อบรม ลดหย่อนภาษี

รู้หรือไม่ อบรมกับ Skooldio ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

นิติบุคคลส่งพนักงานอบรมหรือซื้อคอร์สออนไลน์ สามารถลดหย่อนภาษีได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆนะ! ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน นายจ้างจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 200% เมื่อจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง

ยิ่งไปกว่านั้น! ถ้าหากซื้อคอร์สหรือจัดอบรมกับทาง Skooldio ในหลักสูตร Data และ Agile นิติบุคคลจะได้รับสิทธิลดหย่อนถึง 250% เนื่องจากหลักสูตรของทาง Skooldio ได้รับการรับรองจากสอวช. ในโครงการ Thailand Plus Package เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศสอวช

 อบรม ยกเว้นภาษีเงินได้

ลดหย่อน 200%-250% คืออะไร?

อธิบายง่ายๆ คือโดยปกติแล้วเมื่อนิติบุคคลมีค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น ซื้อคอร์สออนไลน์ราคา 1,990 บาท นิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปเป็นรายจ่ายได้ 1,990 บาท

แต่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าการอบรม กรมสรรพากรจึงอนุญาตให้นิติบุคคลนำค่าอบรมมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง 3,980 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับ 200%

ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในโครงการ Thailand Plus Package (หลักสูตรของ Skooldio) นิติบุคคลสามารถนำค่าอบรมมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง 4,975 บาท หรือเทียบเท่ากับ 250%!

เมื่อมองถึงความคุ้มค่าแล้ว นิติบุคคลที่มีฐานภาษีอยู่ที่ 10-20% จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เทียบเท่ากับ 50% ของราคาค่าอบรมหรือเรียกได้ว่าซื้อหลักสูตรอบรมกับ Skooldio ในราคา 50% เท่านั้นเอง!

หลักสูตร Skooldio ที่ลดหย่อนภาษีได้ 250%

ลดภาษีนิติบุคคลสูงสุด 250% กับคอร์สของ Skooldio

Skooldio ได้รับการรับรองหลักสูตรเพื่อการลดหย่อนภาษี 250% 36 หลักสูตรดังนี้ (อัพเดตล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2566)

 1. Agile Essential 
 2. Intro to Data Science 
 3. Exploratory Data Analysis with Google Sheets 
 4. Exploratory Data Analysis with Excel 
 5. Power BI Essentials
 6. Hands-On Power BI 
 7. Mastering Google Data Studio 
 8. Dashboard Design Principles 
 9. Data Storytelling with Infographics 
 10. Data Pipelines with Airflow 
 11. SQL for Data Analytics 
 12. Advanced SQL for Data Analytics with BigQuery 
 13. Essential pandas for Data Science 
 14. Web Scraping with Minimal Coding 
 15. Web Scraping Fundamentals with Python
 16. Android Fundamentals for Basic App Development
 17. Android UI Design with XML
 18. Building Microservices with Go
 19. Debugging and Publishing Your Android Apps
 20. Developing Robust API Services with Go
 21. DevSecOps Transformation & Technologies
 22. Effective Go: Architecture and Design Patterns
 23. Essential CSS for Web Developers
 24. Git Essentials for Developers
 25. Go: The Fundamentals
 26. How to Become a Better Programmer
 27. Intro to Programming with Python
 28. Introduction to Docker
 29. Kubernetes Mastery
 30. Microservices Essentials
 31. Modern JavaScript (ES6)
 32. Scala Fundamentals
 33. Software Architecture Design
 34. OOP the Right Way
 35. Purpose-built Database
 36. Web Basics with HTML and CSS

วิธีการลดหย่อนภาษีทำอย่างไร?

1. ลงทะเบียนฝึกอบรมกับ Skooldio

2. เตรียมเอกสารยื่นขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม

 • คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขา
 • กำหนดการฝึกอบรมโบรชัวร์ ใบสมัคร จากทาง Skooldio
 • หลักฐานหลักสูตรหรือหัวข้อการฝึกอบรมของสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม จากทาง Skooldio
 • หนังสือส่งตัว/หนังสือขออนุมัติ/หนังสือเชิญให้เข้ารับการฝึกอบรม/หนังสือตอบรับ/หนังสือรับรองการ ฝึกอบรม (ถ้ามี)
 • หลักฐานค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม หรือใบเสร้จรับเงินจากทาง Skooldio
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลและเป็นการยื่นคำขอครั้งแรก)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ 1 ฉบับ บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบ 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่นี่

3. ติดต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ จุดรับคำขอกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด)

4. สมัครและเข้าใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

5. ยื่นเอกสารและคำขอ จากนั้นใช้ระยะเวลา 2 วัน สำหรับการรอพิจารณา

6. นำเอกสารรับรองหลักสูตรที่ได้รับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยื่นที่ฝ่ายการเงินและบัญชีขององค์กรเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีค่าฝึกอบรม 200% และ 250% จากกรมสรรพากร

ติดต่อเจ้าหน้าที่ Skooldio เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าหาก HR ท่านใดกำลังมองหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานในราคาพิเศษสำหรับองค์กร (ส่วนลดสูงสุด 60%!) หรือต้องการปรึกษาการทำ Training Roadmap ปี 2023-2024

สามารถติดต่อได้ที่ Hello@skooldio.com หรือลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ https://www.skooldio.com/business

More in:Business

Comments are closed.