โปรแกรม Driving Digital Strategy คืออะไร?

Driving Digital Strategy ส่วนหนึ่งของหลักสูตรใน Executive Series รวมหลักสูตรสำหรับผู้นำองค์กรของ Skooldio

Executive Series

โดยโปรแกรม Driving Digital Strategy เป็นเวิร์กชอป 2 วัน เน้นไปที่การสอนผู้นำทีมเกี่ยวกับกลยุทธ์ดิจิทัลที่ต้องการสร้าง Innovation  หรืออยากได้ฟีเจอร์ใหม่ โดยจะมี 2 หลักสูตรย่อยให้เลือก ได้แก่

driving digital strategy with data enabled innovation

🔹 Driving Digital Strategy with Data-Enabled Innovation เน้นไปที่การนำ Data มาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ และวิธีนำ Data มาต่อยอดจากธุรกิจที่มี เพื่อสร้าง Innovation ใหม่ และ

driving digital strategy with customer-centric innovation

🔹  Driving Digital Strategy with Customer-Centric Innovation ออกแบบนวัตกรรมและประสบการณ์ที่สามารถตอบโจทย์ มัดใจลูกค้าได้จริง เนื้อหาครอบคลุมทั้งแง่มุมทฤษฎีและกรณีศึกษาจริง 

โปรแกรมนี้จะสอนกระบวนการให้คุณสามารถสร้าง Innovation ได้จาก Data และจากการเข้าใจลูกค้า

ทำไมถึงออกแบบโปรแกรมนี้ขึ้นมา

ในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ เผชิญกับความท้าทายมากมายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค การแข่งขันรุนแรงขึ้น องค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวได้ เสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อย่างไรก็ตาม เราสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้เยอะขึ้น

หลักสูตร Driving Digital Strategy  ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อให้ก้าวทันการแข่งขันในยุคดิจิทัลและสามารถนำเอาข้อมูล (Data) มาใช้ขับเคลื่อนและต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้จริง หรือสามารถทำความเข้าใจลูกค้า (Customer-Centric Innovation) จนสามารถออกแบบ ‘นวัตกรรม’ (Innovation) และประสบการณ์ที่สามารถตอบโจทย์ มัดใจลูกค้าได้จริง ให้สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 

ผู้สอนเป็นใคร

คุณจะได้เรียนกับดร.ต้า วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และอดีต Data Scientist ที่ Facebook

นอกจากดร.ต้าจะเป็นผู้บรรยายแล้ว ยังเป็นผู้ curate เนื้อหาจากประสบการณ์จริงรวมทั้งจากการอบรมด้าน Digital Transformation ให้องค์กรชั้นนำกว่า 500 องค์กร โดยผู้บริหารที่เคยได้เรียนกับดร.ต้า ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสไตล์การสอนของดร.ต้า เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง เนื้อหาอัดแน่นจริง ไม่เน้นเรื่อง networking จนเกินไป

และสำหรับหลักสูตร Customer-Centric คุณจะได้เรียนกับคุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล ศิษย์เก่า Stanford d.school คุณเมษ์เป็นหนึ่งคนที่ศึกษาเรื่อง Design Thinking มาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยนำแนวคิดนี้ไปเผยแพร่และอบรมให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านบริษัทที่เธอเป็นผู้ก่อตั้งอย่าง Lukkid และ Asian Leadership Academy (ALA)

รูปแบบการเรียนรู้จะเป็นอย่างไร?

หลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ไม่เพียงแต่การเรียนผ่าน Case study เท่านั้น แต่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง โดยจะมีการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและเทคนิคการทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และเรียนจบก็จะสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้จริง

🗓️ วันที่ 1 Digital Strategy

 • เข้าใจการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในยุคดิจิทัล: เรียนรู้กลยุทธ์และแนวทางในการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ผ่านตัวอย่างเคสธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
 • Software Business: ศึกษาแนวคิดการนำซอฟต์แวร์มาเป็นกลยุทธ์ดิจิทัล ไม่ใช่แค่การใช้ซอฟต์แวร์เป็นเพียงช่องทางหนึ่ง แต่เป็นตัวเร่ง Speed และ Scale ให้กับธุรกิจ ผ่านตัวอย่างเคสธุรกิจระดับโลกที่หลากหลาย
 • Platform Strategies: เรียนรู้กลยุทธ์ Platform Strategies เข้าใจกลไกการขยายตัวของ Platform และนำมาเป็นกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)
 • Digital Ecosystems: เข้าใจกลยุทธ์ในการต่อยอดและเชื่อมโยงธุรกิจให้เกิดเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า

🗓️ สำหรับวันที่ 2 จะมี 2 track ให้เลือก คือ

🔸 Track 1 โฟกัสที่เรื่องการใช้ Data-Enabled Innovation

 • Data-Enabled Innovation: เรียนรู้แนวทาง Data-Enabled Innovation เห็นภาพการนำข้อมูลมาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
 • Data-Informed Organization: เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถในการใช้ข้อมูลมาตัดสินใจ โดยเริ่มจากการวัดผล (Metrics) การวิเคราะห์ข้อมูล (Insights) และวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ต่อยอดจากข้อมูลที่มี (Data Product)
 • Customer-Centric Data Strategies: พัฒนากลยุทธ์ Customer-Centric Data Strategies ผ่าน Customer-centric Data Strategy Canvas เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจกลยุทธ์ด้านข้อมูลของบริษัทระดับโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆDriving Digital Strategy with data enabled innovation

🔸 Track 2 โฟกัสที่เรื่อง Customer-Centric Innovation

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงานในองค์กร พร้อมสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ‘ลูกค้า’ ได้อย่างแท้จริง

 • User-Centric Digital Transformation: มองหาโอกาสในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการทำงานในธุรกิจ และรู้เท่าทันกับดักที่ผู้บริหารมักเจอเมื่อทำ Digital Transformation
 • Understanding Customer’s Stories and Reframing Business Opportunities: สร้างนวัตกรรมและหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านการตั้งคำถามและเข้าใจลูกค้าอย่างถูกวิธี

ก่อนจบวัน คุณจะได้ลงมือทำเวิร์กชอปโดยใช้ Business Case จากธุรกิจของตัวเอง มาประยุกต์ Customer Centricity และเรื่อง Digital Strategy ที่เรียนไปวันแรก มาสร้างแผนธุรกิจที่พร้อมนำไปต่อยอดจริงในองค์กร

Driving Digital Strategy Customer Centricity

เวิร์กชอปนี้เหมาะกับใคร

 1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารองค์กร เช่น MD, C-Level ที่มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล และต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่มี มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและต่อยอดสร้างนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ
 2. เจ้าของธุรกิจ (Business Owner) ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่อยากเรียนรู้แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Digital Transformation) พร้อมวิธีการนำ Data มาใช้ประกอบการตัดสินใจในธุรกิจอย่างเป็นระบบ หรือนำมาใช้ในการต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่

⭐️ ทำไมถึงไม่ควรพลาดโปรแกรมนี้

เนื่องด้วยความท้าทายมากมายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ถ้าองค์กรอยากโตไปข้างหน้า ปรับตัวไว ตามคู่แข่งได้ทัน และยังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในยุคนี้ ผู้บริหารอย่างคุณต้องมีความพร้อม

เราเข้าใจดีว่าผู้บริหารมีเวลาจำกัด หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาให้กระชับ เข้มข้น และเต็มไปด้วยเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน

📍 เนื้อหาอัดแน่น จัดเต็ม เรียนรู้ ผ่านตัวอย่างจากบริษัทชั้นนำ 

📍 ลงมือทำจริง 1 วันเต็ม ไม่ใช่แค่ฟังทฤษฎี แต่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง จำลองสถานการณ์ และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้กับงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📍 กลับไปรันองค์กรได้จริง ผู้เข้าร่วมจะได้กรอบแนวคิด และเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล

หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งรอบบุคคลทั่วไป (ตรวจสอบตารางเรียน คลิก) และรูปแบบ In-house อบรมภายในองค์กร พร้อม Custom เนื้อหาและ Case ให้ตรงตามโจทย์ขององค์กรคุณ (สนใจรูปแบบ In-hous คลิก)

 

More in:Business

Comments are closed.