รวมคำสั่ง ChatGPT สำหรับ 8 สายงาน

Generative AI และ ChatGPT เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการทำงานในปัจจุบัน และมีงานวิจัยรองรับว่าแทบทุกอาชีพจะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของ AI จนอาจพูดได้ว่า “คนที่ใช้ AI ไม่เป็น จะเหมือนกับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น” จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่ใช้ AI เป็นจะได้เปรียบคนที่ใช้ AI ไม่เป็นอย่างมหาศาล ดังนั้นในบทความนี้ เราจะพาไปรู้จัก ChatGPT Prompts (คำสั่ง) สำหรับสายงานทั้ง 8 สาย ได้แก่ Data, Programming, Innovation, English, SEO, UX, Sales และ HR ที่จะทำให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ไวขึ้นกว่าคนอื่น

ถ้าพร้อมแล้ว ไปลุยกันเลย!


การประยุกต์ ChatGPT ในการทำงาน

การใช้งาน ChatGPT ในการทำงานนั้นสามารถทำได้หลากหลายมาก มันสามารถทำได้แทบจะทุกอย่างถ้าคุณต้องการคำตอบกลับมาในรูปแบบ “ข้อความ” เช่น การแปลงข้อความ , การสกัดข้อมูลจากข้อความ, การจำแนกข้อความ, การสรุปข้อความ, การเขียนข้อความ, การวิเคราะห์, การถามตอบ หรือแม้กระทั่งการช่วยคิดไอเดีย ซึ่งก็จะช่วยให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นมาก ๆ 

ไม่แปลกใจเลยที่ทุก ๆ สายงานจะเริ่มนำ ChatGPT มาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้งานของตัวเองมี Productivity และ Efficiency มากยิ่งขึ้น


ChatGPT สำหรับสายงาน Data Analytics

ในงานด้าน Data ส่วนมากจะนำ ChatGPT มาประยุกต์จะเป็นด้านการวิเคราะห์, ช่วยคิดไอเดีย และเรื่อง Coding เช่น การช่วยออกแบบ Dashboard, การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และเป็นตัวช่วยเขียนโค้ดในภาษาต่าง ๆ

ChatGPT Prompt สำหรับสายงาน Data Analytics

งานด้าน Data Analytics สามารถประยุกต์ใช้ ChatGPT เข้าไปได้ในทุก ๆ กระบวนการของ Data Workflow เลย แต่ที่จะมาแนะนำในวันนี้ จะประกอบด้วย 5 งาน ในด้านการทำ Dashboard, การเขียนโค้ด, การใช้สูตร Excel และการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล

ChatGPT for Data Analytics

ChatGPT Prompts สำหรับ Data Analytics

 1. ช่วยหา Idea ทำ Dashboard
  • Prompt: Design a [ชื่อ Dashboard] for the [คนที่ใช้ Dashboard นี้] of an [ธุรกิจขององค์กรเรา] to [จุดประสงค์ของ Dashboard นี้]. Output in a tabular format.
  • Example: Design a sales dashboard for the sales director of an online learning platform to monitor his team’s performance. For each chart/number, specify a title, metric(s), dimension(s), chart type, additional annotation/information (a goal, an average, last year’s number), and an objective — how it should be used. Output in a tabular format.
 2. อธิบาย Code ยาก ๆ
  • Prompt: Explain this [ชื่อภาษา] code. [ใส่โค้ด]
  • Example: Explain this SQL code. [ใส่โค้ด]
 3. เขียน Python เพื่อแปลงวันที่
  • Prompt: Write Python code to convert the “[รูปแบบของข้อมูลวันที่ที่เรามี]” to a datetime.
  • Example: Write Python code to convert the “Sat 2022-02-13 09:36” to a datetime.
 4. ถามสูตร Excel
  • Prompt: Write Excel formula to [สิ่งที่ต้องการให้สูตรนี้ทำ].
  • Example: Write Excel formula to sum up the value from cell C2 to C30
 5. ถามวิธีใช้ข้อมูล
  • Prompt: I have a dataset of [ชื่อข้อมูล] with [Field ของข้อมูล]. Give me some interesting features that can be created from this dataset.
  • Example: I have a dataset of credit card transactions. There are the following columns: timestamp, amount, merchant, country, card_presence. Give me some interesting features that can be created from this dataset.

นอกจากนี้ ยังมีงานอื่น ๆ ในด้าน Data Analytics ที่สามารถประยุกต์ ChatGPT เข้าไปใช้ได้อีกเยอะ เช่น การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (Web Scraping), การจำแนกข้อมูลจากบทความยาว ๆ เป็นต้น

ซึ่งการที่ Data Analyst สามารถใช้ AI เป็น จะช่วยให้สามารถเข้าถึง Insight ของข้อมูลได้เร็วกว่า และนำเสนอออกมาได้ดีกว่า ช่วยให้บริษัทใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้อย่างสูงสุด


ChatGPT สำหรับสายงาน Programming

หนึ่งในความสามารถของ ChatGPT นั้นคือเรื่อง Coding เพราะมันสามารถเขียนและเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้มีการนำไปใช้งานอย่างหลากหลาย เช่น ช่วย Code, ช่วยตรวจ Bug, ช่วยเรื่องการวางระบบ เป็นต้น และด้วยข้อมูลจำนวนมากที่มันได้ถูกสอนมา ทำให้มันเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์แทบทุกภาษาบนโลก! ChatGPT จึงเหมือนเป็นผู้ช่วยแสนรอบรู้ให้สำหรับเหล่า Programmer/ Developer เลยทีเดียว

ChatGPT Prompt สำหรับสายงาน Programming

เราสามารถประยุกต์ใช้ ChatGPT ได้ในทุก ๆ กระบวนการ Software Development Lifecycle เลย แต่ที่จะมาแนะนำในวันนี้ จะประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ ตัวช่วยเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ, อธิบายโค้ดยาก ๆ, ช่วยแก้ Bug/Error, เขียน Unit Test, ช่วยแปลงภาษา

ChatGPT for Programming

ChatGPT Prompts สำหรับ Programming

 1. บอกสิ่งที่ควรรู้เมื่อต้องการเรียนภาษาใหม่ ๆ
  • Prompt: What are the key fundamentals that I should focus on when learning [ภาษาที่ต้องการเรียน]
  • Example: What are the key fundamentals that I should focus on when learning Golang.
 2. อธิบาย Code ยาก ๆ
  • Prompt: Explain about this code by adding the comment into the code [ใส่โค้ด].
  • Example: Explain about this Flutter code by adding the comment into the code [ใส่โค้ด].
 3. ช่วยแก้ Error ในโค้ด
  • Prompt: I got an error from my code. [ใส่โค้ด หรือใส่ข้อความ Error] Can you tell me how to resolve this error.
  • Example: I got an error from my code. “Failed to load resource: net: : ERR….” Can you tell me how to resolve this error.
 4. ช่วยเขียน Unit Test
  • Prompt: Write the unit test for this code. [ใส่โค้ด]
  • Example: Write the unit test for this JavaScript code. [ใส่โค้ด]
 5. เปลี่ยนภาษา A เป็นภาษา B
  • Prompt: [ใส่โค้ด] Please convert it into [ภาษาที่ต้องการ].
  • Example: [ใส่โค้ด] Please convert it into TypeScript.

นอกจากนี้ ยังมีงานอื่น ๆ ในด้าน Programming ที่สามารถประยุกต์ ChatGPT เข้าไปใช้ได้อีกเยอะ เช่น ช่วยเขียนโค้ดให้ดีขึ้น, การทำ Vulnerability Detection และการทำ Documentation เป็นต้น

ซึ่งการที่ Programmner/Developer สามารถใช้งาน ChatGPT หรือ Generative AI เป็น จะช่วยทำให้ได้เปรียบคนอื่น ๆ เป็นอย่างมาก


ChatGPT สำหรับสายงาน Product/Business

ChatGPT ก็สามารถเข้ามาช่วยพัฒนา Product, Business หรือ Innovation ง่ายขึ้นมากเช่นกัน หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินชื่อกระบวนการ Design Thinking ที่เป็นแนวคิดการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่นำลูกค้าตั้งเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในสายงาน Product, Business หรือ Innovation ก็มักจะใช้แนวคิดนี้ในการทำงานแทบจะตลอดเวลา และ ChatGPT ก็เข้ามาช่วยในการทำ Design Thinking ได้ทั้งกระบวนการ เช่น การหาข้อมูลลูกค้า, การสรุปข้อมูล, การคิดไอเดียแก้ปัญหา ไปจนถึงการทดสอบ

ChatGPT Prompt สำหรับสายงาน Product/Business

เราสามารถประยุกต์ใช้ ChatGPT ได้ในทุก ๆ กระบวนการ Design Thinking เลย แต่ที่จะมาแนะนำในวันนี้ จะประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ ช่วยคิดบทสัมภาษณ์ลูกค้าหา Insight, ช่วยคิดแบบสอบถาม, สรุป Pain point จากบทสัมภาษณ์, ช่วยคิดไอเดีย และวิเคราะห์ Feedback ให้นำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

ChatGPT for Product/Business Innovation

ChatGPT Prompts สำหรับ Product/Business Innovation

 1. ช่วยคิด Interview Script เพื่อหา Insight
  • Prompt: Give me a problem exploration interview script to understand [กลุ่มคนที่จะสัมภาษณ์]’s needs and challenges regarding [หัวข้อ]
  • Example: Give me a problem exploration interview script to understand Gen Z’s needs and challenges regarding studying.
 2. คิดแบบสอบถาม ทำ Quantitative Survey
  • Prompt: I want to create surveys to collect quantitative data on [กลุ่มคนที่เราอยากได้ข้อมูล] about [เรื่องที่ต้องการรู้].
  • Example: I want to create surveys to collect quantitative data on Gen X about exercising.
 3. สรุป Pain point จากบทสัมภาษณ์
  • Prompt: [ใส่บทสัมภาษณ์] Summarize the pain points and challenge from this interview.
  • Example: Interviewer: Hi, today we are going to have an interview session about… Summarize the pain points and challenges from this interview.
 4. ช่วยคิด Idea สร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า
  • Prompt: [ใส่ข้อมูลลูกค้า] Ideate creative solutions on what products should be to solve customer pain points.
  • Example: Our customers are Gen Z who love to eat a snack… Ideate creative solutions on what products should be to solve customer pain points.
 5. สรุป Feedback และสิ่งที่ควรทำต่อไป
  • Prompt: Analyze the user feedback provided below and provide insights and recommendations based on it. [ใส่ข้อมูล Feedback]
  • Example: Analyze the user feedback provided below and provide insights and recommendations based on it. + Feedback ก๊อปปี้จาก Excel มาใส่ได้เลย

นอกจากนี้ ยังมีงานอื่น ๆ ในด้าน Product/Business/Innovation ที่สามารถประยุกต์ ChatGPT เข้าไปใช้ได้อีกมากมาย เช่น สรุปข้อมูลออกมาเป็น User Persona, ช่วยคิดกลยุทธ์ต่าง ๆ, ช่วยแนะนำข้อมูล เป็นต้น

ซึ่งการที่คนในสายงานนี้สามารถใช้งาน ChatGPT หรือ Generative AI ได้ จะทำให้สามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น ในเวลาที่ลดลงอย่างมาก เป็นผลให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาดขึ้นมาก


ChatGPT สำหรับสายงาน Business English

Business English หรือ ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ก็สามารถประยุกต์ใช้ AI ตัวนี้ได้เช่นกัน เพราะหนึ่งในความสามารถของ ChatGPT คือการรู้ภาษา ทำให้เราสามารถถามเรื่องเกี่ยวกับภาษาได้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทั้ง “ฟัง พูด อ่าน เขียน” เช่น ช่วยสรุปข้อความยาว ๆ ให้สั้นลง อ่านง่ายขึ้น, ช่วยเขียนอีเมล เขียนบทความภาษาอังกฤษ, ช่วยตรวจการออกเสียงภาษาอังกฤษให้พูดได้เป๊ะมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ChatGPT Prompt สำหรับสายงาน Business English

เราสามารถประยุกต์ใช้ ChatGPT ได้ทุกด้านของภาษาอังกฤษ ทั้ง “ฟัง พูด อ่าน เขียน” เลย โดยที่จะมายกตัวอย่างให้ดูในวันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ การสรุปข้อความยาว ๆ, เตรียม Script สำหรับนำเสนองาน, ตัวช่วยฝึกออกเสียง, ตรวจภาษาให้ถูกต้อง, ปรับ Mood&Tone ให้เหมาะสม

ChatGPT for Business English

ChatGPT Prompts สำหรับ Business English

 1. สรุปประชุม หรือสรุปบทความ
  • Prompt: Summarize the key points from this [เจาะจงว่าเป็นข้อมูลแบบใด เช่น บทความ]. [ใส่ข้อมูลที่ต้องการให้สรุป]
  • Example: Summarize the key points from this article. “Global warming is …” .
 2. เตรียม Script สำหรับการนำเสนองาน
  • Prompt: Prepare a script for a presentation on [ชื่อหัวข้อ].
  • Example: Prepare a script for a presentation on DeFi. I have only 15 minutes for this presentation.
 3. ช่วยฝึกการออกเสียงให้เป๊ะ
  • Prompt: [ใช้ ChatGPT Application ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ] Correct my pronunciation while I’m speaking the following sentences. [กดส่ง รอ ChatGPT ตอบกลับ] [กดใช้ function speech-to-text พูดประโยค และกดส่ง] .
 4. ช่วยตรวจความถูกต้องของภาษา
  • Prompt: Correct the following text. [ข้อความ]
  • Example: Correct the following text. “Dear Skooldio team, …” .
 5. เปลี่ยน Mood&Tone ของภาษา
  • Prompt: [ข้อความ] Please make this text more [Mood&Tone ที่อยากได้].
  • Example: “I am ChatGPT, a product of OpenAI’s advanced language model called GPT-3.5. My primary function is to assist and engage in conversations with users like you.” Please make this text easier to understand.

นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการประยุกต์ใช้ AI กับงานด้านภาษาอังกฤษเท่านั้น ยังมี AI ตัวอื่น ๆ ที่สามารถช่วยงานในด้านนี้ได้ เช่น AI ที่สามารถถอดเสียงออกมาเป็นตัวหนังสือ, AI ที่ตอบคำถามจากไฟล์ PDF ได้ และยังมี Use Cases อีกมากมายประยุกต์ใช้ AI ให้เป็นผู้ช่วยได้ ซึ่งจะช่วยทะลายกำแพงภาษา พร้อมทุ่นแรงของคุณในงานได้อย่างมาก


ChatGPT สำหรับสายงาน UX Design

งาน UX Design หรือการออกแบบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน เป็นหนึ่งในงานที่ ChatGPT ช่วยได้ดีมาก ๆ เพราะ ChatGPT สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ นั่นทำให้มันสามารถช่วยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน สรุปการใช้งาน ไปจนถึงการนำ Feedback หลังจากการทดสอบมาวิเคราะห์ต่อไป

ChatGPT Prompt สำหรับสายงาน UX Design

เราสามารถประยุกต์ใช้ ChatGPT ได้แทบจะทุกกระบวนการของ UX Workflow เลย โดยที่จะมายกตัวอย่างให้ดูในวันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ ช่วยทำนาย User Persona, ช่วยคิดคำถามสัมภาษณ์, สรุปข้อมูลทำ Customer Journey Map, วิเคราะห์ Feedback และช่วยขึ้น Wireframe

ChatGPT for UX Design

ChatGPT Prompts สำหรับ UX Design

 1. ช่วยทำนาย User Persona
  • Prompt: [ใส่ข้อมูลบริษัท] Act as a UX researcher, find the users persona of this company.
  • Example: Skooldio is an Education Technology (EdTech) company… Act as a UX researcher, find the user’s persona of this company.
 2. คิดคำถามหา Insight ในกระบวนการ Onboarding
  • Prompt: [ใส่ข้อมูลลูกค้า หรือถามต่อจากข้อ 1] Can you write interviews question in order to find some insights around onboarding experience.
  • Example: From the persona above, can you write interview questions in order to find some insights around onboarding experience.
 3. สรุปข้อมูลเป็น Customer Journey
  • Prompt: Create a customer journey map that includes actions, customer thoughts & feelings, and touchpoints for each phase of the journey. Using data from the interview script below [ใส่ Interview Script].
  • Example: Create a customer journey map that includes actions, customer thoughts & feelings, and touchpoints for each phase of the journey. Using data from the interview script below. “Interviewer: Hello, today we gonna… Interviewee: Hi, thanks for having me today…” 
 4. วิเคราะห์ Feedback จำนวนมาก
  • Prompt: Break down the most mentioned feedback from most to least from this passage. [ใส่ Feedback ที่ต้องการให้วิเคราะห์]
  • Example: Break down the most mentioned feedback from most to least from this passage. > ก็อปปี้ Feedback จาก Excel มาแปะได้เลย
 5. ช่วยทำ Wireframe
  • Prompt: Act as UX designer, create 7 sections on [หน้า Page ที่ต้องการ] of [Application หรือ Website] that [App หรือ Web นั้นทำหน้าที่อะไร เช่น ขายของ].
  • Example: As a UX designer, create 7 sections on the landing page of an application that sells flowers and trees.

การใช้งาน ChatGPT ในงาน UX Design ที่นำเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเช่นกัน ยังมีอีกหลายอย่างที่ AI มาสามารถช่วยได้ เช่น การสร้าง UI ของเว็บไซต์, การวิเคราะห์ Pain point ลูกค้าจากไฟล์เสียง เป็นต้น

ซึ่งมันจะช่วยให้ชาว UX ทำงานได้ดีขึ้น ครอบคลุมขึ้น และเร็วขึ้นอย่างมาก จึงสามารถสร้างของที่ลูกค้ารักได้ดีขึ้นมาก ๆ


ChatGPT สำหรับสายงาน SEO

SEO (Search Engine Optimization) เป็นหนึ่งในช่องทางการหาลูกค้าที่มีประโยชน์มาก ๆ เพราะสามารถทำได้ฟรี และไม่ยาก ยิ่งเมื่อสามารถใช้ ChatGPT มาช่วยด้วยแล้ว ยิ่งทำให้การทำ SEO ง่ายขึ้น และเร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัว

ChatGPT Prompt สำหรับสายงาน SEO

การทำงาน SEO ให้ดี ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ๆ คือ Keyword, On-page SEO, Off-page SEO และ Technical SEO ซึ่งต้องบอกว่าเจ้า ChatGPT สามารถมาช่วยได้ทั้ง 4 ข้อเลย โดยในบทความนี้ จะขอยกตัวอย่าง 5 Prompts สำหรับ 5 การใช้งาน ได้แก่ การหาไอเดีย Keyword และจัดกลุ่ม, ทำ Content Outline, ช่วยคิดหัวข้อให้น่าอ่าน, ช่วยเขียนโค้ดยิบย่อย และช่วยเรื่อง Featured Snippets

ChatGPT for SEO

ChatGPT Prompts สำหรับ SEO

 1. หาไอเดียทำ Keyword
  • Prompt: List keyword ideas about [หัวข้อ] specifically for the Purchase Intent Funnel.
  • Example: List keyword ideas about UX Designer specifically for the Purchase Intent Funnel.
 2. ทำ Content Outline
  • Prompt: Create an outline for “[Keyword]” with H2 and H3 subheading and bullet points.
  • Example: Create an outline for “Acne” with H2 and H3 subheading and bullet points.
 3. ช่วยคิดหัวข้อให้น่าสนใจ
  • Prompt: Ideate catchy article titles with keyword “[Keyword]”.
  • Example: Ideate catchy article titles with keyword “What is ChatGPT?”.
 4. ช่วยเขียน Code ยิบย่อย เช่น No-follow Link
  • Prompt: Create nofollow link from this link: [URL เว็บไซต์]
  • Example: Create no-follow link from this link: www.google.com
 5. ช่วยคอนเทนต์ที่มีโอกาสติด Featured Snippets
  • Prompt: Write about “[Keyword]” in an NLP-friendly format.
  • Example: Write about “Skooldio” in an NLP-friendly format.

การทำ SEO ให้เหมาะกับคนไทย ก็ต้องใช้ “Keyword ภาษาไทย” ซึ่งในปัจจุบัน ChatGPT ก็สามารถตอบโต้เป็นภาษาไทยได้ดีพอสมควรเลย จึงสามารถพูดคุยกับมันเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นกัน

งานด้าน SEO ที่ประยุกต์ใช้ AI ได้ยังมีอีกหลายด้าน และงานด้าน SEO เป็นงานที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เช่น การใช้ AI เขียน อาจจะทำอันดับไม่ดีเท่าคนจริง ๆ เขียน ดังนั้นจึงควรมีความเข้าใจถึงข้อจำกัดของมันด้วย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปลอดภัย และได้ผลดีที่สุด


ChatGPT สำหรับสายงาน Sales

อาชีพที่ต้องคุยกับลูกค้า ต้องเจรจา และปิดการขายก็สามารถใช้งาน ChatGPT ได้เช่นกัน หลาย ๆ คนอาจคิดไม่ถึงว่า Sales ที่ต้องใช้การเจรจาต่อรองเป็นหลัก จะใช้ ChatGPT อย่างไร ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับทักษะการเจรจาต่อรอง เป็นขั้นตอนที่หลาย ๆ คนมักจะลืม หรือไม่มีเวลาที่จะทำให้ดี คือการ “เตรียมตัวให้พร้อม” ซึ่ง ChatGPT ก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ ช่วยเราให้เตรียมตัวได้ดีถึงแม้จะมีเวลาน้อยก็ตาม ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสปิดการขายได้เยอะขึ้นมาก

ChatGPT Prompt สำหรับสายงาน Sales

อย่างที่เล่าไปว่าในงาน Sales เจ้า ChatGPT จะเข้ามาช่วยในการเตรียมตัวเป็นหลัก ดังนั้นจะขอยกตัวอย่างการใช้งาน ChatGPT 5 ข้อ ได้แก่ ช่วยคิดกลุ่มลุกค้า, ช่วยให้เข้าใจปัญหาลูกค้า, ช่วยคิดบทพูดที่ Personalized, ช่วยทำสไลด์ขายของ และช่วยเตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่ลูกค้ามักจะถาม

ChatGPT for Sales

ChatGPT Prompts สำหรับ Sales

 1. ช่วยคิดกลุ่มลูกค้าที่เข้ากับสินค้าหรือบริการของเรา
  • Prompt: What industry or customer should I target if I were the first salesperson of [ชื่อบริษัท], [ใส่ข้อมูลบริษัท], in Thailand?
  • Example: What industry or customer should I target if I were the first salesperson of Skooldio, an Education Technology (EdTech) aiming to develop most in-demand skills for any people, in Thailand?
 2. ช่วยให้เข้าใจปัญหาของลูกค้า
  • Prompt: What are common problems [ลูกค้าคนนั้นคือใคร ทำธุรกิจอะไร] have with [สิ่งที่เราจะขาย]?
  • Example: What are common problems luxury condominiums have with CRM system?
 3. ช่วยคิด Personalized Sales Pitch
  • Prompt: [ใส่ข้อมูลปัญหาของลูกค้า] [ใส่ข้อมูลสินค้าหรือบริการของเรา] Write the personalized sales pitch script for this customer according to pyramid principle.
  • Example: Our customer is Gen Z who… Our product is low-carb snack which… Write the personalized sales pitch script for this customer according to pyramid principle.
 4. ช่วยคิดโครงสไลด์นำเสนอลูกค้า
  • Prompt: [ถามต่อจากข้อ 3 หรือใส่ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสินค้า/บริการของเรา] Create a roughly[จำนวนสไลด์ที่ต้องการ] slides? For each slide, specify an engaging headline and a data to support the point.
  • Example: From the interview script above, create a roughly 20 slides? For each slide, specify an engaging headline and a data to support the point.
 5. คิดคำถามที่ลูกค้าน่าจะถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา
  • Prompt: [ถามต่อจากข้อ 3 หรือใส่ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสินค้า/บริการของเรา] List the possible questions the customer might ask or be concerned about regarding this product.
  • Example: From the information above, list the possible questions the customer might ask or be concerned about regarding this product.

จริง ๆ Sales หลาย ๆ คนคงจะเข้าใจความสำคัญของการเตรียมตัวเป็นอย่างดี แต่ปัญหาอยู่ที่เวลาที่มีน้อย แต่การใช้ ChatGPT จะทำให้ปัญหาเรื่องการไม่มีเวลาเตรียมตัวหมดไป เพราะ ChatGPT สามารถช่วยในส่วนนี้ได้เยอะมาก ๆ ซึ่งนอกจาก 5 ข้อดังกล่าว ก็ยังมีวิธีการใช้งานอีกหลายอย่างที่มีประโยชน์มาก ๆ ที่จะช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ช่วยหา Leads และเพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น


ChatGPT สำหรับงาน Human Resource

งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ถึงแม้ว่าเป็นงานที่ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันไปตามแต่บริษัท ด้วยบริบทของธุรกิจที่แตกต่างกัน ทำให้การบริหารพนักงานมักจะต่างกันไปด้วย แต่เจ้า ChatGPT ก็ยังสามารถช่วยงานในด้านนี้ได้เช่นกัน! เพราะเจ้า ChatGPT นั้นมีความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้มันสามารถเรียนรู้ข้อมูลของบริษัท และนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ได้นั่นเอง

ซึ่งการใช้งาน ChatGPT ในงานด้าน HR ก็สามารถทำได้หลากหลาย ตั้งแต่การ Recruitment, Onboarding, Development ไปจนถึงงานทั่วไป เช่น การเขียนอีเมลก็ได้เช่นกัน

ChatGPT Prompt สำหรับสายงาน Human Resource

ในบทความนี้ ขอยกตัวอย่างงาน HR ทีต้องทำบ่อย ๆ ที่สามารถนำ ChatGPT ไปช่วยได้ ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ งาน Recruitment, งาน Onboarding, งาน Development และงานด้านการสร้าง Employee Engagement

ChatGPT for Human Resource

ChatGPT Prompts สำหรับ Human Resource

 1. ทำ Job Description สำหรับตำแหน่งต่าง ๆ
  • Prompt: [ใส่ข้อมูลบริษัท] Develop a job description for a [ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร]
  • Example: Skooldio is an Education Technology (EdTech) aiming to develop the most in-demand skills for all people… Develop a job description for a Marketing Associate.
 2. ตรวจ Resume ให้ตรงกับ Job Description
  • Prompt: [ใส่ข้อมูล Job Description แล้วกดส่ง รอ ChatGPT ตอบกลับ] Compare the JD above with the resume below and provide me with the score for this resume.
 3. ออกแบบการ Onboarding พนักงาน
  • Prompt: [ใส่ข้อมูลบริษัท] Design aท onboarding plan to integrate new hires into the company.
  • Example: Skooldio is an Education Technology (EdTech) aiming to develop the most in-demand skills for all people… Design an onboarding plan to integrate new hires into the company.
 4. วางแผนพัฒนาพนักงาน
  • Prompt: [ใส่ข้อมูลทักษะพนักงาน และ ทักษะที่อยากพัฒนา] Create a skills gap analysis and plan the training program.
  • Example: Mr.A/Position: Business Development/Skill:… Now our company aim to develop skills about Generative AI… Create a skills gap analysis and plan the training program.
 5. ออกแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่ม Employee Engagement
  • Prompt: [ใส่ข้อมูลบริษัท] Generate ideas for activities to enhance employee engagement.
  • Example: Skooldio is an Education Technology (EdTech) aiming to develop the most in-demand skills for all people… Generate ideas for activities to enhance employee engagement

งานด้านอื่น ๆ เช่น การคิดค่าตอบแทน, การทำ CSR, การทำ Policy ต่าง ๆ หรือการวางแผนงานต่าง ๆ ก็สามารถใช้ ChatGPT ในการช่วยเหลือได้เยอะมาก ๆ เช่นกัน เหมือนสามารถจ้างพนักงานเพิ่มอีก 1 คนมาเป็นผู้ช่วยของเราโดยไม่เสียเงินสักบาทเดียว


(Bonus) Generative AI สำหรับ Image Generation

นอกจาก ChatGPT แล้ว ยังมี AI ตัวอื่นที่สามารถสร้างรูป หรือเปลี่ยนแปลงรูปได้อีกด้วย หรือที่หลาย ๆ คนมักจะเรียกกันง่าย ๆ ว่า “AI วาดรูป

Generative AI ประเภทนี้ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ, Graphic Designer เพราะมันจะช่วยทะลายขีดจำกัดการทำงานออกแบบ และลดต้นทุน ลดเวลาในการทำรูปสำหรับขายของ หรือจุดประสงค์อื่น ๆ ได้อย่างมหาศาล

AI ในงานออกแบบกราฟิก

AI ในงานออกแบบกราฟิก

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น จะขอยกตัวอย่างการใช้งานที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ขายเสื้อผ้า จากเดิมที่ต้องหานายแบบ นางแบบ และจ้างตากล้องมาถ่ายรูปสินค้า หรือต้องใช้ Freelance เพื่อมาตกแต่งรูปให้สวยงาม เพื่ออัพโหลดลง Social Media ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก แต่หากสามารถใช้ Generative AI เป็น สามารถให้มันสร้างภาพของสินค้าของเราขึ้นมาได้จากรูปต้นฉบับเพียงไม่กี่รูป สามารถสร้างรูปที่คนกำลังใส่เสื้อผ้านี้อยู่ก็ได้ สามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้ตามต้องการ ไม่ต้องเสียเงินจ้างคนจำนวนมากเหมือนแต่ก่อน ซึ่งเป็นผลดีอย่างมากสำหรับ SME

รวมถึงสถาปนิก AI ประเภทนี้ ก็สามารถมาช่วยงานได้เช่นกัน

AI ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

AI ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

ดังนั้น ไม่เพียงแต่ 8 สายงานที่กล่าวมาด้านบนที่ควรรู้เรื่อง AI แต่ผู้ที่ทำงานสายออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบกราฟิก หรือสถาปนิก ก็ควรเรียนรู้เรื่อง AI สำหรับงานออกแบบไว้ด้วยเช่นกัน


ฝึกฝนการใช้งาน Generative AI และ ChatGPT เพิ่มเติม

จะเห็นว่า Generative AI และ ChatGPT เข้ามาช่วยในการทำงานเป็นอย่างมาก งานบางอย่างสามารถทำเสร็จเร็วขึ้นกว่า 10 เท่า ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่ใช้ AI เป็นจะได้เปรียบคนที่ใช้ AI ไม่เป็นอย่างมหาศาล

ตอนนี้การเข้ามาของ Generative AI ยังถือเป็นแค่ช่วงเริ่มต้น แต่ก็สร้างผลกระทบต่อวงการการทำงานอย่างมาก ในอนาคตอันใกล้นี้ AI จะถูกพัฒนาให้เก่งขึ้นอีกเป็นหลายเท่าตัว ซึ่งก็จะกระทบต่อการทำงานเป็นหลายเท่าตัวเช่นกัน ดังนั้นการเรียนรู้เรื่อง Generative AI และ ChatGPT และการปรับตัวให้สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลย

ตอนนี้ Skooldio เปิดคอร์ส Generative AI and ChatGPT ในรูปแบบที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม! โดยเราคัดเนื้อหาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับท็อปของประเทศ การเรียนรู้ผสมผสานกับการลงมือทำจริงด้วย Workshop สุดเข้มข้น ที่จะพาคุณลงมือทำแบบ step-by-step หลังจากจบคอร์สนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ทันที


หากไม่อยากพลาดความรู้ดี ๆ แบบนี้ อย่าลืมกดติดตาม Skooldio บน Facebook, Instagram และ Tiktok นะ 😀

Bhumibhat Imsamran
Business Development Associate | Skooldio

More in:Business

Comments are closed.