Technology

อัพสกิลเป็นสาย Dev ค่าตัวแพง! 6 พื้นฐานสำคัญในการออกแบบ Android UI

แม้ปัจจุบันการพัฒนา Android UI จะมีหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็น การเขียนด้วย XML, เขียนด้วยภาษา Java/ Kotlin หรือการใช้ Jetpack Compose แต่การพัฒนา Android UI ...
Technology

5 เหตุผลที่ Android Developer ควรจะเปลี่ยนมาใช้ Kotlin

ในปัจจุบัน ผมนี้คิดว่า Kotlin เป็นอีกหนึ่ง Skill ที่ Android Developer ทุกคนควรจะเรียนรู้ และ มีติดตัวไว้ เนื่องหลายๆปัจจัย ทั้งเรื่อง ความสามารถและความสวยงามของตัวภาษา, แนวโน้มการ ...