Agile-Scrum-Framework
Business

Scrum คืออะไร? ทำความรู้จักหนึ่งใน Framework ที่ช่วยให้เห็นกระบวนการทำงานแบบ Agile ได้อย่างชัดเจน

หลายคนที่สนใจในการทำงานแบบ Agile อยากจะเริ่มต้นเอามาปรับใช้ในการทำงาน คำถามที่อาจจะเกิดขึ้นคือ แล้วจะเริ่มต้นทำงานแบบ Agile ได้ยังไง? หนึ่งในวิธีที่ทำให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นคือการลองศึกษา Framework ไว้เป็นตัวยึดเกาะ และลองเอามาปรับใช้ในการทำงาน ซึ่งในโลกการทำงานแบบ Agile มี Framework ...
Doing Agile & Being Agile
Business

Doing Agile ≠ Being Agile ทำไม Agile Mindset ถึงสำคัญ

Agile เป็นหนึ่งใน Buzzword ที่หลายองค์กรให้ความสนใจตลอดหลายปีมานี้ แต่จะมีสักกี่องค์กรที่สามารถใช้แนวคิดนี้มาเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ อะไรที่ทำให้หลายองค์กรที่พยายามเอา Tools และ Frameworks ของ Agile มาใช้ แต่ก็ยังไม่เกิดผลสำเร็จได้เหมือนกับหลายองค์กรชั้นนำที่ถูกยกเป็น Case Study ...