Design

TCASter: Design Case Study

เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นแบบใหม่ (อีกแล้ว🤔) ทำให้นักเรียนระดับชั้นม.ปลายทั่วประเทศประสบปัญหาด้านการรับมือกับการสอบแบบใหม่นี้ ในบทความนี้เราจะพาไปดู Design Process ของแอปที่ช่วยให้เด็กกว่า 100,000 คน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันได้
get started
Design

Design System: Scale อย่างเป็นระบบ

ในปี ค.ศ. 1570 หนังสือ The Four Books of Architecture ได้ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในเมืองเวนิส ภายในหนังสือบรรจุด้วยองค์ความรู้ นิยามขอบเขตและกฎเกณฑ์ของการออกแบบ รวมไปถึงคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม จุดประสงค์ก็เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการสื่อสารระหว่างสถาปนิกเองและทีมก่อสร้าง อีกทั้งช่วยวางระบบการคิด ให้อยู่ในกรอบเดียวกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้าง ...
flat-design
Design

นิ่งสงบ ไม่ได้สยบ User เสมอไป กระบวนท่าพริ้วไหวมัดใจ User

การใส่ animation หรือ motion ต่างๆ ผสมผสานกับ flat design ที่เรียบง่าย เป็นแนวทางการออกแบบ UI ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ User ไม่รู้สึกเบื่อกับการใช้แอปพลิเคชันแบบเดิมๆ

Posts navigation