Design

ปั๊มกราฟิกไม่ทัน? เขียนโปรแกรมเอาสิ

ที่ Skooldio เราจัดเวิร์คชอปกันเกือบจะทุกวัน ทั้ง Public และ In-house บางวันมากกว่าหนึ่งเวิร์คชอป และในทุกๆ เวิร์คชอป ก็จะมีการแจกสื่อการสอน ที่จัดกันหนักขึ้นเรื่อยๆ ทั้งรูปแบบและกราฟิกต่างๆ ซึ่งในการจะออกแบบของให้สามารถรองรับเวิร์คชอปที่หลากหลาย และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ...