Blitzscaling
Business

Blitzscaling หนังสือแนะนำสำหรับการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

Blitzscaling นับว่าเป็นหนังสือที่เล่าถึงเคล็ดลับของหลายๆ Startups ที่ประสบความสำเร็จเป็นพลุแตก ‘Blitzscale’ เป็นแนวทางการบริหารที่ให้ความสำคัญกับ ‘ความเร็ว’ เหนือ ‘ประสิทธิภาพ’ ภายใต้ความไม่แน่นอนของธุรกิจ และขับเคลื่อนองค์กรจากสตาร์ตอัพให้เป็น ‘Scaleup’ อย่างรวดเร็ว เพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าตลาดก่อนคู่แข่ง นับว่าเป็นหนังสือที่ผู้บริหารไม่ควรพลาดอีกเล่มหนึ่งเลย