Data

ความลับนักการตลาดค่าตัวแพง! รวม 9 สูตรลัด Google Sheets เพื่อทำ Data Analysis

ถ้าคุณอยากเป็นนักการตลาดยุคใหม่ที่ ค่าตัวแพง เลือกงานได้ มีหลายบริษัทอยากชวนไปร่วมงาน คุณจำเป็นต้องมีทักษะ Data Analysis เพราะปัจจุบันกระแส Data-driven marketing กำลังมาแรงในสายงานการตลาด ซึ่งจะช่วยให้เราสร้างแคมเปญหรือโปรโมชั่นต่างๆ ออกมาตรงใจลูกค้าเหมือนรู้จักกันมานาน และช่วยต่อยอดธุรกิจไปได้อีกไกล Skooldio ...