ถ้าคนไม่ผูกพันกับองค์กร เขาก็อาจจะทำงานไม่ดี แต่แค่สร้างพลังคนยังไม่พอ ต้องมีเครื่องมือมาช่วยเขาด้วย

สรุป Session Creating Employee Success with the Latest Technology โดยคุณสุนทร เด่นธรรม CEO, Humanica Humanica ในงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2024

ในยุคนี้นั้น Productivity และ Engagement เป็นสิ่งที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ซึ่งทั้ง 2 อย่างนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก เพราะถ้าคนไม่ Engage กับองค์กร ก็จะไม่สามารถทำงานให้ดีได้ แต่พลังของคนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอ ต้องอาศัยเครื่องมือด้วย ดังนั้นจึงต้องใช้ Technology มาเป็นตัว enabler เพื่อทำให้ Strategy ขององค์กรเกิดขึ้นได้จริง และถึงแม้ว่ายุคนี้นั้น AI จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากและอาจทดแทนงานบางงานได้ แต่สุดท้ายคนใช้ AI เป็น ยังไงก็จะมี Productivity ที่ดีขึ้น

🔵 Framework ในการสร้าง Employee Success

ตอนนี้ทุก ๆ องค์กรมีข้อมูลภายในเยอะมาก ดังนั้นต้องเริ่มจาก ‘Know’ ก่อนว่าเรามีข้อมูลอะไร ก่อนที่จะไปทำการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจ จากนั้นจึงเริ่มเอาความ Automate เข้ามาใช้ลดงานถึก ต้องสามารถทำให้พนักงานเข้าถึงคำตอบที่ต้องการ โดยการสร้าง Supportive System ต่อมาจึงสร้าง Engagement ให้พนักงานมีส่วนร่วมในทุก ๆ ส่วน และให้ Reward กับคนที่ทำผลงานได้ดี และสุดท้ายคือการ Extend ไปในส่วนต่าง ๆ ผ่านการสร้าง Ecosystem

🔵 Framework สร้าง High Productivity ให้กับพนักงาน – ก่อนอื่นเลยคือการวัด Productivity นั้นไม่สามารถใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกเรื่องได้ คุณสุนทรจึงแบ่งงานออกเป็น 3 อย่าง คือ
🔸 งานซ้ำ ๆ หรือ Repetitive เช่น งาน Back Office หรืองาน Admin
🔸 งานแบบ Project-based
🔸 งานขาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับทีม Sales

🔵 Framework การทำงานภายในองค์กร

เริ่มจาก Vision หรือ Mission จากนั้นต้องสื่อสารภาพนั้นลงมาที่ทีมเพื่อให้สามารถทำ Project Plan หรือวางแผนการทำงานที่สอดคล้องกันได้ ต่อด้วยการ Track Progress เพื่อดูความคืบหน้าของงาน และดูว่ามี Achievement หรือเปล่า โดยดูทั้ง Quality และ Quantity ก่อนที่จะประเมิณ Performance ภาพรวมของทีมหรือ Project และปิดท้ายด้วย Reward หรือการให้รางวัล

โดยสรุปแล้ว การทำงานภายในองค์กรนั้นมีงานหลากหลายรูปแบบ แต่ละแผนกก็มีโฟกัสที่ต่างกัน ดังนั้นในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท เครื่องมือต่าง ๆ เริ่มมีความพร้อมที่จะ support การทำงานมากขึ้น การใช้ technoloty หรือ platform ต่าง ๆ เข้ามาช่วยเสริมหรือปรับกระบวนการทำงานก็จะช่วยให้พนักงานมีทั้ง Productivity และ Engagement ที่ดีขึ้นและนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในที่สุด

#PMAT #ThailandHRTech2024 #HRTechExpo #HRConference #HREvent #HRSustainable #HRLeadership #HRNetworking #HRInnovation #DigitalLeadership #AI

More in:Business

Comments are closed.