Productivity

Project Management ทำงานมากขึ้นแต่ได้ผลน้อยลง?

ขณะที่เราพูดถึงภาวะคนทำงานยุคปัจจุบันพากัน Burnout เหนื่อยหน่ายหมดใจ ข้ามไปมองฝั่งขององค์กรที่หลายครั้งกลับได้ผลลัพธ์น้อยลง สวนทางความกดดันจากการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นทุกวัน.. ” นี่อาจจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดของ Project Management ที่คนทำงานและองค์กรทั่วโลกกำลังเผชิญร่วมกันอยู่ “ บน Digital Transformation Stage ...
Productivity

เป็นหัวหน้าที่ดียังไง ไม่ให้ลูกน้อง ‘ลาออก’

สรุปเคล็ดลับที่ผู้นำยุคนี้ควรอ่าน จากคุณแท็ป รวิศ หาญอุตสาหะ CEO Srichand ใน Session: Leader Vision ของงาน CTC2023 Festival เมื่อเรื่องเงินและสวัสดิการไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเลือกที่ทำงานอีกต่อไป กลายเป็นเรื่องของ ...