okr vs kpi blog cover
Business

OKR vs KPI แตกต่างกันยังไง? องค์กรคุณเหมาะกับเครื่องมือไหน?

ถ้าพูดถึงเครื่องมือหรือ Framework ที่องค์กรต่างๆ นำมาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ หลายคนอาจคุ้นเคยกับ KPI ซึ่งถูกใช้ในองค์กรทั่วโลกรวมถึงในไทยมาอย่างยาวนาน และในช่วงหลายปีหลังมานี้อาจได้ยินคำว่า OKR ที่เริ่มเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ชวนอ่าน OKR vs KPI มาดูกันว่าเครื่องมือทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไง? ...
okrs-5-factors
Business

5 สิ่งที่ทำให้องค์กรใช้ OKRs ได้สำเร็จ

OKRs เหมาะกับองค์กรแบบไหน? วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่จะเอา OKRs ไปใช้แล้วเกิดผลสำเร็จมากที่สุด? ในปี 2015 นักวิจัยจาก Google ได้เปิดผลสำรวจที่ได้มาจากการสำรวจความคิดเห็น สัมภาษณ์ และวิเคราะห์สถิติกว่าสองปี จากข้อมูลหลายหมื่นชิ้นผ่านการวิเคราะห์หาแนวโน้มจากโปรแกรมหลายสิบตัว จนได้ข้อสรุปถึงบรรทัดฐาน 5 ...