ยุคที่ไม่ต้องรอใบสมัครวิ่งเข้ามาหา ทุกอย่างอยู่ที่มือเรา

สรุปเซสชัน World-Class AI: The Future of Recruitment with JOBTOPGUN’s NLP Technology โดยคุณวริศ ชนาเทพาพร Executive Vice President, JOBTOPGUN ในงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2024

ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ คือ hiring process ใช้เวลากว่า 6 สัปดาห์ซึ่งคิดเป็นเวลากว่าเดือนครึ่ง ทำให้บริษัทเสียโอกาสเจอคนที่ตรงใจ เพราะคนเหล่านี้อาจออกไปหาบริษัทอื่นได้ และยังเสียโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

ซึ่งการเจอคนที่ตรงใจไม่เพียงแต่ส่งผลโดยตรงกับ performance ของคนที่มาทำงาน แต่บริษัทยัง fulfill productivity และลดการ turnover ได้

ด้วย State-of-the-Art AI นี้จะสามารถช่วยลด Time-to-Hire และเพิ่ม Quality of Hire ได้

AI ของ JOBTOPGUN สำหรับ Job and Candidate Matching เป็นการพัฒนาร่วมกันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะได้ร่วมในงาน ACL Conference 2024 ซึ่งเป็นงานระดับ world-class ในเดือนสิงหาคมด้วย

จากเดิมที่ต้องรอคนส่งใบสมัครหลายอาทิตย์ AI ตัวนี้จะนำเสนอคนที่ตรงกับตำแหน่งของเราทันที โดยไม่ต้องรอใบสมัคร ไม่ต้องเสิร์ชเอง และ personalized คนที่ตรงใจเรามากที่สุดมาให้เลย ตามตัวอย่างผู้ใช้งานจริงที่คุณวริศยกมา สามารถปิดคนระดับ Manager ได้ใน 2 วัน

นอกจากน้ีเรายังสามารถ combine expertise ด้วย advanced filtering ได้ เช่น กรองงานอดิเรก โดยสามารถปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทตัวเองได้ เป็นการผสมผสานความรู้ของเราและ AI ทำให้เราสามารถ recruit best fit ของบริษัทเราได้

การเข้ามาของ AI ไม่ได้ทำให้ recruiter หายไป แต่ทำให้ recruiter ต้องมี human skills เพิ่มขึ้น ได้แก่
🔸 relationship-building ทำให้ตอนสัมภาษณ์ดึงดูดคนสัมภาษณ์ไม่ให้ไปทำงานบริษัทอื่นได้
🔸 adaptability ตอนนี้ ai ออกใหม่ทุกเดือน เราเป็น front line ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงก่อน
🔸 empathy เข้าใจพนักงานได้ดีขึ้น ทำให้เราโน้มน้าวได้มาก และพนักงานตอบสนอง need เราได้ดีขึ้น

#PMAT #ThailandHRTech2024 #HRTechExpo #HRConference #HREvent #HRSustainable #HRLeadership #HRNetworking #HRInnovation #DigitalLeadership #AI

More in:Business

Comments are closed.