้ที่ทำงานกับข้อมูลทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันที่ลักษณะของการจัดการข้อมูล เช่น บางตำแหน่งเน้นการหยิบข้อมูลมาใช้ บางตำแหน่งเน้นการเก็บรวบรวม เป็นต้น ...