Cybersecurity คืออะไร?

ในยุคที่เทคโนโลยีสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา ปัญหาความปลอดภัยในโลกดิจิทัลกลับกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ทุกวันนี้เรามีการรุกล้ำจากผู้ไม่หวังดีที่พยายามเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือใช้ในการทำผิดกฏหมาย อาชีพ Cybersecurity เกิดขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องสิ่งที่เรารักมีค่าในโลกดิจิทัล

Cybersecurity คืออะไร?

ความหมายของ Cybersecurity

Cybersecurity (ความปลอดภัยทางโลกดิจิทัล) คือ การปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งสามารถเกิดจากผู้ไม่หวังดีที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพื่อทำการรบกวนระบบ และกระทำการผิดกฏหมายอื่น ๆ

ความสำคัญของ Cybersecurity

การรักษาความปลอดภัยในโลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีในทุกๆ ด้านของชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ การทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ หรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัย อาจทำให้เกิดความเสียหายทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และทำให้ข้อมูลสำคัญถูกเปิดเผย

ความแตกต่างระหว่าง Cybersecurity และ Information Security

มักมีความสับสนกันในความแตกต่างระหว่าง Cybersecurity และ Information Security ซึ่งทั้งสองมีความสำคัญแตกต่างกันออกไป

 • Cybersecurity เน้นการป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการโจมตีในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกันในโลกดิจิทัล
 • Information Security เน้นการรักษาความลับ ความความถูกต้อง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของข้อมูลในทุกๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบดิจิทัลหรือเป็นเอกสารที่พิมพ์ออกมา

ได้รู้จักกับ Cybersecurity และ Information Security กันพอหอมปากหอมคอแล้ว หลายคนต้องเคยได้ยินสายอาชีพ Cybersecurity หรือ IT Security  งั้นลองมาดูกันว่าสายอาชีพนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้าง ทำไมเป็นงานสาย Tech ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน

อาชีพ Cybersecurity คืออะไร?

บทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้าน CyberSecurity

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในองค์กร 

หน้าที่หลักของผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity

 1. การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง: ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ตรวจสอบระบบเครือข่ายและแหล่งเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการละเมิดความปลอดภัย และวิเคราะห์การเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 2. การออกแบบและการปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัย: ผู้เชี่ยวชาญด้าน CyberSecurity ทำงานร่วมกับทีมในการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับองค์กร และปรับแต่งระบบที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
 3. การตรวจสอบความปลอดภัย: ผู้เชี่ยวชาญด้าน CyberSecurity ทำการตรวจสอบและทดสอบระบบเพื่อตรวจหาช่องโหว่และความอ่อนแอทางด้านความปลอดภัย และพัฒนามาตรการแก้ไขให้กับปัญหาที่พบ
 4. การควบคุมและการจัดการเหตุการณ์: ผู้เชี่ยวชาญด้าน CyberSecurity ต้องควบคุมและจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
 5. การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนัก: ผู้เชี่ยวชาญด้าน CyberSecurity ต้องฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มความรู้และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
Cybersecurity Awareness Online Course by Skooldio

Cybersecurity Awareness Online Course by Skooldio

Cybsersecurity เงินเดือนเท่าไหร่?

เงินเดือนสายงาน Cybersecurity ในไทยเรียกได้ว่าค่อนข้างเหวี่ยงพอสมควร ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรและรูปแบบธุรกิจ โดยสำหรับคน Start จบใหม่เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 30,000 บาท และสามารถอัปขึ้น 40,000 – 50,000 บาท ได้ในเวลาไม่นาน ขึ้นอยู่กับความสามารถ โดยเฉพาะองค์กรส่วนใหญ่มักมองหาผู้ที่มีความเข้าใจระบบและเชี่ยวชาญ Technical ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือ Framework หากเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มากพอสามารถเรียกเงินสูงถึง 100,000++ ต่อเดือนเลยทีเดียว

Cybersecurity ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง?

เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน CyberSecurity คุณจำเป็นต้องมีทักษะต่อไปนี้

 1. ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ระบบปฏิบัติการ (OS) ซอฟต์แวร์ ภาษาโปรแกรม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ความเข้าใจในการโจมตีและเทคนิคของแฮ๊กเกอร์ (Hacker): ความเข้าใจในวิธีการโจมตีที่อาจถูกใช้ เช่น การเจาะระบบ (Hacking), การสร้างไวรัส (Computer Virus) และ การโจมตีแบบเรียกเงินไถ่ (Ransomware)
 3. ความรู้ทางกฎหมาย: ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น กฎหมายความเป็นส่วนตัว (PDPA) กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจค้นข้อมูล
 4. ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา: ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านความปลอดภัยของระบบ เพื่อค้นหาและแก้ไขช่องโหว่และความอ่อนแอ
 5. ทักษะการสื่อสาร: ทักษะในการสื่อสารที่ดีเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นในองค์กร เช่น การอธิบายปัญหาทางเทคนิคให้เข้าใจได้ง่ายแก่ผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
 6. ทักษะการจัดการเวลาและการวางแผน: การทำงานในสภาวะที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการจัดการความสำเร็จในเวลาที่กำหนด
Cybersecurity Essentials - Bundle Online Course by Skooldio

Cybersecurity Essentials – Bundle Online Course by Skooldio

อยากทำงาน Cybersecurity ต้องสร้างโปรไฟล์อย่างไรดี?

เพื่อเตรียมตัวในอาชีพ CyberSecurity คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การศึกษา: เริ่มต้นโดยการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 2. ปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง: คุณสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีสาขา วิทยาศตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัย เป็นต้น
 3. การรับรองความรู้ (Certificate): มีหลายแหล่งการรับรองความรู้ด้านความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น CompTIA Security+, Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) ฯลฯ
 4. ประสบการณ์ทำงาน: การทำงานในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การทำงานในฝ่าย IT หรือฝ่ายความปลอดภัยในองค์กร
 5. การอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: องค์กรและสถาบันการศึกษาในด้านความปลอดภัยมักจัดการอบรมและสัมมนาเพื่ออัพเดตความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ

สรุป

ความสำเร็จในอาชีพ CyberSecurity ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และประสบการณ์ในสายงานนี้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจอาชีพนี้รวมถึงการมีความรู้และความเข้าใจทางเทคนิคที่ดีในด้านความปลอดภัยข้อมูล ความเข้าใจในการแฮ็ก ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม และทักษะการจัดการเวลาและการวางแผน การศึกษาและการสอบเทียบในอาชีพ CyberSecurity เป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการเตรียมตัว 

คุณสามารถเริ่มต้นโดยศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาเหล่านั้นหรือในคอร์สออนไลน์ Cybersecurity และสามารถสอบใบรับรอง ( Certificate ) ความรู้ด้านความปลอดภัยได้จากหลายแหล่ง เช่น CompTIA Security+, Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) และอื่นๆ การมีประสบการณ์ทำงานในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยย่อมช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและความรู้ได้อย่างต่อเนื่องในสายอาชีพนี้ การฝึกฝนและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ต้องการจะช่วยให้คุณเพิ่มทักษะและเติบโตในอาชีพนี้ได้

More in:Technology

Comments are closed.