Business

ค้นพบชีวิตแบบ Yarigai 
ความสำเร็จที่ ‘ไม่ต้องเปรียบเทียบ’

“ความสำเร็จของเราที่ทำให้ใครสักคนมีความสุข นี่คือคุณค่าของงานเรา” สรุป Session Yarigai: Re-define your own Meaning of Success โดยอาจารย์เกด – กฤตินี พงษ์รนเลิศ ...
Business

โชค = โอกาส x การเตรียมตัว เรื่องที่ AI ก็ทำนายไม่ได้

“โชค = โอกาส x การเตรียมตัว” ที่มาอยู่ตรงนี้ได้ อาจจะเพราะโยนหัวก้อยครั้งนั้นก็ได้ สรุปเรื่องราวของ ‘โชค’ โดยคุณโจ้ – ธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ Bluebik ...
Business

วางกลยุทธ์ดี แต่ไร้ทิศทาง ก็ได้แค่เข้าร่วม ไม่เข้ารอบ !

“ถ้าเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบ อย่าแข่งเลยเสียเวลา” สรุป Session Creative Strategy for Business กลยุทธ์คิดนอกกรอบแบบไม่นอกโลก โดยคุณสโรจ เลาหศิริ เจ้าของเพจ สโรจขบคิดการตลาด ในงาน CTC2024 ...

Posts navigation