ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือใครก็ตามที่ให้ความสนใจกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับตัวได้เร็วขึ้น น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า Agile แนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่ที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางตลอดหลายปีมานี้
Office Workers | Skooldio Blog - องค์กรทำ Agile ไม่สำเร็จเพราะอะไร?
เริ่มต้นจากแนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่ของกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทุกวันนี้การทำงานแบบ Agile สามารถนำไปปรับใช้ได้กับแทบทุกส่วนงานที่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของทีมพัฒนา Digital Product เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน HR, Sales, Customer Service หรืองานด้าน Operations อื่นๆ ล้วนแล้วแต่สามารถนำ Agile ไปปรับใช้ให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น ปรับตัวตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้รวดเร็วมากขึ้น
.
แต่ทำไมหลายองค์กรถึงล้มเหลวในการนำ Agile มาปรับใช้ในการทำงาน แม้จะทำตามกระบวนการหรือเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นที่นิยมกันในการทำงานแบบ Agile แล้วก็ตาม
.
รากฐานของปัญหานี้อาจต้องย้อนกลับไปที่ข้อที่ 1 ใน Agile Manifesto หรือแถลงการณ์ Agile ซึ่งประกาศโดยกลุ่มผู้คิดค้นแนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่นี้ขึ้นมา นั่นคือ “Individuals and interactions over processes and tools.” หรือการให้ความสำคัญกับ ‘คน’ และ ‘ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน’ มากกว่า ‘กระบวนการและเครื่องมือ’
.
และนี่คือหนึ่งใน Mindset ที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนและทุกองค์กรควรมีเป็นพื้นฐาน เพื่อที่จะปรับการทำงานเป็นรูปแบบ Agile อย่างแท้จริง
Startup Agile | Skooldio Blog - องค์กรทำ Agile ไม่สำเร็จเพราะอะไร?
องค์กรจำนวนมากติดกับดักการให้ความสำคัญกับกระบวนการ ต้องมีขั้นตอน 1 2 3 4.. หรือต้องเอาเครื่องมือต่างๆ ที่คนอื่นใช้กันมาใช้เหมือนกัน หรือยึดติดติดกับ Framework ยอดนิยม แต่ในความเป็นจริง กระบวนการและเครื่องมือควรเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วย ‘สนับสนุน’ ให้คนและทีมทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น มีความสุขมากขึ้น – เราจึงอาจจะต้องกลับมาย้อนตั้งคำถามว่ามีกระบวนการไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องทำไหม เครื่องมือที่เอามาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเป็นอุปสรรค
.
สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือเรื่องของ ‘ปฏิสัมพันธ์ภายในทีม’ คนในทีมทำงานโต้ตอบกันยังไง เสนอความคิดเห็นและรับฟังกันยังไง ผลักดันกันยังไง ช่วยเหลืองานกันยังไง แสดงออกต่อกันยังไง และสื่อสารกันยังไง สมาชิกในทีมรู้สึกปลอดภัยที่จะทำงานอย่างเปิดเผย หรือรู้สึกต้องคอยปกป้องตัวเองจากความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น
.
แต่แน่นอนว่ากระบวนการและเครื่องมือต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเมื่อเราสามารถใช้ในการสนับสนุนการทำงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักคิดในการเลือกใช้กระบวนการหรือเครื่องมือโดยรวม คือถ้าสิ่งไหนที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ก็เก็บไว้ใช้ – ถ้ามีแล้วทำให้คนทำงานยากขึ้น ไม่มีอาจจะดีกว่า
.

📣 ถ้าคุณสนใจเรื่องของ Agile อยากจะเข้าใจหัวใจสำคัญของการทำงานแบบ Agile มากขึ้น พบกับคอร์ส Agile Essentials คอร์สสุดคราฟท์ที่รวบรวม คัดเน้นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นปรับการทำงาน สร้างทีม และเปลี่ยนองค์กรให้มีความ Agile อย่างแท้จริง สอนโดย ดร. ต้า-วิโรจน์ จิรพัฒนกุล MD แห่ง Skooldio อดีต Data Scientist ที่มีประสบการณ์จริงในการทำงานรูปแบบ Agile จาก Facebook
.
👨‍💻🧑‍💻 ไม่ว่าคุณจะเป็น..
.
– ผู้นำ / ผู้บริหารองค์กรที่อยากเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Agile
– Manager / Team Lead ที่อยากสร้างทีมให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามแนวทางของ Agile
– HR ที่อยากเข้าใจเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile
– หรือคนทำงานทั่วไปที่อยากเข้าใจการทำงานแบบ Agile เพื่อทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น – เข้าใจการทำงานรูปแบบใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานในองค์กรชั้นนำยุคใหม่
นี่คือคอร์สสำหรับคุณ
ตอบโจทย์ทันความต้องการของลูกค้า ด้วยการทำงานแบบ Agile กับคอร์ส Agile Essentials 🚀
Agile Essentials | Skooldio Blog - องค์กรทำ Agile ไม่สำเร็จเพราะอะไร?

More in:Business

Comments are closed.