Business

Product Management Terminology รวมศัพท์สำหรับการทำงาน Product Manager

PM – Product Manager คือคนที่ต้องทำงานกับหลายๆทีม ทั้ง Business – Technology – Design ซึ่งแต่ละทีมทำงานต่างก็มีคำศัพท์ทางเทคนิคต่างๆที่ใช้ต่างกัน วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักความหมายของคำศัพท์ต่างๆที่ PM จะต้องเจอในการทำงาน เพื่อการสื่อสารในการทำงานที่ดีขึ้น 

Market Size – ความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ จะทำให้เรารู้ว่า สิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นมีความต้องการอยู่มากน้อยเพียงใด มีขอบเขตเท่าไหร่ คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ มีโอกาสเติบโตมากน้อยเพียงใด

การประเมินขนาดตลาดด้วยแบบจำลอง TAM – SAM – SOM

TAM – Total Addressable Market
ลูกค้าทั้งหมดของสินค้า/บริการของเรา เช่น เราต้องการทำแอปสำหรับสั่งอาหาร ลูกค้าทั้งหมดของเราคือ คนที่มีสมาร์ทโฟนที่โหลดแอปของเราได้

SAM – Serviceable Available Market
ตลาดที่เราตั้งเป้าหมาย ถ้าหากไม่มีคู่แข่งเลย เราจะขายได้เท่านี้ ถ้าอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นคือ ตลาดที่เราขายโดยไม่มีคู่แข่ง ลูกค้า 100% ซื้อของเรา 

SOM – Serviceable Obtainable Market
ตลาดที่เราตั้งเป้าว่า ขายได้จริงๆ ตามความเป็นจริงที่มีคู่แข่งและตัวเลือกอื่นๆในตลาด

 

DAU – Daily Active Users
จำนวนผู้ใช้งานต่อวันแสดงให้เห็นถึงความนิยมหรือเทรนการเติบโตของเว็บไซต์/โปรแกรม/แอปพลิเคชั่นนั้นๆ

MAU – Monthly Active Users
จำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมหรือเทรนการเติบโตของเว็บไซต์/โปรแกรม/แอปพลิเคชั่นนั้นๆเช่นกัน

 

MVP – Minimum Viable Product
Product ที่มี ฟีเจอร์ในการให้บริการน้อยที่สุด “Product ที่พอใช้ได้” มีฟีเจอร์ต่างๆเท่าที่จำเป็น ตัดส่วนเกินออกไปให้มากที่สุด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้ออกสู่ตลาดเร็วที่สุด

Steve Blank และ Eric Ries ให้คำนิยาม MVP ไว้ว่า

ฟีเจอร์อย่างน้อยที่สุดของ Product ที่คุณสามารถใช้มันประเมินตลาดได้

CTR – Click Through Rate
อัตราการคลิกเมื่อเทียบกับอัตราการแสดงผล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บไซต์ของคุณมีผู้เข้าชม 100 ครั้ง มีคนคลิกปุ่มสมัครบนเว็บนั้น 5 ครั้ง เท่ากับ CTR 5% มีไว้เพื่อวัดผลตอบรับของผู้ชมหลังจากเห็นหน้าเว็บนั้นของคุณ

Bounce rate
สัดส่วนของผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวแล้วออกเลย โดยไม่ไปหน้าอื่นๆอีก

User Conversion Rate
อัตราส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์ที่กลายเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่สนใจ เช่น โอกาสในการขาย, การลงชื่อสมัคร, การกรอกแบบสอบถาม หรือการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Retention Rate
ใช้เพื่อแสดงอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้า ทำให้รู้ว่า มีลูกค้าเลิกใช้บริการของเราไปเท่าไหร่ และมีลูกค้าใหม่เท่าไหร่

Total Downloads/Total Visits
จำนวนยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรม / จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์

Lean Startup
การสร้างธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ผู้ใช้จะได้รับ และตัดขั้นตอน/ส่วนที่ไม่สำคัญออกไป การสร้างผลิตภัณฑ์ในแบบของลีนสตาร์ทอัพนั้นจะเริ่มลูกค้าก่อนเพื่อลดเวลาและทุนในการออกแบบสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถเข้าใจลูกค้าและทดสอบสมมติฐานได้เร็วที่สุด 

Lean Canvas
เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการเขียนแผนธุรกิจแบบ Lean มุ่งเน้นไปที่การค้นหาปัญหาของลูกค้า(Pain point) และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว

Behavioral Product Management
การประยุกต์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral science) และ พฤติกรรมมนุษย์ (human psychology) มาใช้พัฒนาการออแบบผลิตภัณฑ์

Business Model canvas
เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโมเดลธุรกิจ ช่วยให้เห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ วางแผน และ ประเมินความเสี่ยงต่างๆของธุรกิจได้ โดยประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบหลัก

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Customer Journey Map
ขั้นตอนของลูกค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทหรือแบรนด์ โดยบริษัทสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการได้ในแต่ละ touchpoint

Customer Touchpoint
จุดสัมผัสของลูกค้าและแบรนด์ของเราในทุกๆกระบวนการ เช่น การติดต่อลูกค้า การบริการ การดูแลหลังการขาย

Customer Validation
การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัญหาของลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำการพิสูจน์นี้ไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าและตลาดให้มากที่สุด

Cross-Functional Team
การทำงานเป็นกลุ่มโดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากหลากหลายฝ่าย

CAC – Customer Acquisition Cost
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัทเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ 1 ราย เช่น ต้นทุนการตลาดและการขาย

Design Thinking
คือกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจปัญหาของลูกค้า รวมไปถึงการคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ตรงจุดมากที่สุด ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนคือ Empathize Define, Ideate, Prototype และ Test
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.skooldio.com/courses/design-thinking

Data Visualisation
การนำข้อมูลเชิงลึกต่างๆมาวิเคราะห์และทำเป็นแสดงเป็นรูปภาพ กราฟ แผนภูมิ หรือวิดีโอการนำเสนอ

Feature Kickoff
การประชุมรวม product manager และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะวางแผน ตั้งเป้าหมายและ หน้าที่ในการทำงานของทีมในการเริ่มโปรเจกต์หรือฟีเจอร์ใหม่

Feature Outcome Assessment
เน้นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้และเฉพาะเจาะจง มากกว่าการเน้นที่ฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์

Gantt Chart
ตารางการวางแผนงาน การทำงานร่วมกัน การติดตามงาน ของโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่ง

Go-to-Market Strategy
การวางแผนกลยุทธ์ในการปล่อยผลิตภัณฑ์สู่ตลาดให้ประสบความสำเร็จ เช่น การตั้งราคา กลยุทธ์การขาย การอบรบพนังงานขาย เป็นต้น

และทุกสัปดาห์จะมีการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ กด Bookmark / Save Link ไว้อ่านได้เลย!


 

Product Management Bootcamp รุ่น 3
🚩 ใครสนใจอยากขยับเข้าสู่สายงาน Product Manager แต่ไม่รู้จะเริ่มเรียนที่ไหน มาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันได้ที่ Product Managment Bootcamp รุ่น 3 (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้)

 

You may also like

Business

แชร์ Tips ยิง Facebook Ads ให้ประสบความสำเร็จกับ Co-founder แห่ง Performance Marketing Agency

เมื่อพูดถึง Performance Marketing ภาพจำของหลายๆ คนก็จะเป็นภาพของการใช้เครื่องมืออย่าง Facebook Ads ในการยิงแอดเพียงเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วในการยิงแอดนั้นมันไม่ได้มีแค่การใช้เครื่องมือ และทำไปตาม Step เท่านั้น มันเป็นศาสตร์ที่ต้องเอาทั้งตัวเลข เทคโนโลยี ...
Business

ทำความเข้าใจ Facebook Ads Structure อัปเดตล่าสุด 2022

ก่อนที่จะเริ่มลงโฆษณาใน Facebook สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยคือ Campaign Structure เพราะการที่เราเข้าใจโครงสร้างแคมเปญนั้น จะทำให้หาจุดที่ควรแก้ไขของการรันโฆษณาทำได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การ Optimized Ad ได้อย่างถูกจุด Table of Contentsมาทำความเข้าใจโครงสร้างของ Facebook ...

More in:Business

okr vs kpi blog cover Business

OKR vs KPI แตกต่างกันยังไง? องค์กรคุณเหมาะกับเครื่องมือไหน?

ถ้าพูดถึงเครื่องมือหรือ Framework ที่องค์กรต่างๆ นำมาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ หลายคนอาจคุ้นเคยกับ KPI ซึ่งถูกใช้ในองค์กรทั่วโลกรวมถึงในไทยมาอย่างยาวนาน และในช่วงหลายปีหลังมานี้อาจได้ยินคำว่า OKR ที่เริ่มเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ชวนอ่าน OKR vs KPI มาดูกันว่าเครื่องมือทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไง? ...
leadership skills blog cover Business

Leadership Skills ที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำแห่งยุคมีร่วมกัน

“คนพูดกันถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ว่าในอนาคตมีความรู้หรือทักษะอะไรที่สำคัญบ้าง ซึ่งเรื่องพวกนี้มันทันกันได้อยู่แล้ว แต่จะบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความรู้หรือทักษะเพียงอย่างเดียว” สรุป Leadership Skills ที่ผู้นำเบอร์หนึ่งแห่งยุคมีร่วมกัน จากมุมมองของคุณจิ๋ม สุวภา เจริญยิ่ง อุปนายกสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย ผู้อยู่เบื้องหลังการช่วยหลายบริษัทชั้นนำในไทยให้ประสบความสำเร็จในการเข้าตลาดหลักทรัพย์มากว่า 80 ...
becoming-finnomena-key-success Business

ถอดรหัสความสำเร็จของ FINNOMENA แพลตฟอร์มซื้อขายกองทุนที่มีรายได้กว่า 400 ล้านบาท

ในโลกจริงของการสร้างธุรกิจ หลายครั้งการสร้าง Product ที่ดีว่ายากแล้ว แต่การพา Product ไปถึงจุดสำเร็จทางธุรกิจนั้นยากยิ่งกว่า พาไปดูเบื้องหลังของ Fintech Startup ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายกองทุนชั้นนำของไทยอย่าง FINNOMENA ถอดบทเรียนนอกตำราของการสร้าง Product และธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรงจนสามารถผ่านบททดสอบที่ท้าทายที่สุดของตลาดการลงทุนอย่าง ...
Performance Marketing คืออะไร Business

Performance Marketing คืออะไร? รู้จักวิธีการทำการตลาดแบบวัดผลได้

ถ้าให้คุณจ่ายเงินเกินสิ่งที่ได้รับ หรือจ่ายไปโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้ผลหรือเปล่า คุณจะยอมไหม? แน่นอนว่าคุณคงไม่แฮปปี้ แต่นี่แหละคือ ‘วิธีทำการตลาด’ ที่หลาย ๆ บริษัทกำลังทำอยู่ แล้วจะดีแค่ไหน หากเราสามารถเลือกใช้เงินเฉพาะกับผลลัพธ์ที่เราได้รับเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้คืองาน Performance Marketing การทำธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมของมนุษย์ ...

Comments are closed.