leadership skills blog cover
Business

Leadership Skills ที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำแห่งยุคมีร่วมกัน

“คนพูดกันถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ว่าในอนาคตมีความรู้หรือทักษะอะไรที่สำคัญบ้าง ซึ่งเรื่องพวกนี้มันทันกันได้อยู่แล้ว แต่จะบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความรู้หรือทักษะเพียงอย่างเดียว” สรุป Leadership Skills ที่ผู้นำเบอร์หนึ่งแห่งยุคมีร่วมกัน จากมุมมองของคุณจิ๋ม สุวภา เจริญยิ่ง อุปนายกสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย ผู้อยู่เบื้องหลังการช่วยหลายบริษัทชั้นนำในไทยให้ประสบความสำเร็จในการเข้าตลาดหลักทรัพย์มากว่า 80 ...