บทความ - Cloud Native คืออะไร?
Technology

Cloud Native คืออะไร? – โปรแกรมเมอร์ และคน IT ต้องรีบปรับตัวให้ทัน

ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่มีการแข่งขันสูงและเร่งพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ หรือ แอปพลิเคชันปล่อยสู่ตลาด เพราะว่าธุรกิจที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็วที่สุด สร้างโอกาสในการโกยกำไรจากลูกค้าได้ก่อนคู่แข่ง ซึ่งบริษัทก็ตื่นรู้และเริ่มเร่งขยับขยายระบบต่าง ๆ และ รวมถึงต้องการผู้มีทักษะความสามารถที่เข้ามาพัฒนา Product ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดได้นั่นเอง สิ่งที่เข้ามาเป็นกุญแจสำคัญ แบบทันเวลาพอดี! ก็คือเทคโนโลยี Cloud ...
Docker คืออะไร | Skooldio Blog
Technology

Docker คืออะไร? เครื่องมือยอดนิยมที่จะช่วย Dev ทำงานเร็วขึ้น 2 เท่า!

การ deployment เป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำงานที่ dev ทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่แต่ละองค์กรไม่เหมือนกันคือความยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลาในการ deploy ที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับ process และเครื่องมือที่ใช้ ซึ่ง Docker ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมที่จะช่วยให้การ ...
Technology

DevSecOps คืออะไร? ทำไมทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

DevSecOps คืออะไร? ก่อนที่จะพูดถึงว่า DevSecOps หรือ DevOps คืออะไร มาดูที่ไปที่มากันก่อนว่า DevOps / DevSecOps เกิดขึ้นจากอะไร  ในช่วงปี 2009 ในงาน ...