การแข่งขันที่สูงกว่าเดิม คนของเราต้องเปลี่ยนหรือไม่ ?

สรุป Session Mission to the Sun: Transforming Industrial Estates into Tech Company โดยคุณจูน จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) WHA Group ในงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2024

The Future is Now

❓ Trend ของโลกที่เปลี่ยนไป
🔸 Geopolitical เกิดการย้ายฐานการลงทุนจากจีนมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ทำให้ต้องวางแผนการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเองก็จำเป็นต้องวางแผนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเตรียมพร้อม เพราะการนำบริษัทต่างประเทศเข้ามา มีผลดีที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันถ้าหากคนในประเทศของเราไม่พร้อม
🔸 Sustainability หรือ Climate Change จะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจของ WHA ที่ทำนิคมอุตสาหกรรม การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ ถ้าดูแลไม่ดี ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนจะส่งผลอย่างมากต่อธุรกิจ
🔸 Technology Transformation ต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันโลก ไม่ว่าจะเป็น AI ที่ต้องเริ่มนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และ Cybersecurity ที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันธุรกิจให้ปลอดภัย

❓Adopt ยังไง

WHA ใช้ Automation เข้ามาในระบบของนิคมอุตสาหกรรม หรือนำระบบบำบัดน้ำเสียเข้ามาเพื่อบำบัดน้ำที่ใช้แล้วกลับมาขายได้อีกครั้งเพื่อต่อยอดธุรกิจ เช่นเดียวกับการใช้พลังงานสะอาดภายในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

และในสิ้นปีนี้ WHA จะแปลงเป็น Tech Company ในที่นี่หมายถึงการนำเอา Technology เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร ซึ่งจริง ๆ แล้วนั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี 2017 ตั้งแต่การปรับ Mindset ปรับ Culture ก่อนที่จะเริ่ม Implement Technology Transformation เข้ามาในภาคส่วนต่าง ๆ และจนมาถึงในปีนี้ 2024 ที่จะเน้นในส่วนของ AI Transformation ด้วย ซึ่งการปรับองค์กรทั้งหมดนั้นก็เพื่อเพิ่ม Productivity ของการทำงาน และลด Cost ในการดำเนินการ

และในปีนี้เองทาง WHA จะมีโครงการใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า Mission to the Sun เพื่อที่จะทำเรื่องที่ดูยากเป็นไปไม่ได้ ให้มันเป็นไปได้ โดยที่จะมุ่งเป้าไปที่ 4 แกนหลัก คือ

1️⃣ Sustainability Development นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดมุ่งเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2️⃣ New Product & Services คิดสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ที่ทันต่อตลาด
3️⃣ Customer Centricity เอาลูกค้าเป็นตัวตั้ง ฟังเสียงของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
4️⃣ People and Process การปรับ Mindset คนในองค์กรและกระบวนการทำงาน

❓จะ Transform Business Model ได้ HR มีทบาทสำคัญอย่างไร

– เริ่มจากการทำงานให้คนเชื่อว่านโยบายหรือแผนขององค์กรจะเป็นไปได้ และ HR ต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
– Recruit คนที่ถูกต้องเข้ามา เป็นสารตั้งต้นที่ดีของการทำงาน
– สนับสนุนด้านการพัฒนาคน เพื่อให้มีทักษะที่พร้อมในทุก ๆ แผนก เพราะระดับของทักษะนั้นสำคัญต่อการทำงานเป็นทีมด้วย อย่าง WHA ก็เทรนพนักงานตั้งแต่ระดับ Admin ขึ้นมาเลย
– สร้าง Trust, Can Do Attitude และ Allow Failures ภายในองค์กร เพื่อให้คนในทีมสามารถตัดสินใจเองได้ สามารถดำเนินการได้คล่องตัวมากขึ้น
– สร้างผู้นำให้มี Strategic Thinking

ในวันที่โลกเปลี่ยน องค์กรต้องไม่หยุดนิ่ง คนคือสิ่งสำคัญที่จะพาธุรกิจไปข้างหน้า

#PMAT #ThailandHRTech2024 #HRTechExpo #HRConference #HREvent #HRSustainable #HRLeadership #HRNetworking #HRInnovation #DigitalLeadership #AI

ถ้าองค์กรของคุณต้องการยกระดับทักษะพนักงานให้ตามทันโลกทั้งในหัวข้อ AI, Data, Innovation และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดต่อเราได้ที่ ​​
Tel: คุณปูเป้ 088-549-6416

 

More in:Business

Comments are closed.