Code คืออะไร? เข้าใจผ่านหนัง The Matrix

the-metrix-software

เชื่อว่าหลายคนคงเคยดูหนังเรื่อง The Matrix เราลองมาทำความเข้าใจเรื่องว่า โค้ด (code) คืออะไรผ่านหนังเรื่องนี้กันเถอะ