องค์กรจะเปลี่ยนได้ด้วย “Talent Organization”

สรุปเซสชัน Building Fluid Talent: Harnessing AI to Maximize Human Potential in the Workforce โดยดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้ง Corporate University, อดีตนายกสมาคม PMAT ในงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2024 PMAT – Personnel Management Association of Thailand

❓ คำถามคือ Talent density ในองค์กรเราหนาแน่นแค่ไหน
การที่เราจะยกระดับองค์กร ‘Talent organization’ คืองานที่สำคัญที่สุด

คนที่เป็น talent มักจะชอบทำอะไรหลายอย่าง ตั้งคำถามเสมอว่า เราจะสร้าง impact ที่ใหญ่กว่าตัวเองได้อย่างไร

เป็นคนเก่งแต่ทำงานกับคนอื่นไม่ได้ คุณก็เป็นแค่ High Performer ไม่ใช่ Great People

❓ แล้ว HR ต้องเปลี่ยนไหม

งาน HR ตอนนี้คือ Rethink แต่ก่อนข้อมูลพนักงานต้องปิด เดี๋ยวนี้ transparent โลกไม่มีพรมแดน
ทำไมเงินเดือนต้องปิด feedback คนทำงานเป็นยังไง งานยังมีเหมือนเดิม ไม่ได้ถูก AI แย่งไป แต่ต้อง Redesign วิธีการทำงานใหม่

“อย่าเป็น HR ที่แค่ manage เรื่องคนในองค์กรอย่างเดียว เป็น HR ที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ”

องค์กรแต่ละที่แต้มต่อไม่เหมือนกัน ถ้าผู้นำเห็นความสำคัญเรื่องคน มีวิสัยทัศน์ จะเป็นแรงเสริมให้เร่งได้เร็ว แต่ถ้าเจอคนไม่ดี นั่นจะเป็นงานที่ท้าทาย

ในการทำงานยุคนี้ เราใช้ศักยภาพของคนได้แย่มาก เพราะวิธีคิดของคน mindset คือ เรียน ทำงาน และเกษียณ ซึ่งมันทำลายศักยภาพมนุษย์

หากลองเปลี่ยนวิธีคิด เพราะอายุขัยของการทำงานคือ 80 ปี โลกของการทำงานคือช่วงชีวิตคน ท่านพุทธทาสภิกขุ บอกว่า งานคือชีวิต ชีวิตคืองานที่สร้างความสุขได้

แปลว่าต้องเปลี่ยน mindset เป็นเรียน – ทำงาน – ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

นอกจากนี้ ถ้าตอนนี้องค์กรเรายังเป็น silo based เป็น function หรือ unit จะไปต่อยาก ต้อง design ให้เป็น Fluid talent/workforce

Fluid talent/workforce คือการทำให้ทีมงานไม่หยุดเรียนรู้ เพราะความรู้มีวันหมดอายุ อนาคตของการทำงานคืออนาคตของการเรียนรู้ ถ้าเราทำให้เค้าเรียนรู้ใหม่ได้ จะทำให้เค้าไปต่อได้ ไม่ได้แค่สร้าง performance องค์กรอย่างเดียว

❓ 3 คำถามที่ต้องถามตัวเอง ว่าคุณพร้อมเป็น Fluid talent สร้างประโยชน์ได้ทุกที่ขององค์กรหรือยัง
“พร้อมทำงานนอก Comfort Zone ของตัวเองหรือยัง ?”
“พร้อมเปิดใจรับงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน”
“พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือไม่ ?”

ปัญหาคือ คุณมี learning mindset แค่ไหน ?

คุณบวรนันท์ปิดท้ายว่า ถ้าเชื่อว่างานบริหารคนมีคุณค่า จงอย่าเป็นแค่ความเชื่อ คุณต้องใช้ความเป็น leader ในตัวเอง พาองค์กรก้าวข้ามข้อจำกัด กล้าเผชิญกับปัญหา เจอเจ้านายยาก ๆ คนยาก ๆ culture ยาก ๆ ยกระดับตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

#PMAT #ThailandHRTech2024 #HRTechExpo #HRConference #HREvent #HRSustainable #HRLeadership #HRNetworking #HRInnovation #DigitalLeadership #AI

More in:Business

Comments are closed.