Business

Product Management Terminology รวมศัพท์สำหรับการทำงาน Product Manager

PM – Product Manager คือคนที่ต้องทำงานกับหลายๆทีม ทั้ง Business – Technology – Design ซึ่งแต่ละทีมทำงานต่างก็มีคำศัพท์ทางเทคนิคต่างๆที่ใช้ต่างกัน วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักความหมายของคำศัพท์ต่างๆที่ PM จะต้องเจอในการทำงาน เพื่อการสื่อสารในการทำงานที่ดีขึ้น 

Market Size – ความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ จะทำให้เรารู้ว่า สิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นมีความต้องการอยู่มากน้อยเพียงใด มีขอบเขตเท่าไหร่ คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ มีโอกาสเติบโตมากน้อยเพียงใด

การประเมินขนาดตลาดด้วยแบบจำลอง TAM – SAM – SOM

TAM – Total Addressable Market
ลูกค้าทั้งหมดของสินค้า/บริการของเรา เช่น เราต้องการทำแอปสำหรับสั่งอาหาร ลูกค้าทั้งหมดของเราคือ คนที่มีสมาร์ทโฟนที่โหลดแอปของเราได้

SAM – Serviceable Available Market
ตลาดที่เราตั้งเป้าหมาย ถ้าหากไม่มีคู่แข่งเลย เราจะขายได้เท่านี้ ถ้าอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นคือ ตลาดที่เราขายโดยไม่มีคู่แข่ง ลูกค้า 100% ซื้อของเรา 

SOM – Serviceable Obtainable Market
ตลาดที่เราตั้งเป้าว่า ขายได้จริงๆ ตามความเป็นจริงที่มีคู่แข่งและตัวเลือกอื่นๆในตลาด

 

DAU – Daily Active Users
จำนวนผู้ใช้งานต่อวันแสดงให้เห็นถึงความนิยมหรือเทรนการเติบโตของเว็บไซต์/โปรแกรม/แอปพลิเคชั่นนั้นๆ

MAU – Monthly Active Users
จำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมหรือเทรนการเติบโตของเว็บไซต์/โปรแกรม/แอปพลิเคชั่นนั้นๆเช่นกัน

 

MVP – Minimum Viable Product
Product ที่มี ฟีเจอร์ในการให้บริการน้อยที่สุด “Product ที่พอใช้ได้” มีฟีเจอร์ต่างๆเท่าที่จำเป็น ตัดส่วนเกินออกไปให้มากที่สุด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้ออกสู่ตลาดเร็วที่สุด

Steve Blank และ Eric Ries ให้คำนิยาม MVP ไว้ว่า

ฟีเจอร์อย่างน้อยที่สุดของ Product ที่คุณสามารถใช้มันประเมินตลาดได้

CTR – Click Through Rate
อัตราการคลิกเมื่อเทียบกับอัตราการแสดงผล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บไซต์ของคุณมีผู้เข้าชม 100 ครั้ง มีคนคลิกปุ่มสมัครบนเว็บนั้น 5 ครั้ง เท่ากับ CTR 5% มีไว้เพื่อวัดผลตอบรับของผู้ชมหลังจากเห็นหน้าเว็บนั้นของคุณ

Bounce rate
สัดส่วนของผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวแล้วออกเลย โดยไม่ไปหน้าอื่นๆอีก

User Conversion Rate
อัตราส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์ที่กลายเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่สนใจ เช่น โอกาสในการขาย, การลงชื่อสมัคร, การกรอกแบบสอบถาม หรือการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Retention Rate
ใช้เพื่อแสดงอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้า ทำให้รู้ว่า มีลูกค้าเลิกใช้บริการของเราไปเท่าไหร่ และมีลูกค้าใหม่เท่าไหร่

Total Downloads/Total Visits
จำนวนยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรม / จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์

Lean Startup
การสร้างธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ผู้ใช้จะได้รับ และตัดขั้นตอน/ส่วนที่ไม่สำคัญออกไป การสร้างผลิตภัณฑ์ในแบบของลีนสตาร์ทอัพนั้นจะเริ่มลูกค้าก่อนเพื่อลดเวลาและทุนในการออกแบบสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถเข้าใจลูกค้าและทดสอบสมมติฐานได้เร็วที่สุด 

Lean Canvas
เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการเขียนแผนธุรกิจแบบ Lean มุ่งเน้นไปที่การค้นหาปัญหาของลูกค้า(Pain point) และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว

Behavioral Product Management
การประยุกต์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral science) และ พฤติกรรมมนุษย์ (human psychology) มาใช้พัฒนาการออแบบผลิตภัณฑ์

Business Model canvas
เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโมเดลธุรกิจ ช่วยให้เห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ วางแผน และ ประเมินความเสี่ยงต่างๆของธุรกิจได้ โดยประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบหลัก

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Customer Journey Map
ขั้นตอนของลูกค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทหรือแบรนด์ โดยบริษัทสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการได้ในแต่ละ touchpoint

Customer Touchpoint
จุดสัมผัสของลูกค้าและแบรนด์ของเราในทุกๆกระบวนการ เช่น การติดต่อลูกค้า การบริการ การดูแลหลังการขาย

Customer Validation
การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัญหาของลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำการพิสูจน์นี้ไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าและตลาดให้มากที่สุด

Cross-Functional Team
การทำงานเป็นกลุ่มโดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากหลากหลายฝ่าย

CAC – Customer Acquisition Cost
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัทเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ 1 ราย เช่น ต้นทุนการตลาดและการขาย

Design Thinking
คือกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจปัญหาของลูกค้า รวมไปถึงการคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ตรงจุดมากที่สุด ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนคือ Empathize Define, Ideate, Prototype และ Test
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.skooldio.com/courses/design-thinking

Data Visualisation
การนำข้อมูลเชิงลึกต่างๆมาวิเคราะห์และทำเป็นแสดงเป็นรูปภาพ กราฟ แผนภูมิ หรือวิดีโอการนำเสนอ

Feature Kickoff
การประชุมรวม product manager และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะวางแผน ตั้งเป้าหมายและ หน้าที่ในการทำงานของทีมในการเริ่มโปรเจกต์หรือฟีเจอร์ใหม่

Feature Outcome Assessment
เน้นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้และเฉพาะเจาะจง มากกว่าการเน้นที่ฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์

Gantt Chart
ตารางการวางแผนงาน การทำงานร่วมกัน การติดตามงาน ของโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่ง

Go-to-Market Strategy
การวางแผนกลยุทธ์ในการปล่อยผลิตภัณฑ์สู่ตลาดให้ประสบความสำเร็จ เช่น การตั้งราคา กลยุทธ์การขาย การอบรบพนังงานขาย เป็นต้น

และทุกสัปดาห์จะมีการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ กด Bookmark / Save Link ไว้อ่านได้เลย!


 

Product Management Bootcamp
🚩 ใครสนใจอยากขยับเข้าสู่สายงาน Product Manager แต่ไม่รู้จะเริ่มเรียนที่ไหน มาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันได้ที่ Product Management Bootcamp รุ่น 4 (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้)

 

You may also like

ceo-lazada-thailand-cover
Business

บริหารธุรกิจแบบนักวิทยาศาสตร์ และการสร้าง Empowered Organization แบบ CEO แห่ง Lazada Thailand

หากใครเคยชอปปิงใน Lazada น่าจะคุ้นเคยกับแท็กสีแดงที่เขียนว่า LazMall ซึ่งเป็นบริการรวมแบรนด์ชั้นนำที่การันตีความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Lazada ปลุกปั้นบริการนี้กว่า 2 ปี  แต่ก็มีร้านค้าอยู่ในบริการเพียงแค่ประมาณ 300 แบรนด์ จนกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่มอบหมายให้ ดร. ...
Business

Burnout in Tech: Is it real? คุยกับ 5 Developer ไทย กับปัญหาสุขภาพจิตในวงการ Tech

Burnout in tech น่าจะเป็นประเด็นที่คนในวงการหลายคนอาจคุ้นชิน แต่กับนอกนั้นเขาอาจเพียงเคยจินตนาการว่า Programmer และ Developer ส่วนใหญ่เริ่มต้นวันใหม่ของพวกเขาในการทำงานอย่างไร กาแฟสดใหม่ พร้อมกับโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นที่รอพวกเขาแก้ไข หรือทำให้สำเร็จอยู่หรือเปล่า  ซึ่งทุกอย่างนั้นมี 2 ด้านเสมอ ...

More in:Business

blogcover-OKRs Google Business

ตัวอย่างการเขียน OKRs ที่ทำให้ Google Chrome กลายเป็นเว็บเบราว์เซอร์อันดับหนึ่งของโลก

ตัวอย่างการเขียน OKRs ของ Google Chrome เขียน OKRs อย่างไร ถึงแซง Internet Explorer เป็นเว็บเบราว์เซอร์อันดับหนึ่งของโลกได้? ทุกวันนี้เราใช้เว็บเบราว์เซอร์อะไรอยู่? แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่แทบจะตอบได้ทันทีว่าเป็น Google ...
what is okrs blog cover Business

OKRs คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับโลกธุรกิจทุกวันนี้

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า OKRs กันมาบ้างในช่วงหลายปีนี้ คนที่ทำงานในองค์กรต่างๆ อาจมีโอกาสได้ลองใช้แนวคิดนี้ในการทำงาน แต่แน่ใจแล้วหรือว่าคุณเข้าใจว่า OKRs คืออะไร มีที่มาอย่างไร แล้วทำไมถึงเป็น Framework ที่องค์กรอย่าง Google และอีกหลายองค์กรชั้นนำในทุกวันนี้ให้ความสำคัญ พร้อมนำไปปรับใช้อย่างแพร่หลาย ...
Business

ทำความรู้จัก Voxel Art งานกราฟิก 3D ยอดฮิตที่สร้างได้ตั้งแต่ Item, Character ยันเมือง

หลายๆ คนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับงานภาพสไตล์ Pixel Art หรืองานภาพ Computer Graphic แบบ 8bit ที่ทำให้เรานึกถึงอดีตกันมาบ้างแล้ว (ถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองคิดถึงภาพ Arcade Game อย่าง Pac-Man ...

Comments are closed.