Progressive Web App คืออะไร
Technology

Progressive Web Apps คืออะไร?

แค่เขียน Apps อย่างเดียวคงไม่พอ! เมื่อ Users เลือกดาวน์โหลด Apps เท่าที่จำเป็นเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้งาน จากสถิติการใช้งานของ Users ที่ “ไม่ตัดสินใจติดตั้ง Apps” เพราะขั้นตอนที่ยุ่งยากและเลือกติดตั้งเฉพาะ Apps ...
Technology

4 เหตุผลที่ Web Dev ควรอัพสกิลเพิ่มจาก Web ให้ครอบคลุม Mobile App

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้คนหันมาใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น แต่การที่จะเปลี่ยนสายจาก Web Dev เป็น Mobile Dev นั้น Web Dev หลาย ๆ คนคงจะคิดว่ามันยากเกินไป หรือต้องมีการลงทุน ...