ทำความรู้จักความแตกต่างระหว่าง Software Testing Life Cycle (STLC) และ Automated Testing Life Cycle (ATLC)
Technology

ความแตกต่างของ Software Testing และ Automated Testing

Software Testing เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มุ่งเน้นทำการทดสอบระบบ หรือ แอปพลิเคชัน เพื่อให้มีคุณภาพ สามารถทำงานตามที่คาดหวัง และไม่มีข้อบกพร่อง ซึ่งปัจจุบันการทดสอบระบบถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ ซึ่งปัจจุบันจึงมีแนวคิดที่จะนำงานทดสอบระบบแบบเดิมที่ทำซ้ำๆ นั้นไปทำเป็น Automation หรือทำให้เป็นระบบอัตโนมัติจนกลายเป็นวิธีการแบบ Automated ...
บทความ - Cloud Native คืออะไร?
Technology

Cloud Native คืออะไร? – โปรแกรมเมอร์ และคน IT ต้องรีบปรับตัวให้ทัน

ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่มีการแข่งขันสูงและเร่งพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ หรือ แอปพลิเคชันปล่อยสู่ตลาด เพราะว่าธุรกิจที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็วที่สุด สร้างโอกาสในการโกยกำไรจากลูกค้าได้ก่อนคู่แข่ง ซึ่งบริษัทก็ตื่นรู้และเริ่มเร่งขยับขยายระบบต่าง ๆ และ รวมถึงต้องการผู้มีทักษะความสามารถที่เข้ามาพัฒนา Product ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดได้นั่นเอง สิ่งที่เข้ามาเป็นกุญแจสำคัญ แบบทันเวลาพอดี! ก็คือเทคโนโลยี Cloud ...
Cybersecurity คืออะไร?
Technology

อาชีพ Cybersecurity ทักษะและสายงานกำลังเป็นที่ต้องการสำหรับทุก ๆ องค์กร

ในยุคที่เทคโนโลยีสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา ปัญหาความปลอดภัยในโลกดิจิทัลกลับกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ทุกวันนี้เรามีการรุกล้ำจากผู้ไม่หวังดีที่พยายามเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือใช้ในการทำผิดกฏหมาย อาชีพ Cybersecurity เกิดขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องสิ่งที่เรารักมีค่าในโลกดิจิทัล Cybersecurity คืออะไร? ความหมายของ Cybersecurity Cybersecurity (ความปลอดภัยทางโลกดิจิทัล) คือ การปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ ...
Terraform vs Ansible
Technology

Terraform vs Ansible ต่างกันยังไง?

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การจัดการพื้นฐานโครงสร้างเพื่อสร้างและบริหารจัดการระบบ Infrastructure มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเชิงอัตโนมัติที่เรียกว่า “Infrastructure as Code” (IaC) คือคำตอบ (หากใครยังไม่ทราบว่า IaC คืออะไร? สามารถเข้าไปอ่านจาก Link ...
Infrastructure as Code คืออะไร?
Technology

Infrastructure as Code (IaC) คืออะไร? ทำไมทีม Dev และ Infra ต้องเริ่มต้นศึกษา

โลกของการพัฒนา Software ในปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ไปเร็วมาก! มีเทคโนโลยี เครื่องมือจำนวนมากที่เข้ามาช่วยเหลือการทำงานพัฒนาระบบ Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำงาน โดย Infrastructure as Code คือเทคนิคหนึ่งที่ถูกผลักดันให้เป็น Global Standard ...

Posts navigation