blog cover s3 to dev
Technology

เปิดเส้นทางสายอาชีพจาก จบม.3 สู่ Developer

  หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศรวมถึงบ้านเรา คือช่องว่างทางการศึกษาที่ทำให้หลายคนไม่มีทักษะที่มากพอสำหรับความต้องการของตลาด และในมุมบริษัทต่างๆ เองก็ขาดแคลนคนทำงานที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน เป็นที่มาของโครงการอย่าง Generation ที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยลดช่องว่างดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์, คนไม่มีวุฒิการศึกษา หรือใครที่มองหางานเพื่อพัฒนาอนาคตของตัวเอง โครงการนี้จะช่วยสร้างทักษะที่อิงตามความต้องการของตลาดงาน ตั้งแต่พื้นฐานจนได้งานจริงแบบฟรี ๆ ที่ผ่านมา ...