Business

AI อาจยังไม่เหมาะกับธุรกิจคุณ!
ถ้าพนักงานไม่พร้อมเปลี่ยนแปลง

แค่ส่งคนไปเทรน AI อาจไม่พออีกต่อไป ตัวผู้นำเองก็ต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น สรุปเซสชัน Is your workforce ready for AI? โดยดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ Consulting Partner ...
Business

หยุดเสียเวลากับ ‘พนักงานที่ไม่ใช่’ แค่ใช้ AI เข้ามาช่วย Recruit !

ยุคที่ไม่ต้องรอใบสมัครวิ่งเข้ามาหา ทุกอย่างอยู่ที่มือเรา สรุปเซสชัน World-Class AI: The Future of Recruitment with JOBTOPGUN’s NLP Technology โดยคุณวริศ ชนาเทพาพร ...
Business

แกะสูตรสร้าง High Productivity และ Employee Success

ถ้าคนไม่ผูกพันกับองค์กร เขาก็อาจจะทำงานไม่ดี แต่แค่สร้างพลังคนยังไม่พอ ต้องมีเครื่องมือมาช่วยเขาด้วย สรุป Session Creating Employee Success with the Latest Technology โดยคุณสุนทร เด่นธรรม ...
Business

People Analytics คืออะไร ? เปลี่ยนมนุษย์ HR ให้ใช้ Data บริหารคนได้แบบแม่นยำ วัดผลได้จริง

People Analytics คืออะไร ? People Analytics คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) โดยใช้ข้อมูลมาประกอบการบริหารโดยอาจเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือเก็บเพิ่มขึ้นใหม่ ...
Critical Thinking
Business

ที่เดียวครบ Critical Thinking คืออะไร? ทำไมเป็นทักษะที่ทุกบริษัทต้องการ

1 ในทักษะจำเป็นต้องมีในยุคที่ Generative AI อย่าง ChatGPT หรือ Gemini เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานและการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น คงหนีไม่พ้นทักษะ Critical Thinking สอดคล้องกับสิ่งที่ Arvind Krishn, ...

Posts navigation