4-reasons-your-digital-transformation-will-fail
Business

การทำ Digital Transformation อาจล้มเหลว หากผู้บริหารไม่เข้าใจ 4 สิ่งนี้!

หลายๆ คนคงเคยเห็นคำว่า Digital Transformation ผ่านตามาเนิ่นนานหลายปี แต่รู้ไหมในปัจจุบันมีบริษัทแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กรได้สำเร็จ

จากผลการศึกษาของ BCG พบว่าในธุรกิจที่พยายามปรับสู่ดิจิทัลนั้นมีอัตราความสำเร็จเพียง 30% โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่สำเร็จอย่างหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้บริหาร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? 

เพราะส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ใช่แค่การแต่งตั้งหรือจ้างกลุ่มคนที่มีความรู้ในด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาในองค์กรเท่านั้น แต่ผู้บริหารเองก็มีบทบาทต่อทั้งกระบวนการมากกว่าที่คิด ด้วย 4 เหตุผลดังต่อไปนี้

ผู้บริหารคือหัวเรือในการเปลี่ยนแปลง

4-reasons-yours-digital-transformation-will-fail

ผลสำรวจจาก Digital Transformation Academy พบว่า 68% ของผู้บริหารเชื่อมั่นว่าจะดำเนินการทำ Digital Transformation ได้ตามแผนที่เตรียมไว้ ในขณะที่ผู้ปฏิบัติการระดับอื่นๆ ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกัน ซึ่งมีส่วนมาจากวิสัยทัศน์ที่ไม่ชัดเจน วิธีการที่เลียนแบบคู่แข่ง ขาดแผนงานและแหล่งข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงคิดว่ามีการโฆษณาขายฝันมากเกินไป

ซึ่งตามที่กล่าวไปว่า Digital Transformation นั้นจะเกิดขึ้นกับทุกกระบวนการในการทำงาน ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ต่างๆ ไม่ใช่การปรับเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเป็นความรับผิดชอบของคนกลุ่มเดียว แต่คือทุกคนในองค์กร ผู้บริหารจึงจำเป็นรู้ในสิ่งที่จะทำเป็นอย่างดีและต้องสื่อสารเป้าหมาย แผนการและทิศทางของธุรกิจในการทำ Digital Transformation ไปยังทุกฝ่ายให้มองเห็นถึงภาพใหญ่ภาพเดียวกัน

Digital Transformation ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้เครื่องมือ แต่คือการปรับ Mindset ของคนในองค์กร

change tools are not enough

ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งการต้องเป็นผู้ริเริ่มยกเลิกขนบธรรมเนียมการทำงานในแบบเดิมๆ เป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและวิธีการทำงาน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกระบวนการให้กับเหล่าพนักงานว่าจะสามารถมุ่งสู่เป้าหมายได้แม้ตอนนี้จะยังดูห่างไกล

ข้อมูลที่น่าสนใจจาก Deloitte เกี่ยวกับ Challenge ในการทำ Digital Transformation คือประเด็นหลักๆ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของตัวเทคโนโลยีเอง แต่เป็นการขาดทักษะความรู้ Digital Culture ที่ยังไม่สมบูรณ์ และรูปแบบการทำงานแบบ Silo หรือการทำงานแบบแยกส่วน คนในทีมมุ่งทำแต่งานของตัวเอง ไม่สนใจงานอื่นๆ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในงานของผู้บริหารที่จะหาแนวทางสนับสนุนและปรับ Mindset ของคนในองค์กรให้กลายเป็น Digital Mindset จนสื่อออกมาใน Company DNA ให้ได้ในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการมองภาพรวม พัฒนาไปควบคู่กันหลายด้าน

not only information team

การผสมผสานระหว่าง Digital Customer, Digital Core และ Digital Work นั้นจำเป็นต่อการทำ Digital Transformation เพื่อสร้างความพร้อมในอนาคต นำไปสู่การเติบโตขององค์กร การเพิ่มผลกำไร อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว ผู้บริหารจึงควรรู้ว่าในแต่ละระยะของการพัฒนานั้นควรจัดการส่วนไหนอย่างไรบ้าง 

ในที่นี้ Digital Customer คือการพลิกโฉมคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าด้วยข้อเสนอและบริการทางดิจิทัลใหม่ๆ Digital Core สร้างวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คาดหวังผลลัพธ์ได้ และช่วยลดต้นทุน ด้วยการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล มีความอัตโนมัติ ค่อยๆ คุมขั้นตอนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ตัดสินใจได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น รวมไปถึงการทลายการทำงานแบบแยกส่วน ไปสู่การทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต (Cloud-based infrastructure) ส่วน Digital Work คือตัวอย่างของความสำเร็จด้านดิจิทัล ที่มาจากบุคลากรและรูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก

การวางแผนพัฒนาตามความพร้อมขององค์กรนั้นสำคัญ

4-reasons-yours-digital-transformation-will-fail

ก่อนเริ่มวางแผนใดๆ สิ่งที่ควรพิจารณาคือเกณฑ์ที่ใช้วัดและประเมินองค์กร (Digital Maturity) ที่จะทำให้ทราบถึงภาพรวมว่าองค์กรมีความพร้อมแค่ไหนในการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล เพื่อที่จะได้เริ่มต้นทำ Digital Transformation ได้อย่างเหมาะสม ว่าควรเน้นการพัฒนาที่จุดใด และควรทำ Roadmap อย่างไรให้เวิร์ก 

โดยในส่วนของระดับวุฒิภาวะทางดิจิทัล (Digital Maturity Level) จะมีอยู่ 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่ Outsiders, Dreamers, Adopters, Harmonizers และ Differentiators และจากรายงานของ Digital Transformation Academy 57% มองว่าบริษัทของตนนั้นอยู่ในระดับกลางคือ Adopters หรือองค์กรหัวก้าวหน้า และค่าเฉลี่ยระดับอยู่ที่ 2.27 คือช่วงเริ่มต้นของ Harmonizers หรือองค์กรรวมพลัง

จึงจะเห็นได้ว่ามีบริษัทจำนวนไม่น้อยอยู่ในขั้นที่พร้อมในการทำ Digital Transformation แล้ว ผู้บริหารจึงควรรีบประเมินและวางแผนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ลองคิดตามว่าจะดีแค่ไหนหากได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีวุฒิภาวะทางดิจิทัลสูงสุด เป็นองค์กรผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลง มีการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย Insight เน้นผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอน โดยใช้ความสามารถของบุคลากรได้อย่างเต็มที่ และได้ผสมผสานดิจิทัลกับความสามารถขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้สิ่งที่ควรประเมินควบคู่กันไปด้วยก็คือวุฒิภาวะทางดิจิทัลในมิติต่างๆ (Digital Maturity Dimension) โดยจะขอยกมุมมองที่น่าสนใจจากรายงานของ Digital Transformation Academy มา  4 มิติด้วยกันคือ 

  • Strategy Dimension การวางกลยุทธ์การทำ Digital Transformation ในโปรเจคท์ที่ยิบย่อย กระจายไปยังแผนกต่างๆ จนเกิดการแข่งขันภายใน ทำให้หลุดโฟกัสจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
  • People Dimension บุคลากรในองค์กรคือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จของ Digital Transformation แต่ Dimension นี้กลับได้คะแนนต่ำที่สุด เนื่องจากปัญหาการขาดงบประมาณ ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ ไม่มีเวลาเพราะมีงานอื่นๆ ที่ต้องทำ ไหนจะประชุมอีกมากมาย การเรียนรู้และเทรนนิ่งจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น
  • Organization Dimension เน้นย้ำอีกครั้งว่าหากวิสัยทัศน์และ Roadmap ไม่ชัดเจน ผู้บริหารไม่รู้ว่าควรดำเนินไปในทิศทางไหน หรือต้องซัพพอร์ทอย่างไร ถือเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ที่จะทำให้ไปไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้
  • Culture Dimension หากคนในองค์กรมองไม่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง หรือติดกับดักของความสำเร็จที่ผ่านมา ก็จะมีผลเสียต่อความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิทัลอย่างแน่นอน จึงต้องมุ่งทลายแนวคิดเดิมและส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันให้มากที่สุด

ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่แปลกเลยที่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจเทคโนโลยียุคดิจิทัล ซึ่งหากใครที่ไม่สันทัดก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะผู้บริหารบริษัทระดับโลกที่ประสบความสำเร็จด้านดิจิทัลอย่าง Airbnb, Pandora, Tinder, Pinterest นั้นเดิมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แต่อาศัยเรียนรู้ไประหว่างการทำงาน

โดยสรุป เบื้องหลังวิธีการทำ Digital Transformation ได้อย่างถูกต้องและเห็นผลจริง นอกจากจะประกอบไปด้วยการประเมินสถานะองค์กร การคิดกลยุทธ์วางแผนอย่างเป็นระบบ การให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร และที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะความรู้ของผู้บริการ ที่ต้องรู้ลึก รู้จริง จึงจะสามารถตอบรับกระบวนการต่างๆ ในการทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากผลักดันทีมและองค์กรสู่ธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยการทำ Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรเอง เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะผู้นำ

ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าร่วม Digital Leadership Bootcamp โปรแกรมเข้มข้น 12 สัปดาห์ สำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัลกับเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อสามารถต่อยอดใช้ได้จริงในองค์กร กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์จากการทำงานในธุรกิจชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ อัดแน่นไปด้วยกิจกรรม Design Sprint Trip, Intensive Workshop & Fireside Chat, Company Visit ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จัดมาแล้วถึง 2 รุ่น!

digital leadership bootcamp

หากเข้าร่วม Digital Leadership Bootcamp คุณจะสามารถ..

  • ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำ Digital Transformation หรือสร้าง Digital Products ให้ตอบโจทย์ลูกค้าขององค์กรได้อย่างแท้จริง
  • บริหารและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยผลักดันให้ทีมมีความพร้อมต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล และพร้อมขับเคลื่อนองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
  • สร้าง Quality Network กับกลุ่มผู้นำดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มโอกาสในการขยาย และต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่นี่ (เริ่มเรียน กันยายน – ธันวาคม 2022)

You may also like

Business

แชร์ Tips ยิง Facebook Ads ให้ประสบความสำเร็จกับ Co-founder แห่ง Performance Marketing Agency

เมื่อพูดถึง Performance Marketing ภาพจำของหลายๆ คนก็จะเป็นภาพของการใช้เครื่องมืออย่าง Facebook Ads ในการยิงแอดเพียงเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วในการยิงแอดนั้นมันไม่ได้มีแค่การใช้เครื่องมือ และทำไปตาม Step เท่านั้น มันเป็นศาสตร์ที่ต้องเอาทั้งตัวเลข เทคโนโลยี ...
Business

ทำความเข้าใจ Facebook Ads Structure อัปเดตล่าสุด 2022

ก่อนที่จะเริ่มลงโฆษณาใน Facebook สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยคือ Campaign Structure เพราะการที่เราเข้าใจโครงสร้างแคมเปญนั้น จะทำให้หาจุดที่ควรแก้ไขของการรันโฆษณาทำได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การ Optimized Ad ได้อย่างถูกจุด Table of Contentsมาทำความเข้าใจโครงสร้างของ Facebook ...

More in:Business

okr vs kpi blog cover Business

OKR vs KPI แตกต่างกันยังไง? องค์กรคุณเหมาะกับเครื่องมือไหน?

ถ้าพูดถึงเครื่องมือหรือ Framework ที่องค์กรต่างๆ นำมาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ หลายคนอาจคุ้นเคยกับ KPI ซึ่งถูกใช้ในองค์กรทั่วโลกรวมถึงในไทยมาอย่างยาวนาน และในช่วงหลายปีหลังมานี้อาจได้ยินคำว่า OKR ที่เริ่มเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ชวนอ่าน OKR vs KPI มาดูกันว่าเครื่องมือทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไง? ...
leadership skills blog cover Business

Leadership Skills ที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำแห่งยุคมีร่วมกัน

“คนพูดกันถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ว่าในอนาคตมีความรู้หรือทักษะอะไรที่สำคัญบ้าง ซึ่งเรื่องพวกนี้มันทันกันได้อยู่แล้ว แต่จะบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความรู้หรือทักษะเพียงอย่างเดียว” สรุป Leadership Skills ที่ผู้นำเบอร์หนึ่งแห่งยุคมีร่วมกัน จากมุมมองของคุณจิ๋ม สุวภา เจริญยิ่ง อุปนายกสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย ผู้อยู่เบื้องหลังการช่วยหลายบริษัทชั้นนำในไทยให้ประสบความสำเร็จในการเข้าตลาดหลักทรัพย์มากว่า 80 ...
becoming-finnomena-key-success Business

ถอดรหัสความสำเร็จของ FINNOMENA แพลตฟอร์มซื้อขายกองทุนที่มีรายได้กว่า 400 ล้านบาท

ในโลกจริงของการสร้างธุรกิจ หลายครั้งการสร้าง Product ที่ดีว่ายากแล้ว แต่การพา Product ไปถึงจุดสำเร็จทางธุรกิจนั้นยากยิ่งกว่า พาไปดูเบื้องหลังของ Fintech Startup ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายกองทุนชั้นนำของไทยอย่าง FINNOMENA ถอดบทเรียนนอกตำราของการสร้าง Product และธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรงจนสามารถผ่านบททดสอบที่ท้าทายที่สุดของตลาดการลงทุนอย่าง ...
Performance Marketing คืออะไร Business

Performance Marketing คืออะไร? รู้จักวิธีการทำการตลาดแบบวัดผลได้

ถ้าให้คุณจ่ายเงินเกินสิ่งที่ได้รับ หรือจ่ายไปโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้ผลหรือเปล่า คุณจะยอมไหม? แน่นอนว่าคุณคงไม่แฮปปี้ แต่นี่แหละคือ ‘วิธีทำการตลาด’ ที่หลาย ๆ บริษัทกำลังทำอยู่ แล้วจะดีแค่ไหน หากเราสามารถเลือกใช้เงินเฉพาะกับผลลัพธ์ที่เราได้รับเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้คืองาน Performance Marketing การทำธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมของมนุษย์ ...

Comments are closed.