Business

Digital Transformation คืออะไร? เริ่มยังไง? ทำไมไม่สำเร็จสักที?

Digital Transformation เป็นหนึ่งในคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในแวดวงธุรกิจมาโดยตลอด องค์กรใหญ่ๆ แทบทุกแห่งมีบริษัทที่ปรึกษาวิ่งเข้าวิ่งออก บางที่ดึงเอาคนเก่งๆ ของทั้งบริษัทมารวมตัวกันสร้างทีมเฉพาะกิจ บางที่ถึงกับมีการแต่งตั้ง Chief Transformation Officer ขึ้นมาดูเรื่องนี้เป็นการพิเศษ และเมื่อมีวิกฤติโควิดเข้ามา ทุกธุรกิจก็ต่างพากันเร่งเปลี่ยนแปลงด้วยความหวังว่านี่คือสิ่งที่จะพาให้องค์กรรอดพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้

Q: Who led the digital transformation of your company?
A: Covid-19

Digital Transformation คืออะไร

Digital Transformation เป็นคำกว้างๆ ที่ใช้พูดถึงการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหลังบ้าน การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหน้าบ้าน หรือรูปแบบธุรกิจเลย โดยในการทำนั้นจะ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ Digitization และ Digitalization

Digitization

คือ การเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบ Analog หรืองานที่ทำมือในกระดาษให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น การติดเซนเซอร์ดิจิทัลหรืออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่เครื่องจักร หรือการใช้ระบบ Point of Sale (POS) ในร้านแทนการใช้คนจดบันทึกข้อมูลลงกระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากการลดต้นทุนคนและการลดความผิดพลาดของมนุษย์ และที่สำคัญที่สุด ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาอย่างเป็นระบบถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการนำต่อไปต่อยอดวิเคราะห์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

Digitalization

คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาต่อยอดธุรกิจ สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ แหล่งรายได้ใหม่ และให้คุณค่าใหม่ๆ กับลูกค้า ทั้งในมุมฟังก์ชันและประสบการณ์การใช้งาน เพื่อก้าวสู่การเป็น “ธุรกิจดิจิทัล” อย่าง Amazon, Netflix, Uber, หรือ LINE MAN Wongnai

ตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบยกเอามาเล่าเป็นกรณีศึกษาคือ บริษัทมิชลิน ซึ่งธุรกิจดั้งเดิมที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับบริษัทมายาวนานก็คือการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ มิชลินได้เริ่ม Digitize ผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ลมยาง หรือ อุณหภูมิของล้อ หลังจากนั้นมิชลินจึง Digitalize ธุรกิจ โดยเปลี่ยนจากการ “ขาย” เป็นการให้ “บริการ” ยางแบบครบวงจร โดยคิดค่าบริการตามระยะทางจริง (Tires-as-a-service) และผันตัวเองมาเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันและบริหารจัดการรถขนส่งในหน่วยงานโลจิสติกส์

digital transformation

เริ่มทำอย่างไร?

แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนอยากไปให้ถึงคือการทำ Digitalization เพื่อพลิกโฉมธุรกิจให้พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล แต่ปัญหาคือ มันไม่ง่าย แต่ในขณะเดียวกัน Digitization สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยาก และเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรจะต้องเริ่มทำได้แล้ว

ในส่วน Operations หลังบ้าน ถ้าใครยังไม่มีทีมพัฒนาของตัวเอง ก็สามารถเริ่มต้น Digitize กระบวนการต่างๆ ได้ด้วยการใช้งานซอฟท์แวร์สำเร็จรูป, ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning), หรือระบบ POS (Point of Sale) ถ้าอยากจะล้ำไปอีกขั้นอาจจะเริ่มมีการนำ IoT มาใช้ในการช่วยเก็บข้อมูล และนำ RPA (Robotic Process Automation) เข้ามาทุ่นแรงในการทำงานที่ซ้ำๆ ไปได้อีกระดับหนึ่ง

ในส่วนหน้าบ้านที่ต้องติดต่อกับลูกค้า สามารถเริ่มต้นจากการ Digitize ช่องทางการขายไปอยู่บนโลกออนไลน์ เพราะตอนนี้ลูกค้าหนีไปอยู่บนนั้นกันหมดแล้ว อาจจะเริ่มจากการไปขายบนแพลตฟอร์มของคนอื่นก่อน แล้วค่อยๆ ขยับมามีเว็บไซต์หน้าร้านของตัวเอง นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือการทำ Digital Marketing ธุรกิจต้องเข้าใจ Customer Journey และเลือกใช้ช่องทางการตลาดให้ถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงการนำระบบ CRM (Customer Relationship Management) เข้ามาใช้บริหารจัดการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

หลังจากที่ทุกอย่างถูก Digitized แล้ว องค์กรส่วนใหญ่จะเริ่มมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้น สามารถมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาอย่างมีระบบก็มีโอกาสที่จะนำมาวิเคราะห์ต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสามารถ Digitalize ธุรกิจได้ในที่สุด

อะไรที่ไม่ถูก Digitized ก็จะไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ ต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้เลย

ทำไมทำไม่สำเร็จสักที?

หลายองค์กรเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงมาได้หลายปีแล้ว แต่ก็ยังทำได้ไม่ถึงไหน หลายองค์กรใช้ทรัพยากรไปเยอะมากกับการพยายาม copy-and-paste รูปแบบธุรกิจจากเมืองนอกมาโดยไม่เข้าใจบริบทการใช้งานในประเทศเรา หรือทุ่มเงินไปกับการซื้อ users แบบไม่ลืมหูลืมตา

ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีทั้งความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี ความสามารถในการเข้าใจลูกค้า และความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ เป็นอย่างดี ดังนั้นอุปสรรคหลักที่ทำให้การทำ Digital Transformation ในองค์กรไม่ประสบความสำเร็จก็คือ “คน” นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายและการกระบวนการทำงานที่มีความ “คล่องตัว” มากยิ่งขึ้น

และที่สำคัญที่สุดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ “ทุกคน” ในองค์กร อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Chief Transformation Officer แต่เพียงผู้เดียว

แต่ถ้าคุณอยากเป็นผู้นำที่พาองค์กรก้าวข้ามผ่านการทำ Digital Transformation และพร้อมที่จะสร้าง Digital Product ของคุณเอง พบกับ Digital Leadership Bootcamp หลักสูตรเพื่อผู้นำในยุคดิจิทัล ที่คุณจะได้เรียนรู้จัดเต็มถึง 12 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานยุคใหม่ ที่ให้คุณมากกว่าแนวคิดไปปรับใช้ในองค์กร แต่ให้คุณได้ลงมือทำจริง และเข้าใจกระบวนการทำอย่างแท้จริง กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำองค์กรระดับประเทศ (ทำความรู้จักกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่นี่)

ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ ที่พร้อมนำองค์กรให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ (สมัครได้ที่นี่)

Reference

Information Technology Glossary – Gartner Glossary

Where The Rubber Meets The Road – Jennifer L. Schenker

You may also like

Business

Talent ยุคใหม่หายาก หรือเพราะผู้นำไม่เข้าใจ Digital เรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับ คุณเหม็ง-สมโภชน์ แห่ง KT Venture

ผู้ใหญ่หลายๆ คนบอกเด็กรุ่นใหม่ไม่ทน ทำงานไม่อึด แป๊ปๆ ก็ลาออก แต่ถ้าได้ทำงานกับเขา จะรู้ว่าเขาอยู่ในยุคที่ Productivity Lead อะไรที่ไม่ Efficient หรือมันมีทางที่ทำให้ดีกว่า เด็กกลุ่มนี้จะมองหา Solution นั้นๆ ...
Business

องค์กรทำ Agile ไม่สำเร็จเพราะอะไร?

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือใครก็ตามที่ให้ความสนใจกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับตัวได้เร็วขึ้น น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า Agile แนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่ที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางตลอดหลายปีมานี้ เริ่มต้นจากแนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่ของกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทุกวันนี้การทำงานแบบ Agile สามารถนำไปปรับใช้ได้กับแทบทุกส่วนงานที่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของทีมพัฒนา Digital Product เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน HR, Sales, ...

More in:Business

becoming freshket blog cover Business

Becoming: กว่าจะมาเป็น Freshket เจาะขั้นตอนสร้าง Product ที่คนทำธุรกิจควรรู้

สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจในยุคดิจิทัล หรือเรื่องการสร้าง Digital Product น่าจะสนใจว่ากว่าที่ธุรกิจจะเริ่มต้นจากการเห็นปัญหาและโอกาส ฟอร์มทีมสร้าง Product และออกไปทดลองกับตลาด ปรับแก้ฟีเจอร์ เปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งแล้วครั้งเล่าจนได้ Product ที่ตอบโจทย์ตลาดและการเติบโตของธุรกิจ ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนรู้อะไรบ้าง เส้นทางของ Freshket ...
Productivity

ทำความรู้จัก Design Sprint รูปแบบการทำงานเพื่อสร้างนวัตกรรมจาก Google Ventures

ในโลกของแฟชั่นเชื่อว่าใครหลายๆ คนต้องรู้จักแบรนด์อย่าง H&M ในฐานะ 1 ในแบรนด์ชั้นนำของโลก ที่พยายามสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย 1 ในนั้นคือการร่วมมือกับ Google ในการพัฒนาใช้ Google Assistant ...
Behavioural Science คืออะไร Business

Behavioural Science คืออะไร มารู้จักกับเครื่องมือออกแบบพฤติกรรมกันดีกว่า

เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่ารู้ทั้งรู้ว่าการลดน้ำหนักเป็นเรื่องที่ดี แต่ทำไม่ได้สักที หรือบางทีอยากออมเงินให้ได้ตามเป้า แต่ก็ล้มเหลวไปซะทุกที แต่พอมาใช้ Application กลับช่วยให้เราเดินตาม Resolution ได้ง่ายขึ้น เหมือนตั้งใจออกแบบมาให้เราปรับพฤติกรรมโดยเฉพาะ หรือนโยบายบางอย่างขององค์กรทำไมถึงตอบโจทย์พนักงานขนาดนี้นะ  มารู้จักกับเทคนิคเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้กันว่า Behavioural Science ...
Business

ส่อง Data ครบรอบ 5 ปี Skooldio เติบโตขึ้นอย่างไรบ้าง?

Skooldio เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2017 เริ่มกันด้วยทีมเพียงไม่กี่คน ที่มี Passion ร่วมกัน คือการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ให้มีสกิลที่เป็นที่ต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เราได้ผจญภัยกับการเริ่มต้น เป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์เจ้าแรกๆ ของไทย ...

Comments are closed.