OKRs and golden circle framework
เฟรมเวิร์กชื่อดังอย่าง Golden Circle จากหนังสือ Start with Why ของ Simon Sinek เกี่ยวข้องอะไรกับ OKRs ?

เมื่อทุกองค์กรอยาก Start with WHY

หลายคนอาจคุ้นเคยกับหนังสือที่ชื่อ Start with Why (Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action) ของ Simon Sinek ว่าด้วยคำถามที่เรียบง่ายแต่คือแก่นที่สำคัญที่สุดขององค์กร นั่นคือ “ทำไม” องค์กรของเราถึงตั้งขึ้นมา คนทั้งองค์กรกำลังมาร่วมกันทำงานด้วยความเชื่อหรือ Purpose แบบไหน ซึ่งก่อนที่องค์กรจะเริ่มต้นสร้างอะไร ก่อนที่จะขายอะไร ควรจะเริ่มต้นตอบ “Why” ของตัวเองให้ชัดเจน และสื่อสารให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กรก่อน และสิ่งนี้จะถูกส่งต่อผ่านทุกอย่างที่องค์กรพูดและทำ นำคุณค่าไปสู่ลูกค้าในที่สุด

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ Apple ซึ่งไม่ได้เริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ของตัวเองสเปคดีที่สุด แต่สื่อสารถึง Purpose ขององค์กรว่าจะสร้างสิ่งที่แตกต่าง ดังที่สะท้อนในสโลแกนขององค์กรอย่าง “Think Different” นี่แหละคือ Why ของ Apple ที่ส่งต่อผ่านการออกแบบ Product และสื่อสารไปถึงใจลูกค้าที่มีความเชื่อเรื่องความคิดต่าง เช่นเดียวกันกับองค์กร

Sinek ยังวาดเฟรมเวิร์กง่ายๆ ที่ชื่อว่า Golden Circle เพื่ออธิบายเพิ่มเติมว่าหลังจากเริ่มต้นจากจุดที่สำคัญที่สุดอย่าง “Why” แล้ว องค์กรถึงจะเริ่มกำหนด “How” นั่นคือการจะทำอย่างไรเพื่อสร้างสิ่งที่ตอบ Purpose ขององค์กรและต้องเป็นสิ่งที่พิเศษในตลาด นำมาสู่ “What” ซึ่งคือ Product หรือ Service อะไรก็ตามที่เราเสนอขายให้กับลูกค้านั่นเอง

OKRs and golden circle framework

เชื่อมต่อจาก ‘Why’ สู่ ‘How’ และ ‘What’ ด้วย OKRs

แต่หลังจากที่องค์กรสามารถกำหนด Why ได้ชัดเจน หรือสามารถ “Start with Why” ได้แล้ว จะกำหนด How และ What อย่างไร? ทำอย่างไรจึงจะสามารถส่งต่อ Purpose ไปให้ทั่วทั้งองค์กรจนทุกคนสามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันและส่ง Impact ไปถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

แต่หลังจากที่องค์กรสามารถกำหนด Why ได้ชัดเจน หรือสามารถ “Start with Why” ได้แล้ว จะกำหนด How และ What อย่างไร?

OKRs เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กที่จะมาเป็นภาพต่อให้องค์กรสามารถกำหนด How และ What ได้เป็นอย่างดี

OKRs หรือ Objectives and Key Results คือแนวคิดหรือ Framework ในการตั้งเป้าหมาย นอกจากเป็นตัวช่วยในการตั้งเป้าหมายแล้ว ยังช่วยผลักดันให้องค์กรไปถึงเป้าหมายได้อย่างสำเร็จ

องค์ประกอบของเฟรมเวิร์กนี้เรียบง่ายมาก และมีเพียงสองเรื่องเท่านั้น อันแรกคือ Objectives ตรงตัวก็คือเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จ ซึ่งก็คือ “What” ขององค์กรนั่นเอง

two elements of okrs objective key result

ส่วนที่สองคือ Key Results หรือผลลัพธ์หลักที่จะทำให้เป้าหมายหรือ Objectives ของเราสำเร็จ สิ่งที่สำคัญคือผลลัพธ์นี้ต้องเป็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้ ซึ่งส่วนนี้ก็คือ “How” ขององค์กร

อ่านความหมายของ OKRs เพิ่มเติมได้ที่นี่

หลายองค์กรที่ปรับใช้ OKRs โดยที่ไม่ได้สื่อสาร Why ให้คนในองค์กรชัดๆ จะเกิดคำถามขึ้นมาได้ว่าทำไมเราต้องใช้ เพราะหลายครั้งมักมาพร้อมกับเป้าหมายที่ยากขึ้น ท้าทายมากขึ้น ดังนั้นการกลับไปสื่อสาร Why ขององค์กร จะฉายภาพให้ทุกคนเห็นว่า OKRs จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง องค์กร และต่อลูกค้าอย่างไรจึงจะเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนเข้าใจทั้ง Purpose ขององค์กรและสิ่งที่ต้องทำได้อย่างสมบูรณ์

หลายองค์กรที่ปรับใช้ OKRs โดยที่ไม่ได้สื่อสาร Why ให้คนในองค์กรชัดๆ จะเกิดคำถามขึ้นมาได้ว่าทำไมเราต้องใช้ เพราะหลายครั้งมักมาพร้อมกับเป้าหมายที่ยากขึ้น ท้าทายมากขึ้น
ดังนั้นโดยสรุป หลังจากที่องค์กร Start with Why แล้ว สิ่งที่จะมาตอบโจทย์ว่าทำไมเราต้องสร้างสิ่งนี้ เราจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้ยังไงนั่นก็คือ What กับ How ซึ่งก็คือ OKRs นั่นเอง
OKRs the complete guide

หากคุณสนใจและอยากเรียนรู้อย่างเจาะลึกมากขึ้น ขอแนะนำคอร์ส OKRs: The Complete Guide รวมทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ OKRs สอนโดยคุณ พรทิพย์ กองชุน Co-founder, และ COO ของ Jitta, อดีต Country Marketing Manager ของ Google Thailand ผู้มีประสบการณ์ในการใช้ OKRs ร่วมกับ Google กว่า 10 ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่นี่: https://to.skooldio.com/5JiOVEmDbvb

More in:Business

Comments are closed.