krung-sri

Skooldio อัปสกิลให้กับทีม Developer ของ Krungsri Nimble องค์กรดูแลโซลูชั่นด้านไอที บริษัทน้องใหม่ในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ด้วยหลักสูตร Building Hybrid Applications with Flutter ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Mobile app Development คุณขจรศักดิ์ พีรพัฒนานนท์ Senior Software Engineer at Agoda

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านเครื่องมือ Flutter เพื่อช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cross-Platform ได้อย่างสะดวกด้วยโค้ดชุดเดียว

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 วันเต็มที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ทำความรู้กับเครื่องมือและภาษา Dart ที่ใช้ในการพัฒนากับ Flutter, รู้จักกับ Widget ตัวช่วยในการสร้างแอปฯ ใน Flutter, แนะนำการเลือกใช้ Third-Party รวมถึงลงลึกอธิบาย State Management ตัวช่วยที่ทำให้โปรแกรมและโค้ดที่เราเขียนดีขึ้นผ่านการลงมือทำจริง โดยเนื้อหาสามารถปรับให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียนและความต้องการขององค์กร

No photo description available.

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากคอร์สนี้ คือ…
🔸 เข้าใจรูปแบบการเขียนแอปฯ ด้วยเครื่องมือ Flutter เบื้องต้น และสามารถ Implement แอปฯ/ผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย Flutter
🔸 เข้าใจองค์ประกอบของโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของการพัฒนา Hybrid Application ด้วย Flutter
🔸 สามารถเข้าใจ concept Flutter Widgets และวิธีการเลือกใช้อย่างถูกต้อง
🔸 ออกแบบหน้าตา UI ของแอปฯ ให้มี Design น่าใช้งานด้วย Flutter ตั้งแต่การเลือก Theme และการใช้ Animation
🔸 เข้าใจการทำ Navigation ใน Flutter
🔸 รู้จัก Third-Party ที่สำคัญในการพัฒนาแอปฯ ด้วย Flutter และวิธีการเลือกใช้งาน
🔸 เข้าใจวิธีการทำ Flutter Routing ด้วย Method หลากหลายรูปแบบ
🔸 เข้าใจรูปแบบการทำ State Management ให้สามารถจัดการ Code ให้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
🔸 เห็นภาพรวมของการพัฒนาแอปฯด้วย Flutter และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ต่อไปได้

หากองค์กรใดต้องการอัปสกิลให้กับทีม Develop ของตัวเอง สามารถติดต่อผ่านทาง sales@skooldio.com หรือ คุณปูเป้ 088-549-6416

Comments are closed.