Data

ฮาวทูทิ้ง! ทิ้งอย่างไรให้กราฟน่ามอง

อย่าคิดว่าความรกเป็นเรื่องไกลตัว วันนี้เราขอนำเสนอวิธีทิ้งอย่างไรให้กราฟน่ามอง กับ 5 ขั้นตอนการทิ้ง ที่จะช่วยให้กราฟดูดีขึ้นในทันที! และถ้ากราฟของคุณอาการหนักจนต้องทิ้งตาม 5 ข้อนี้ ก็คงต้องมาเรียนกับ Skooldio แล้วล่ะ! จากโจทย์นี้ คิดว่าต้องทิ้งอะไรดี? ทิ้ง…เงา ...
Data Visualize
Data

4 เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นทำ Data Visualization อย่างง่าย

📊 ทักษะการทำ Data Visualization นั้นเป็นสกิลที่ขาดไม่ได้หากองค์กรต้องการอัปเกรดตัวเองเป็น Data-driven organization เพราะ Data Visualization จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น เป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้าง Dashboard ให้เป็นระบบ ...