“เอาจุดอ่อนและความท้าทายของประเทศมาเป็นโอกาส ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยประชาชนที่ไม่มีโอกาส แต่ได้รับผลกระทบมากที่สุด”

สรุป Session Essential Skills for the Future of Thailand โดยคุณทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล – Move Forward Party ในงาน CTC2024

เป้าหมายการพัฒนาประเทศจะเป็นอะไร จะเอาจุดแข็งจุดอ่อน มากำหนดอนาคตยังไง ต้องเริ่มจาก Framework Thinking อย่างเช่นทำ SWOT Analysis ก่อนแล้วค่อยไปคิดว่าอาชีพใน 10 ปีข้างหน้าจะมีอะไรบ้าง

ปัญหาที่ประเทศเจอบ่อย จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (เศรษฐกิจ 3 สี) อาชีพที่จะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ เป็นโอกาสที่ดีในอนาคต

💚 Green Economy เจอ climate change แน่นอน
🩶 Silver Economy ผู้ป่วยติดเตียง สังคมสูงวัย ลูกหลานไปทำงาน ไม่มีคนดูแล
💙 Blue Economy ปัญหาน้ำ ไม่ว่าจะน้ำทะเล น้ำประปา น้ำดื่มน้ำใช้ ผลักดันการท่องเที่ยว แต่น้ำไม่พอ แต่จริง ๆ แล้วน้ำพอแต่มันรั่วระหว่าง distribution

ดังนั้น อนาคตของประเทศจะต้องพัฒนาตามเศรษฐกิจ 3 สี คือเน้นเปลี่ยนเอาจุดอ่อนและความท้าทายของประเทศมาเป็นโอกาส เทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาส แต่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

– ประเทศหรือองค์กรต้องปรับให้มี 3 CEO ได้แก่ Executive Entertainment ดูแลสุขภาพจิต และ Environment เพื่อดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
– ในขณะที่คนทำงาน ต้องเน้นไปที่อาชีพที่จะสอดคล้องกับความท้าทาย 3 สี เช่น คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน หรือคนดูแลผู้ป่วยติดเตียง

AI (ที่ไม่ใช่ Generative AI) ยังไงก็มีอยู่แล้ว recycling impage procession แล้วรู้ได้เลยว่าเป็นขยะประเภทไหน หรือ การสกัดโปรตีนออกจากไหม เคลือบผลไม้เพื่อให้ผลไม้อยู่ได้นานขึ้น
บริหารโรงงาน ขับรถ ก็ใช้หุ่นยนต์มาทำได้ ประเทศไทยยังขาดเยอะมาก และน่ากลัวถ้าตามไม่ทัน

คุณพิธามองว่า จาก GDP การส่งออก ถึงแม้จะดีกว่าปีก่อน ๆ แต่เศรษฐกิจของบ้านเราตกขบวนมากพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนเราแพ้ค่อนข้างมาก เราเหนืออยู่แค่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์
ถึงเวลาที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ เป็นสิ่งที่รัฐบาลและเอกชนต้องช่วยคิดอย่างจริงจัง

จะทำอย่างไรให้เรามีความหวัง
– ชักจูงให้ชาวต่างชาติมาลงทุน ที่นอกเหนือจากการกดค่าแรง แต่ต้องมองไปถึงศักยภาพของบุคลากรด้วย
– เรามีบุคลากรพร้อมแบบประเทศอื่นไหม มีคอรัปชันไหม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เองก็เคยมีจุดที่ตกต่ำมาก่อนถึงจะฟื้นตัวกลับไปได้ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ที่ต้องหาจุดกลับตัวให้ได้
– เอาวิกฤติมาใช้สร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ได้ เพราะมี pain point ในประเทศเยอะและนำ Technology ไปช่วยพัฒนาและแก้ปัญหา

ปัญหาหรือเทคนิคการทำงานกับคนหลาย ๆ Generation สำหรับ Leader ที่อายุไม่มาก
1️⃣ Expectation Management คนที่เป็น Leader ตั้งแต่อายุไม่มาก ก็จะเจอกับภาวะ Sandwich ต้อง Manage ทั้งคนที่อายุมากกว่าและอายุน้อยกว่า ต้องเอาความรู้มาคุยกันมากกว่าเอาอายุไปคุยกัน ต้องสื่อสารความคาดหวังของคนแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน

2️⃣ รู้ว่าเรามีอะไร เขาไม่มีอะไร เช่น ในช่วงที่อายุยังน้อย เรามีเวลา แต่พี่ ๆ ผู้ใหญ่ไม่มีเวลา ผู้น้อยอย่างเราก็ต้องหาข้อมูลมาให้พร้อมมากที่สุด รวมถึงต้องรู้จังหวะของการประชุมด้วย หรือถ้าในยุคนี้ เราสามารถใช้ ChatGPT ได้ ก็เป็นเด่นจุดนึงที่ข่วยให้เรามีข้อมูลและมีความรู้

3️⃣ Communication ฝึก Elevator Speech พูดให้กระชับ ตรงประเด็น เน้นในจุดที่สำคัญก่อน ถ้ามีจุดไหนที่อีกฝ่ายไม่เห็นด้วยค่อย Discuss กันเพิ่มเติม และถ้าเราสื่อสารเป็นก็จะได้รับการยอมรับ

4️⃣ Critical Thinking คนเราส่วนมากยังไม่สามารถบอกได้ว่าเราคิดแบบนี้ นำเสนอ Solutions แบบนี้เพราะอะไร สิ่งที่สำคัญกว่าคำตอบของปัญหา คือ ‘กระบวนการคิด’

#CTC2024 #Skooldio

More in:Business

Comments are closed.