5 เหตุผลที่คุณควรลองใช้ React

หลายองค์กรได้เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของตัวเองมาใช้ JavaScript​ Ecosystem มากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกใช้ React เป็น front-end library ทั้งเว็บไซต์ Dek-D ที่เปลี่ยนมาจาก PHP และ Wongnai ที่เปลี่ยนมาจาก Java ด้วยรูปแบบของการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่เร็วขึ้นทุกวัน การใช้เทคโนโลยีเก่าอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป

หากคุณกำลังสนใจหรือเริ่มศึกษา React เพื่อมาใช้ในงานของตัวเอง ขอเชิญพบกับ 5 เหตุผลดี ๆ ที่คุณควรลองใช้ React

1. Reusability แยกส่วนประกอบชัดเจนเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

แนวคิดของ Component คือการแยกส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ให้เป็นส่วนย่อย ๆ เช่น ปุ่มกด กล่องข้อความ ภาพโปรไฟล์ เป็นต้น ซึ่งข้อดีคือ สามารถแบ่งย่อยส่วนงานต่าง ๆ ให้กับ developer หลาย ๆ คนเพื่อแบ่งงานกันทำได้ และสามารถ reuse เพื่อใช้ซ้ำในส่วนต่าง ๆ ของเว็บได้

เช่น modal สำหรับยืนยันการทำรายการ ที่ประกอบไปด้วยข้อความ ปุ่มยืนยัน และปุ่มยกเลิก ซึ่ง modal นี้ต้องใช้ในหลาย ๆ หน้า เมื่อใช้ React จะมอง modal เป็น component พัฒนาครั้งเดียว และใช้ซ้ำได้ทุกหน้าที่ต้องการ

2. Fast to Learn เริ่มต้นได้รวดเร็ว

React เป็น library ที่จัดการในส่วนของการแสดงผลเท่านั้น กล่าวคือเฉพาะ View ที่อยู่ใน MVC (Model, View, Controller) ทำให้ developer ใช้เวลาศึกษาไม่นานก็สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้

react learn once write anywhere

3. Learn Once, Write Anywhere เรียนทีเดียว เขียนได้ทั้ง Stack

เรามักจะคุ้นเคยกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม ที่พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา JavaScript โดยมีระบบหลังบ้านด้วยภาษาอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบัน JavaScript มี Ecosystem ครอบคลุมทั้งหมด สามารถทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียว

ซึ่งถ้าเราพัฒนาบุคลากรเพื่อเรียนรู้ JavaScript ตั้งแต่วันนี้ ก็จะสามารถพัฒนาได้ทั้ง front-end (React), back-end (Node.js) ได้เลยทีเดียว ซึ่งไม่ทำให้ developer ต้องเสียเวลาและเสียพลังในการเรียนรู้หลายภาษา เพื่อจะมาทำได้ทีละอย่างอีกต่อไป

React Native

4. React Native

ด้วยความที่ React มีลักษณะการเขียน View โดยไม่ยึดติดกับภาษา HTML ทำให้สามารถใช้โค้ดโครงสร้างเดียวกันแปลงไปเป็น mobile application ด้วย React Native ได้อย่างง่ายและสะดวก ลดเวลาในการพัฒนาแยกในแต่ละ Mobile Platform

React Redux

5. Redux เครื่องมือทรงพลังในการควบคุม State

หนึ่งใน library ยอดฮิตที่นิยมใช้คู่กับ React เสมอมา นั่นก็คือ Redux ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสถานะ หรือ state ของ component ต่าง ๆ ซึ่งทำให้ component แสดงผลข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น และแน่นอนว่าทำให้ชีวิต developer ง่ายขึ้นด้วย

React จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาความสามารถของเหล่า developer เอง เพราะจะช่วยให้การพัฒนาซอฟท์แวร์ในองค์กรดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานแต่สามารถต่อยอดได้หลายอย่าง และช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรได้มาก

จึงไม่น่าแปลกใจ หาก React จะเป็น JavaScript library ที่คนนิยมใช้กันทั่วโลก ทั้ง Facebook, Airbnb, Spotify, Dropbox — หรือองค์กรในประเทศไทยอย่าง Omise, Kaidee, Dek-D, Wongnai, Lazada เป็นต้น

หากคุณสนใจศึกษา React สามารถศึกษาได้จาก tutorial ทางการของ reactjs.org ได้ เป็น tutorial ที่ทำออกมาดีมาก ๆ สามารถเรียนแบบ step-by-step ได้ทันที

มาเขียน React กัน!