4-reasons-your-digital-transformation-will-fail
Business

การทำ Digital Transformation อาจล้มเหลว หากผู้บริหารไม่เข้าใจ 4 สิ่งนี้!

หลายๆ คนคงเคยเห็นคำว่า Digital Transformation ผ่านตามาเนิ่นนานหลายปี แต่รู้ไหมในปัจจุบันมีบริษัทแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กรได้สำเร็จ

จากผลการศึกษาของ BCG พบว่าในธุรกิจที่พยายามปรับสู่ดิจิทัลนั้นมีอัตราความสำเร็จเพียง 30% โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่สำเร็จอย่างหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้บริหาร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? 

เพราะส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ใช่แค่การแต่งตั้งหรือจ้างกลุ่มคนที่มีความรู้ในด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาในองค์กรเท่านั้น แต่ผู้บริหารเองก็มีบทบาทต่อทั้งกระบวนการมากกว่าที่คิด ด้วย 4 เหตุผลดังต่อไปนี้

ผู้บริหารคือหัวเรือในการเปลี่ยนแปลง

4-reasons-yours-digital-transformation-will-fail

ผลสำรวจจาก Digital Transformation Academy พบว่า 68% ของผู้บริหารเชื่อมั่นว่าจะดำเนินการทำ Digital Transformation ได้ตามแผนที่เตรียมไว้ ในขณะที่ผู้ปฏิบัติการระดับอื่นๆ ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกัน ซึ่งมีส่วนมาจากวิสัยทัศน์ที่ไม่ชัดเจน วิธีการที่เลียนแบบคู่แข่ง ขาดแผนงานและแหล่งข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงคิดว่ามีการโฆษณาขายฝันมากเกินไป

ซึ่งตามที่กล่าวไปว่า Digital Transformation นั้นจะเกิดขึ้นกับทุกกระบวนการในการทำงาน ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ต่างๆ ไม่ใช่การปรับเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเป็นความรับผิดชอบของคนกลุ่มเดียว แต่คือทุกคนในองค์กร ผู้บริหารจึงจำเป็นรู้ในสิ่งที่จะทำเป็นอย่างดีและต้องสื่อสารเป้าหมาย แผนการและทิศทางของธุรกิจในการทำ Digital Transformation ไปยังทุกฝ่ายให้มองเห็นถึงภาพใหญ่ภาพเดียวกัน

Digital Transformation ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้เครื่องมือ แต่คือการปรับ Mindset ของคนในองค์กร

change tools are not enough

ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งการต้องเป็นผู้ริเริ่มยกเลิกขนบธรรมเนียมการทำงานในแบบเดิมๆ เป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและวิธีการทำงาน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกระบวนการให้กับเหล่าพนักงานว่าจะสามารถมุ่งสู่เป้าหมายได้แม้ตอนนี้จะยังดูห่างไกล

ข้อมูลที่น่าสนใจจาก Deloitte เกี่ยวกับ Challenge ในการทำ Digital Transformation คือประเด็นหลักๆ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของตัวเทคโนโลยีเอง แต่เป็นการขาดทักษะความรู้ Digital Culture ที่ยังไม่สมบูรณ์ และรูปแบบการทำงานแบบ Silo หรือการทำงานแบบแยกส่วน คนในทีมมุ่งทำแต่งานของตัวเอง ไม่สนใจงานอื่นๆ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในงานของผู้บริหารที่จะหาแนวทางสนับสนุนและปรับ Mindset ของคนในองค์กรให้กลายเป็น Digital Mindset จนสื่อออกมาใน Company DNA ให้ได้ในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการมองภาพรวม พัฒนาไปควบคู่กันหลายด้าน

not only information team

การผสมผสานระหว่าง Digital Customer, Digital Core และ Digital Work นั้นจำเป็นต่อการทำ Digital Transformation เพื่อสร้างความพร้อมในอนาคต นำไปสู่การเติบโตขององค์กร การเพิ่มผลกำไร อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว ผู้บริหารจึงควรรู้ว่าในแต่ละระยะของการพัฒนานั้นควรจัดการส่วนไหนอย่างไรบ้าง 

ในที่นี้ Digital Customer คือการพลิกโฉมคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าด้วยข้อเสนอและบริการทางดิจิทัลใหม่ๆ Digital Core สร้างวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คาดหวังผลลัพธ์ได้ และช่วยลดต้นทุน ด้วยการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล มีความอัตโนมัติ ค่อยๆ คุมขั้นตอนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ตัดสินใจได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น รวมไปถึงการทลายการทำงานแบบแยกส่วน ไปสู่การทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต (Cloud-based infrastructure) ส่วน Digital Work คือตัวอย่างของความสำเร็จด้านดิจิทัล ที่มาจากบุคลากรและรูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก

การวางแผนพัฒนาตามความพร้อมขององค์กรนั้นสำคัญ

4-reasons-yours-digital-transformation-will-fail

ก่อนเริ่มวางแผนใดๆ สิ่งที่ควรพิจารณาคือเกณฑ์ที่ใช้วัดและประเมินองค์กร (Digital Maturity) ที่จะทำให้ทราบถึงภาพรวมว่าองค์กรมีความพร้อมแค่ไหนในการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล เพื่อที่จะได้เริ่มต้นทำ Digital Transformation ได้อย่างเหมาะสม ว่าควรเน้นการพัฒนาที่จุดใด และควรทำ Roadmap อย่างไรให้เวิร์ก 

โดยในส่วนของระดับวุฒิภาวะทางดิจิทัล (Digital Maturity Level) จะมีอยู่ 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่ Outsiders, Dreamers, Adopters, Harmonizers และ Differentiators และจากรายงานของ Digital Transformation Academy 57% มองว่าบริษัทของตนนั้นอยู่ในระดับกลางคือ Adopters หรือองค์กรหัวก้าวหน้า และค่าเฉลี่ยระดับอยู่ที่ 2.27 คือช่วงเริ่มต้นของ Harmonizers หรือองค์กรรวมพลัง

จึงจะเห็นได้ว่ามีบริษัทจำนวนไม่น้อยอยู่ในขั้นที่พร้อมในการทำ Digital Transformation แล้ว ผู้บริหารจึงควรรีบประเมินและวางแผนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ลองคิดตามว่าจะดีแค่ไหนหากได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีวุฒิภาวะทางดิจิทัลสูงสุด เป็นองค์กรผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลง มีการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย Insight เน้นผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอน โดยใช้ความสามารถของบุคลากรได้อย่างเต็มที่ และได้ผสมผสานดิจิทัลกับความสามารถขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้สิ่งที่ควรประเมินควบคู่กันไปด้วยก็คือวุฒิภาวะทางดิจิทัลในมิติต่างๆ (Digital Maturity Dimension) โดยจะขอยกมุมมองที่น่าสนใจจากรายงานของ Digital Transformation Academy มา  4 มิติด้วยกันคือ 

  • Strategy Dimension การวางกลยุทธ์การทำ Digital Transformation ในโปรเจคท์ที่ยิบย่อย กระจายไปยังแผนกต่างๆ จนเกิดการแข่งขันภายใน ทำให้หลุดโฟกัสจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
  • People Dimension บุคลากรในองค์กรคือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จของ Digital Transformation แต่ Dimension นี้กลับได้คะแนนต่ำที่สุด เนื่องจากปัญหาการขาดงบประมาณ ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ ไม่มีเวลาเพราะมีงานอื่นๆ ที่ต้องทำ ไหนจะประชุมอีกมากมาย การเรียนรู้และเทรนนิ่งจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น
  • Organization Dimension เน้นย้ำอีกครั้งว่าหากวิสัยทัศน์และ Roadmap ไม่ชัดเจน ผู้บริหารไม่รู้ว่าควรดำเนินไปในทิศทางไหน หรือต้องซัพพอร์ทอย่างไร ถือเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ที่จะทำให้ไปไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้
  • Culture Dimension หากคนในองค์กรมองไม่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง หรือติดกับดักของความสำเร็จที่ผ่านมา ก็จะมีผลเสียต่อความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิทัลอย่างแน่นอน จึงต้องมุ่งทลายแนวคิดเดิมและส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันให้มากที่สุด

ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่แปลกเลยที่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจเทคโนโลยียุคดิจิทัล ซึ่งหากใครที่ไม่สันทัดก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะผู้บริหารบริษัทระดับโลกที่ประสบความสำเร็จด้านดิจิทัลอย่าง Airbnb, Pandora, Tinder, Pinterest นั้นเดิมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แต่อาศัยเรียนรู้ไประหว่างการทำงาน

โดยสรุป เบื้องหลังวิธีการทำ Digital Transformation ได้อย่างถูกต้องและเห็นผลจริง นอกจากจะประกอบไปด้วยการประเมินสถานะองค์กร การคิดกลยุทธ์วางแผนอย่างเป็นระบบ การให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร และที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะความรู้ของผู้บริการ ที่ต้องรู้ลึก รู้จริง จึงจะสามารถตอบรับกระบวนการต่างๆ ในการทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากผลักดันทีมและองค์กรสู่ธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยการทำ Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรเอง เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะผู้นำ

ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าร่วม Digital Leadership Bootcamp โปรแกรมเข้มข้น 12 สัปดาห์ สำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัลกับเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อสามารถต่อยอดใช้ได้จริงในองค์กร กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์จากการทำงานในธุรกิจชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ อัดแน่นไปด้วยกิจกรรม Design Sprint Trip, Intensive Workshop & Fireside Chat, Company Visit ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จัดมาแล้วถึง 2 รุ่น!

digital leadership bootcamp

หากเข้าร่วม Digital Leadership Bootcamp คุณจะสามารถ..

  • ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำ Digital Transformation หรือสร้าง Digital Products ให้ตอบโจทย์ลูกค้าขององค์กรได้อย่างแท้จริง
  • บริหารและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยผลักดันให้ทีมมีความพร้อมต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล และพร้อมขับเคลื่อนองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
  • สร้าง Quality Network กับกลุ่มผู้นำดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มโอกาสในการขยาย และต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่นี่ (เริ่มเรียน กันยายน – ธันวาคม 2022)

You may also like

ceo-lazada-thailand-cover
Business

บริหารธุรกิจแบบนักวิทยาศาสตร์ และการสร้าง Empowered Organization แบบ CEO แห่ง Lazada Thailand

หากใครเคยชอปปิงใน Lazada น่าจะคุ้นเคยกับแท็กสีแดงที่เขียนว่า LazMall ซึ่งเป็นบริการรวมแบรนด์ชั้นนำที่การันตีความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Lazada ปลุกปั้นบริการนี้กว่า 2 ปี  แต่ก็มีร้านค้าอยู่ในบริการเพียงแค่ประมาณ 300 แบรนด์ จนกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่มอบหมายให้ ดร. ...
Business

Burnout in Tech: Is it real? คุยกับ 5 Developer ไทย กับปัญหาสุขภาพจิตในวงการ Tech

Burnout in tech น่าจะเป็นประเด็นที่คนในวงการหลายคนอาจคุ้นชิน แต่กับนอกนั้นเขาอาจเพียงเคยจินตนาการว่า Programmer และ Developer ส่วนใหญ่เริ่มต้นวันใหม่ของพวกเขาในการทำงานอย่างไร กาแฟสดใหม่ พร้อมกับโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นที่รอพวกเขาแก้ไข หรือทำให้สำเร็จอยู่หรือเปล่า  ซึ่งทุกอย่างนั้นมี 2 ด้านเสมอ ...

More in:Business

blogcover-OKRs Google Business

ตัวอย่างการเขียน OKRs ที่ทำให้ Google Chrome กลายเป็นเว็บเบราว์เซอร์อันดับหนึ่งของโลก

ตัวอย่างการเขียน OKRs ของ Google Chrome เขียน OKRs อย่างไร ถึงแซง Internet Explorer เป็นเว็บเบราว์เซอร์อันดับหนึ่งของโลกได้? ทุกวันนี้เราใช้เว็บเบราว์เซอร์อะไรอยู่? แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่แทบจะตอบได้ทันทีว่าเป็น Google ...
what is okrs blog cover Business

OKRs คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับโลกธุรกิจทุกวันนี้

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า OKRs กันมาบ้างในช่วงหลายปีนี้ คนที่ทำงานในองค์กรต่างๆ อาจมีโอกาสได้ลองใช้แนวคิดนี้ในการทำงาน แต่แน่ใจแล้วหรือว่าคุณเข้าใจว่า OKRs คืออะไร มีที่มาอย่างไร แล้วทำไมถึงเป็น Framework ที่องค์กรอย่าง Google และอีกหลายองค์กรชั้นนำในทุกวันนี้ให้ความสำคัญ พร้อมนำไปปรับใช้อย่างแพร่หลาย ...
Business

ทำความรู้จัก Voxel Art งานกราฟิก 3D ยอดฮิตที่สร้างได้ตั้งแต่ Item, Character ยันเมือง

หลายๆ คนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับงานภาพสไตล์ Pixel Art หรืองานภาพ Computer Graphic แบบ 8bit ที่ทำให้เรานึกถึงอดีตกันมาบ้างแล้ว (ถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองคิดถึงภาพ Arcade Game อย่าง Pac-Man ...

Comments are closed.