Gernertaive-AI-english-presentation

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ ง่ายนิดเดียว ด้วย 4 Prompt สุดโกง!

ฟัง พูด ภาษาอังกฤษว่ายากแล้ว การพรีเซนต์งานโดยที่ต้องใช้ Business English (ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ) ยากกว่า โดยเฉพาะสำหรับคนไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันหรือไม่ได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี 

ปกติแล้วเรากลัวพูดไม่ถูก พูดไม่รู้เรื่อง พูดเร็วไปไหม ช้าไปไหม พูดแล้วคนฟังจะเข้าใจไหม คำศัพท์ก็เยอะไปหมด คำที่เลือกจะเหมาะสมกับด้านธุรกิจไหม หาในอินเทอร์เน็ตก็ดูไม่น่าเชื่อถือ มีอะไรให้กังวลเต็มไปหมด

วิธีใช้ Generative AI ช่วยพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป ด้วย Generative AI ทุกคนคงจะคุ้นหูกับสิ่ง ๆ นี้มาแล้วบ้าง แต่คงจะนึกไม่ถึงว่าเราสามารถนำมาใช้ช่วยด้านภาษาได้ ยิ่งกว่านั้นคือการช่วยในการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ ที่ช่วยเราตั้งแต่การเตรียมบทเตรียมบทพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ

Generative AI และ ChatGPT สามารถช่วยคุณเตรียม script สำหรับการพรีเซนต์งานด้วยคำศัพท์ที่เหมาะสมและถูกต้อง ด้วยการใช้คำสั่งเหล่านี้ได้เลย โดยคำสั่งเหล่านี้จะช่วยคุณคิดบทพรีเซนต์ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง และทำให้คุณสามารถพรีเซนต์ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

แจก 4 Prompt ให้ ChatGPT ช่วยพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

คำสั่งที่ 1 ช่วยคิด Introduction 

🛑 ให้ ChatGPT ช่วยคิด Introduction ที่น่าสนใจที่จะสามารถ Hook คนอ่านได้ พัฒนาประเด็นการพูดคุยที่สำคัญ และเสนอว่าจะต้องปิดท้ายอย่างไรให้จะ impact  และสามารถให้ ChatGPT ช่วยเพิ่มข้อมูลทางสถิติ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย หรือภาพที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Presentation

“Can you assist me in generating content for a presentation script? I’m looking to deliver a compelling presentation on [เรื่องที่เราต้องพรีเซนต์]. Please help me craft an engaging introduction that captures the audience’s attention, develop key talking points, and suggest impactful closing remarks. Feel free to include relevant statistics, anecdotes, or visuals to enhance the presentation’s effectiveness. Thank you!”

คำสั่งที่ 2 ช่วยเขียนข้อความที่โน้มน้าวใจผู้ฟัง

🛑 เราสามารถให้ ChatGPT ช่วยเขียนโดยเริ่มต้นจากจุดประสงค์ได้ ซึ่งใน prompt นี้จะเป็นการคิดภาษาที่โน้มน้าว value proposition และ arguments ที่น่าสนใจเพื่อแสดงประโยชน์ของ Product ด้วย

“I need help creating a presentation script for a [จุดประสงค์ของการพรีเซนต์]. Can you provide me with persuasive language, value propositions, and compelling arguments to showcase the benefits of our product/service? Please focus on addressing potential pain points, differentiating our offering, and convincing the audience to take action.”

คำสั่งที่ 3 ช่วยเขียนสคริปต์

🛑 ChatGPT สามารถช่วยคิดสคริปต์ เพื่อให้ความรู้และแจ้งให้ผู้ฟังทราบเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกได้ โดยให้คิดสคริปต์ที่ให้คำอธิบายที่ชัดเจน ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มความเข้าใจของผู้ฟังและมีส่วนร่วมตลอดการนำเสนอ

“I’m preparing a presentation on [เรื่องที่เราต้องพรีเซนต์] for a business conference. Can you assist me in creating a script that educates and informs the audience about the subject? Please provide clear explanations, relevant examples, and visually engaging content to enhance comprehension and keep the audience engaged throughout the presentation.”

คำสั่งที่ 4 ช่วยเขียนวัตถุประสงค์

🛑 ใน prompt นี้ ChatGPT สามารถช่วยร่างวัตถุประสงค์ของ project อธิบายแนวทางหรือแนวทางแก้ไขที่เสนอต่อผู้ฟัง แสดงให้เห็นว่าแนวทางดังกล่าวตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไร เพื่อมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและทำให้ Presentation มีความเกี่ยวข้องและมีคุณค่าต่อผู้ฟัง

“I need assistance in developing a presentation script for a [จุดประสงค์ของการพรีเซนต์]l. Can you help me outline the project objectives, explain our proposed approach, and highlight the value we can deliver? Please focus on showcasing our expertise, understanding the client’s needs, and demonstrating how our solution meets their requirements.”

ไม่ใช่แค่นั้น หลังจากมีบทพูดที่ปังแล้ว คุณสามารถฟังเสียงต้นแบบจาก AI เพื่อให้พูดได้ถูกต้อง ด้วยสำเนียง และความเร็วแบบที่ต้องการ และเมื่อคุณพร้อมแล้วก็สามารถฝึกพูดออกเสียงให้ Generative AI and ChatGPT ช่วยตรวจการพูดให้ก่อนพรีเซนต์จริง แค่นี้คุณก็พร้อมเต็มร้อยสำหรับการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษแล้ว

ข้อแนะนำในการใช้ Generative AI ภาษาอังกฤษ

  • ChatGPT ที่เป็นผู่ช่วยถามตอบได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเช็ตแกรมม่า ให้ฟีดแบคบทพูดของคุณ ช่วยเปลี่ยนคำศัพท์ที่เหมาะสมและอื่น ๆ
  • Speechify  ที่ช่วยอ่านบทพรีเซนต์ของคุณเพื่อเช็คความถูกต้องในการออกเสียง
  • Gamma.app AI ที่ช่วยสร้างสื่อนำเสนอการพรีเซนต์ได้อย่างง่ายและน่าสนใจ

หรือใครสนใจอยากใช้ ChatGPT แบบมือโปรโดยไม่ต้องงมเอง ลงทะเบียนความสนใจคอร์ส Generative AI and ChatGPT รุ่นที่ 3! ลงทะเบียนความสนใจฟรี 👉🏻 คลิกเลย

คอร์ส Generative AI and ChatGPT จะพาทุกคนไปรู้จักกับ Generative AI และ ChatGPT พร้อมการประยุกต์ใช้งาน AI ในสายงานของคุณ เพื่อให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เร็วขึ้น และดียิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหางานซ้ำจำเจ หรืองานช้า ทำให้คุณกลายเป็นพนักงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะสาย SEO, Data, Business English และ Design Thinking ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 👉🏻 คลิกเลย

 

 

More in:Business

Comments are closed.