Design

3 ความเข้าใจผิดในการทำ User Journey

User Journey คืออะไร User Journey เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจลูกค้า ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาด, UX/ UI Designer หรือคนวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องทำความเข้าใจผู้ใช้งานของคุณ น่าจะผ่านมือ ผ่านตา และมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แม้ว่า ...
Design

TCASter: Design Case Study

เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นแบบใหม่ (อีกแล้ว🤔) ทำให้นักเรียนระดับชั้นม.ปลายทั่วประเทศประสบปัญหาด้านการรับมือกับการสอบแบบใหม่นี้ ในบทความนี้เราจะพาไปดู Design Process ของแอปที่ช่วยให้เด็กกว่า 100,000 คน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันได้