Data

ความลับนักการตลาดค่าตัวแพง! รวม 9 สูตรลัด Google Sheets เพื่อทำ Data Analysis

ถ้าคุณอยากเป็นนักการตลาดยุคใหม่ที่ ค่าตัวแพง เลือกงานได้ มีหลายบริษัทอยากชวนไปร่วมงาน คุณจำเป็นต้องมีทักษะ Data Analysis เพราะปัจจุบันกระแส Data-driven marketing กำลังมาแรงในสายงานการตลาด ซึ่งจะช่วยให้เราสร้างแคมเปญหรือโปรโมชั่นต่างๆ ออกมาตรงใจลูกค้าเหมือนรู้จักกันมานาน และช่วยต่อยอดธุรกิจไปได้อีกไกล Skooldio ...
Data Visualize
Data

4 เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นทำ Data Visualization อย่างง่าย

📊 Data Visualization นั้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้าง Dashboard ของตัวเองหรือแม้กระทั่งขององค์กร ให้เป็นระบบ สวยงามและสามารถสื่อสารได้ง่านมากขึ้น มารู้จักกับ 4 เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นทำ Data Visualization อย่างง่าย โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน 1. ...