AI อาจเป็นสิ่งอันตรายกับมนุษย์ หากไม่ได้รับการ train อย่างรับผิดชอบ 

สรุป session “Improving Lives with Responsible AI” โดยคุณ Sarah Bird, Responsible AI Lead จาก Azure AI Microsoft ในงาน Techsauce Global Submit 2023

Generative AI คือ เทคโนโลยี หรือ AI ที่ผ่านกระบวนการ train ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่ซับซ้อนด้วยอัลกอริทึมแบบ Generative Model ที่สามารถตอบโต้กับเราได้ด้วยภาษาแบบมนุษย์ ยิ่งถูก train ข้อมูลที่เยอะและถูกต้องมากเท่าไหร่ เราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องมากเท่านั้น แต่ด้วยความที่ Generative AI อาจจะยังไม่ได้มีการเทรนด้วยข้อมูลที่อัปเดตที่สุด การใช้ Generative AI ก็ยังคงมีอันตราย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

 • Hallucination & errors : การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • Jailbreaks & Prompt Injection Attacks: การโจมตีรูปแบบหนึ่งผ่านการใช้ Prompt หรือการปลดล็อก
 • Harmful content & code : การให้ Content ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
 • Manipulation and human-like behavior : การใช้ AI ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์มาก ในการหลอกล่อ

ซึ่ง Microsoft เห็นถึงจุดด้อยต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้มีหลักการในการพัฒนา AI ขึ้นมาเป็นของตัวเอง เรียกว่า Microsoft’s AI principles ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. ความเท่าเทียมทางด้านการบริการ (Fairness): การให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรและโอกาสให้เท่าเทียมกัน
 2. ความเชื่อถือและความปลอดภัย (Reliable and Safety): ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และพยายามแก้ไขให้ถูกต้อง
 3. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy and Security): ให้ความสำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 4. ความร่วมมือ (Inclusiveness): อกแบบระบบให้ครอบคลุมกับผู้คนทุกแบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ได้
 5. ความโปร่งใส (Transparency): มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผลดีและผลเสีย
 6. ความรับผิดชอบ(Accountability): สร้างการกำกับดูแลเพื่อให้มนุษย์รับผิดชอบและอยู่ในการควบคุม

ด้วยการพัฒนาที่รวดเร็วของ Generative AI ทำให้ Generative AI สามารถนำมาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับมนุษย์ได้ โดย Microsoft เองก็มี Good Lab ที่นำ AI มาใช้ประโยชน์ เช่น

 1. นำมาช่วยศึกษาหรือรีวิวงานวิจัยเพื่อที่จะหาการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ
 2. นำมาช่วยในด้านสุขภาพ ทำให้สามารถพูดคุยกับคนไข้ได้อย่างทั่วโลก
 3. นำมาช่วยทำเปเปอร์และหา Insight เกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศ (climate) และเรื่องความยั่งยืน(sustainability) ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน
 4. นำมาช่วยตรวจจับ propaganda themes เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรม

นอกจากจะนำ AI มาช่วยในภาพรวมหรือโลกแล้ว เรายังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่ม Poductivity และเสริมสร้างความสุขหรือ well-being ได้เช่นกัน


ถ้าคุณอยากนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความสุขโดยรวมของชีวิตด้วย 30 เทคนิคตลอด 30 วัน ลงทะเบียนฟรี! คอร์ส 30-Day AI Boost: Unlocking Productivity and Happiness 

 

More in:Productivity

Comments are closed.