BusinessDesign

เพราะบริการที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ! Service Blueprint เครื่องมือช่วยธุรกิจ สร้างเซอร์วิสโดนใจ

service blueprint | Skooldio Blog - เพราะบริการที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ! Service Blueprint เครื่องมือช่วยธุรกิจ สร้างเซอร์วิสโดนใจ

Service Blueprint คืออะไร?? หลายคนอาจจะไม่คุ้นกับเครื่องมือชิ้นนี้ แต่เมื่อพูดถึงบริการแล้ว Service Blueprint เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยทำให้เราสามารถออกแบบบริการและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ทั้งพนักงานและลูกค้า

แต่ก่อนจะรู้จัก Service Blueprint เราต้องรู้จักกับ Service Design ก่อน เพราะ Service Design เป็นเหมือนแนวคิดหลักที่มีเครื่องมือ Service Blueprint ไว้ใช้คู่กันนั้นเอง 

ซึ่ง Service Design คือกระบวนการออกแบบบริการที่คำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตลอดทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้า พนักงาน หรือเรียกง่ายๆ ว่า Stakeholders ทุกคนนั่นเอง โดยหลักการนี้มีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานของตัวเองได้อย่างลื่นไหลและมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อเป็นบริการที่สร้างความประทับใจให้ทั้งตัวพนักงานและลูกค้า

ส่วน Service Blueprint ก็เป็นเครื่องมือสำหรับการออกแบบบริการ ที่ใช้แผนภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่หน้าบ้านไปถึงหลังบ้าน พร้อมแสดงให้เห็นว่าแต่ละ Touchpoint เชื่อมโยงกับระบบบริการต่างๆ อย่างไรบ้าง ทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจน เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่จะช่วยให้ปฏิบัติตามตั้งแต่ต้นจนจบได้

service blueprint 101 | Skooldio Blog - เพราะบริการที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ! Service Blueprint เครื่องมือช่วยธุรกิจ สร้างเซอร์วิสโดนใจ
https://www.nngroup.com/articles/service-blueprints-definition/

ข้อดีของ Service Blueprint อย่างแรกคือทำให้เห็นจุดอ่อนระบบการทำงานเราได้ เพราะการสร้างแผนภาพขึ้นมา เราต้องลงรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมด ทำให้เห็นภาพรวมของระบบและจุดเชื่อมโยง ซึ่งอาจทำให้เจอจุดบอดของกระบวนการทำงานของเรา

นำมาสู่อีกหนึ่งข้อดีคือช่วยให้เราเห็นโอกาสพัฒนาระบบบริการ ที่จะปรับปรุงให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าเรามีธุรกิจบริการ แล้วเห็นว่าการที่เรารู้ข้อมูลของลูกค้าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น เราก็ออกแบบบริการของเราให้เก็บข้อมูลลูกค้าตั้งแต่เริ่ม Journey ซึ่งจะง่ายกับระบบหลังบ้านเราที่สามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้าได้เลย และเมื่อลูกค้ากลับมาใช้อีกรอบ เราก็มีข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว (เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ User Journey)

นอกจากจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจแล้ว ก็ยังไม่เสียเวลาในการให้ข้อมูลหรือใช้เวลาในการเลือกอีก เช่นเดียวกับพนักงานเองก็ไม่ต้องเสียเวลาและความพยายามในการเก็บข้อมูลใหม่ ที่สำคัญคือลดความเสี่ยงที่จะถามคำถามซ้ำๆ เพราะเราได้ออกแบบให้ถามไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว

ซึ่งก็นำมาสู่ข้อดีข้อที่สามคือการทำ Service Blueprint จะช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน ระหว่างแผนกได้ ยิ่งถ้า Touchpoint แต่ละจุดอยู่ภายใต้การดูแลโดยคนละแผนกกันก็อาจเกิดการทำงานซ้ำ เช่นที่ยกตัวอย่างถ้าไม่ได้เห็นภาพรวม เราอาจมีการถามคำถามที่ซ้ำเดิมหลายรอบโดยที่เราไม่รู้ตัว ดังนั้นการออกแบบบริการมาก่อนจะช่วยลดความซ้ำซ้อนลงได้

service blueprint example | Skooldio Blog - เพราะบริการที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ! Service Blueprint เครื่องมือช่วยธุรกิจ สร้างเซอร์วิสโดนใจ
https://www.nngroup.com/articles/service-blueprints-definition/

องค์ประกอบหลักๆ ของ Service Blueprint จะมีอยู่ 4 ตัวได้แก่

Customer Journey (User Action) ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงแอคชั่นของลูกค้า ว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างในการใช้บริการเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบตามลำดับไป

Frontstage Actions (Front-of-Stage Interactions) เป็นส่วนที่แสดง Action ของพนักงานหน้าบ้านว่าเขาจะต้อง interact กับลูกค้าอย่างไร

Backstage Actions (Back-of-Stage Interactions) ส่วนหลังบ้านที่จัดเตรียมงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน้าบ้านบริการลูกค้าได้อย่างลื่นไหล

Processes (Support Processes) คือระบบต่างๆ ที่จะเอามาใช้กับตัวหลังบ้าน

ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ จะถูกจัดอยู่ในรูปของ cluster โดยมีเส้นแบ่ง 3 เส้นทั้ง 4 องค์ประกอบออกจากกัน ได้แก่

  1. Line of Interaction แยกส่วน interaction ว่าอันไหน interaction ของลูกค้า อันไหนขององค์กร
  2. Line of Visibility แยกระหว่างการกระทำที่ลูกค้าเห็น กับที่ลูกค้าไม่เห็น
  3. Line of Internal Interaction คือเส้นแบ่งระหว่างพนักงาน กับผู้ที่ทำงานสนับสนุนระบบทางอ้อม

ทั้งหมดนี้ก็คือองค์ประกอบหลักๆ ของ Service Blueprint เครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์ระบบ และช่วยออกแบบบริการของเราให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ที่ได้อ่านมายังไม่ใช่ทั้งหมด!! ยังมีสิ่งที่ควรรู้และเครื่องมืออีกหลายตัวที่จะช่วยพัฒนาบริการของคุณได้มากกว่านี้แน่นอน โดยทั้งหมดจะถูกรวมอยู่ในคอร์ส Service Design in the Digital Age คอร์สที่จะสร้างความเป็นต่อให้กับธุรกิจบริการของคุณในโลกดิจิทัล สอนโดยคุณขวัญ พงษ์หาญยุทธ ถ้าอยากมีบริการที่ดี ต้องไม่พลาด!

You may also like

Airtable | Skooldio Blog - Airtable คืออะไร? รู้จักเครื่องมือจัดการ Operations อัตโนมัติ ที่ทำได้มากกว่า Excel
Business

Airtable คืออะไร? รู้จักเครื่องมือจัดการ Operations อัตโนมัติ ที่ทำได้มากกว่า Excel

ปัจจุบันหลายๆ องค์กรมักใช้ Spreadsheet อย่าง Excel หรือ Google Sheets ในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำตารางแสดงแผนการดำเนินงาน, การจัดการ Operations, การบันทึกข้อมูลสินค้าหรือยอดขาย การคำนวณทางบัญชี การบันทึกรายชื่อลูกค้าจำนวนมาก ...
5 เครื่องมือเด็ด ที่ SMEs ต้องรู้
Business

5 เครื่องมือเด็ดที่ SMEs ต้องรู้

ในยุคปัจจุบัน ที่ระบบดิจิทัลเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกอย่างอย่างรวดเร็ว หลายธุรกิจต้องรีบปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในสนามการแข่งขัน ผู้ประกอบการ SMEs เองก็เช่นกัน  แน่นอนว่าทุกธุรกิจคงหนีไม่พ้น “กระบวนการทำ Digitization” หรือ การปรับเปลี่ยนข้อมูล (Data) ต่างๆ จากเดิมที่เป็นแบบอนาล็อก (Analog) ...

More in:Business

เล่า Data-Storytelling ให้ปัง คนฟังเข้าใจง่าย ด้วยเทคนิค 3C Model | Skooldio Blog เล่า Data-Storytelling ให้ปัง คนฟังเข้าใจง่าย ด้วยเทคนิค 3C Model | Skooldio Blog เล่า Data-Storytelling ให้ปัง คนฟังเข้าใจง่าย ด้วยเทคนิค 3C Model | Skooldio Blog เล่า Data-Storytelling ให้ปัง คนฟังเข้าใจง่าย ด้วยเทคนิค 3C Model Business

เล่า Data-Storytelling ให้ปัง คนฟังเข้าใจง่าย ด้วยเทคนิค 3C Model

คุณ ‘เข้าใจและจดจำ’ ข้อมูลไหนได้มากกว่า ระหว่าง 🔹 คนเราใช้เวลาอยู่หน้าจอ เฉลี่ย 7.2 ชั่วโมง ต่อวัน หรือ🔹 คนเราใช้เวลาอยู่หน้าจอเฉลี่ยต่อวัน นานเท่ากับนั่งเครื่องบินจากไทยไปญี่ปุ่นได้เลย! มาดู 3 วิธีที่ะช่วยทำให้เราเล่า Data ...
Service Design ปังๆ ที่ทำให้ Disney มี Return Rate จากลูกค้าใหม่ถึง 70% | Skooldio Blog Business

Service Design ปังๆ ที่ทำให้ Disney มี Return Rate จากลูกค้าใหม่ถึง 70%

Service Design มาช่วยทำให้ Disneyland ครองใจนักท่องเที่ยวกว่า 65 ปีได้อย่างไร! และทำให้มี Return Rate ของลูกค้าใหม่สูงถึง 70% ใครที่เคยไปเที่ยวสวนสนุกในเครือของ Disney ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม ...
องค์กรจะดีขึ้นยังไง? ถ้าทุกทีมเข้าใจ เรื่อง UX | Skooldio Blog - องค์กรจะดีขึ้นยังไง? ถ้าทุกทีมเข้าใจ เรื่อง UX Design

องค์กรจะดีขึ้นยังไง? ถ้าทุกทีมเข้าใจ เรื่อง UX

ปัจจุบันการสร้าง Experience ที่ดีให้ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่หลายธุรกิจมักเข้าใจผิดว่า ต้องเป็นหน้าที่ของ UX Designer คนเดียว เพราะที่จริงแล้วลูกค้าจะมีประสบการณ์ที่ดีได้ ต้องมาจากความรู้สึกของผู้ใช้ที่ได้รับจากแบรนด์ในทุกขั้นตอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกทีมนั่นเอง Marketer การเข้าใจ User Experience ...
Service Design | Skooldio Blog - Service Design คืออะไร? ทำความรู้จักเครื่องมือที่จะช่วยออกแบบธุรกิจให้เป็นที่รัก Design

Service Design คืออะไร? ทำความรู้จักเครื่องมือที่จะช่วยออกแบบธุรกิจให้เป็นที่รัก

การแข่งขันทางธุรกิจนับวันจะยิ่งดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ ต่างคนก็ต่างต้องพัฒนาสินค้า หรือบริการของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะอยู่รอด แต่หากทุ่มเทสร้างสินค้ามาอย่างดี แต่บริการพังไม่เป็นท่า ประสบการณ์ของลูกค้าต่อแบรนด์อาจจะกลายเป็นลบไปเลยก็ได้ การออกแบบบริการหรือ Service Design จึงมีบทบาทสำคัญมากในการจัดการระบบการทำงานต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  Service Design คืออะไร? Service ...

Comments are closed.